Total Overdose > Jak robić kombosy?

Wie ktoś może jak robić kombosy w grze Total Overdose :?:

Ja umiem tylko kilka a jest podobno ok 50. :o