Triple Boot - GRUB nie wykrywa wszystkich systemów

Witam. Próbowałem zrobić triple boota.

Najpierw zainstalowałem win7

Potem zainstalowałem Xubuntu

 • Wszystko OK

Potem zainstalowałem Kali’ego - przy instalacji wyrzucił error, że nie udało się zainstalować bootloadera GRUB

Ostatecznie sytuacja jest taka:

GRUB działa, widze Ubuntu na I pozycji i windowsa na drugiej (pomijając memtesty itp.). Niestety GRUB nie rozpoznaje Kali’ego jako system. Wpisałem będąc w Xubuntu polecenie ‘sudo grub-mkconfig’ ale problem nadal pozostał.

Polecenie fdisk -l:

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457, w sumie sektorów: 312581808

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512

Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512

Identyfikator dysku: 0x000b7d1e


Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System

/dev/sda1 2048 102402047 51200000 83 Linux

/dev/sda2 102402048 240902143 69250048 7 HPFS/NTFS/exFAT

/dev/sda3 302342144 312580095 5118976 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda4 240902144 302342143 30720000 83 Linux


Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku

Polecenie grub-mkconfig:

Generowanie grub.cfg...

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"


if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then

 menuentry_id_option="--id"

else

 menuentry_id_option=""

fi


export menuentry_id_option


if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 if [x$feature_all_video_module = xy]; then

  insmod all_video

 else

  insmod efi_gop

  insmod efi_uga

  insmod ieee1275_fb

  insmod vbe

  insmod vga

  insmod video_bochs

  insmod video_cirrus

 fi

}


if [x$feature_default_font_path = xy] ; then

  font=unicode

else

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='hd0,msdos1'

if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

else

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

fi

  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"

fi


if loadfont $font ; then

 set gfxmode=auto

 load_video

 insmod gfxterm

 set locale_dir=$prefix/locale

 set lang=pl_PL

 insmod gettext

fi

terminal_output gfxterm

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

function gfxmode {

	set gfxpayload="${1}"

	if ["${1}" = "keep"]; then

		set vt_handoff=vt.handoff=7

	else

		set vt_handoff=

	fi

}

if ["${recordfail}" != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic

Znaleziono obraz initrd: /boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

recordfail

	load_video

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

}

submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.11.0-13-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.0-13-generic-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.11.0-13-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.11.0-13-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.0-13-generic-recovery-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.11.0-13-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro recovery nomodeset 

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

	}

Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic

Znaleziono obraz initrd: /boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.8.0-19-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-19-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.8.0-19-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-recovery-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Wczytywanie systemu Linux 3.8.0-19-generic...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro recovery nomodeset 

		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

}


### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin

menuentry 'Memory test (memtest86+)' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

Znaleziono Windows 7 (loader) na /dev/sda2

menuentry 'Windows 7 (loader) (na /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-18EC7334EC730AF0' {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos2'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 18EC7334EC730AF0

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 18EC7334EC730AF0

	fi

	chainloader +1

}

Znaleziono Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0) na /dev/sda4

menuentry 'Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos4'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

	fi

	linux /vmlinuz root=/dev/sda4

	initrd /initrd.img

}

submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

	menuentry 'Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0) (na /dev/sda4)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/vmlinuz--07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos4'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		fi

		linux /vmlinuz root=/dev/sda4

		initrd /initrd.img

	}

	menuentry 'Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0) (na /dev/sda4)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/vmlinuz--07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos4'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		fi

		linux /vmlinuz root=/dev/sda4

		initrd /initrd.img

	}

	menuentry 'Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0) (na /dev/sda4)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.7-trunk-amd64--07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos4'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		fi

		linux /boot/vmlinuz-3.7-trunk-amd64 root=/dev/sda4

		initrd /boot/initrd.img-3.7-trunk-amd64

	}

	menuentry 'Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0) (na /dev/sda4)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/vmlinuz--07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos4'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		fi

		linux /vmlinuz root=/dev/sda4

		initrd /initrd.img

	}

	menuentry 'Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0) (na /dev/sda4)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/vmlinuz--07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2' {

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos4'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos4 --hint-efi=hd0,msdos4 --hint-baremetal=ahci0,msdos4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2

		fi

		linux /vmlinuz root=/dev/sda4

		initrd /initrd.img

	}

}


### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then

 source ${config_directory}/custom.cfg

elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

gotowe

/dev/sda1 - Xubuntu

/dev/sda2 - windows

/dev/sda3 - SWAP

/dev/sda4 - Kali (niewykrywalny)

Dodam że posiadam BIOS (nie UEFI)

Pomożecie ?

Podaj wynik polecenia:

sudo os-prober

Podaj wynik skryptu bootinfoscript - uruchomisz go też z poziomu Ubuntu:

http://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/ .

Oto wynik:

os-prober:

/dev/sda2:Windows 7 (loader):Windows:chain

/dev/sda4:Debian GNU/Linux (Kali Linux 1.0):Debian:linux

bootinfoscript:

nikodem@nikodemkomp:~$ sudo bootinfoscript

[sudo] password for nikodem: 


Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]"gawk" could not be found, using "busybox awk" instead.

This may lead to unreliable results.


Identifying MBRs...

Computing Partition Table of /dev/sda...

Searching sda1 for information... 

Searching sda2 for information... 

Searching sda3 for information... 

Searching sda4 for information... 


