Translate Google API błąd response code 0

Dostałem ćwiczenie polegające na stworzeniu małej aplikacji PHP, której zadaniem byłoby za pomocą Translate Google API przetłumaczyć plik z języka angielskiego do języka portugalskiego i zapisać go do folderu output z inną nazwą. Znalazłem takowy kod jaki miałby to obsłużyć i mam to zrobić lokalnie. Próbuję poprzez XAMPP, ale jedyne co otrzymuje to response code 0, a treści błędu brak.

?php
$apiKey = 'MY API KEY';
  $text = file_get_contents("./input/english.txt", "r");
  $url = 'https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=' . $apiKey . 'q=' . rawurlencode($text) . 'source=entarget=pt';

  $handle = curl_init($url);
  curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $response = curl_exec($handle);
  $responseDecoded = json_decode($response, true);
  print_r($responseDecoded);
  $responseCode = curl_getinfo($handle, CURLINFO_HTTP_CODE); //Here we fetch the HTTP response code
  curl_close($handle);

  if($responseCode != 200) {
    echo 'Fetching translation failed! Server response code:' . $responseCode . 'br';
    echo 'Error description: ' . $responseDecoded['error']['errors'][0]['message'];
  }
  else {
    echo 'Source: ' . $text . 'br';
    echo 'Translation: ' . $responseDecoded['data']['translations'][0]['translatedText'];
  $fp = fopen("./output/portuguese.txt", "w");
  fputs($fp, $responseDecoded);
  }
?

 

http://stackoverflow.com/questions/3020049/how-to-enable-curl-in-xampp

Używam XAMPP w wersji 3.2.1 i ta opcja jest włączona.

[12-May-2015 10:25:21 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in D:\Programy\xampp\htdocs\api\API_translate.php on line 6