Finished. The results are in the file "RESULTS1.txt"

located in "/home/nikodem/".


nikodem@nikodemkomp:~$ cat /home/nikodem/RESULTS1.txt

         Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]============================= Boot Info Summary: ===============================


 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of 

  the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks 

  in partition 94 for .


sda1: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Ubuntu 13.10

  Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab 

            /boot/extlinux/extlinux.conf


sda2: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: Windows 7

  Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe


sda3: __________________________________________________________________________


  File system: swap

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sda4: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Kali GNU/Linux 1.0

  Boot files: /etc/fstab


============================ Drive/Partition Info: =============================


Drive: sda _____________________________________________________________________


Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457, w sumie sektorów: 312581808

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sda1 2,048 102,402,047 102,400,000 83 Linux

/dev/sda2 102,402,048 240,902,143 138,500,096 7 NTFS / exFAT / HPFS

/dev/sda3 302,342,144 312,580,095 10,237,952 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda4 240,902,144 302,342,143 61,440,000 83 Linux"blkid" output: ________________________________________________________________


Device UUID TYPE LABEL


/dev/sda1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ext4    

/dev/sda2 18EC7334EC730AF0 ntfs    

/dev/sda3 7f89e6d1-d468-4182-bc2a-f4c73c9669c0 swap    

/dev/sda4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2 ext4    

/dev/sr0 iso9660 Kali Live


================================ Mount points: =================================


Device Mount_Point Type Options


/dev/sda1 / ext4 (rw,errors=remount-ro)=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================


--------------------------------------------------------------------------------

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"


if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then

 menuentry_id_option="--id"

else

 menuentry_id_option=""

fi


export menuentry_id_option


if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 if [x$feature_all_video_module = xy]; then

  insmod all_video

 else

  insmod efi_gop

  insmod efi_uga

  insmod ieee1275_fb

  insmod vbe

  insmod vga

  insmod video_bochs

  insmod video_cirrus

 fi

}


if [x$feature_default_font_path = xy] ; then

  font=unicode

else

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='hd0,msdos1'

if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

else

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

fi

  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"

fi


if loadfont $font ; then

 set gfxmode=auto

 load_video

 insmod gfxterm

 set locale_dir=$prefix/locale

 set lang=pl_PL

 insmod gettext

fi

terminal_output gfxterm

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

function gfxmode {

	set gfxpayload="${1}"

	if ["${1}" = "keep"]; then

		set vt_handoff=vt.handoff=7

	else

		set vt_handoff=

	fi

}

if ["${recordfail}" != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

recordfail

	load_video

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

}

submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.11.0-13-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.0-13-generic-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.11.0-13-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.11.0-13-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.0-13-generic-recovery-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.11.0-13-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro recovery nomodeset 

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.8.0-19-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.8.0-19-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.8.0-19-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-recovery-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.8.0-19-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro recovery nomodeset 

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

}


### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry 'Memory test (memtest86+)' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-18EC7334EC730AF0' {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos2'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 18EC7334EC730AF0

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 18EC7334EC730AF0

	fi

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then

 source ${config_directory}/custom.cfg

elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

--------------------------------------------------------------------------------


=============================== sda1/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

# / was on /dev/sda1 during installation

UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d / ext4 errors=remount-ro 0 1

# swap was on /dev/sda3 during installation

UUID=5ec96610-f3ff-4a7e-ad01-b4dbe50244c1 none swap sw 0 0

/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

--------------------------------------------------------------------------------


====================== sda1/boot/extlinux/extlinux.conf: =======================


--------------------------------------------------------------------------------

## /boot/extlinux/extlinux.conf

##

## IMPORTANT WARNING

##

## The configuration of this file is generated automatically.

## Do not edit this file manually, use: extlinux-updatedefault l0

prompt 1

timeout 50


include themes/debian/theme.cfg

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)================= sda1: Location of files loaded by Syslinux: ==================


      GiB - GB File Fragment(s)============== sda1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============


 boot/extlinux/chain.c32 : COM32R module (v4.xx)


=============================== sda4/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

# / was on /dev/sda4 during installation

UUID=07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2 / ext4 errors=remount-ro 0 1

# swap was on /dev/sda3 during installation

UUID=7f89e6d1-d468-4182-bc2a-f4c73c9669c0 none swap sw 0 0

/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sda4: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)=============================== StdErr Messages: ===============================


cat: /tmp/BootInfo-ZuVfVmMD/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu

cat: /tmp/BootInfo-ZuVfVmMD/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu

cat: /tmp/BootInfo-ZuVfVmMD/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu


nikodem@nikodemkomp:~$

bootinfoscript po raz drugi (po zainstalowaniu gawk):

nikodem@nikodemkomp:~$ sudo bootinfoscript


Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]


Identifying MBRs...

Computing Partition Table of /dev/sda...

Computing Partition Table of /dev/sdb...

Searching sda1 for information... 

Searching sda2 for information... 

Searching sda3 for information... 

Searching sda4 for information... 

Searching sdb1 for information... 


Finished. The results are in the file "RESULTS2.txt"

located in "/home/nikodem/".


nikodem@nikodemkomp:~$ cat /home/nikodem/RESULTS2.txt

         Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]============================= Boot Info Summary: ===============================


 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of 

  the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks 

  in partition 94 for .

 => Syslinux MBR (4.04 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdb.


sda1: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Ubuntu 13.10

  Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab 

            /boot/extlinux/extlinux.conf


sda2: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: Windows 7

  Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe


sda3: __________________________________________________________________________


  File system: swap

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sda4: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Kali GNU/Linux 1.0

  Boot files: /etc/fstab


sdb1: __________________________________________________________________________


  File system: vfat

  Boot sector type: SYSLINUX 4.05 20130620

  Boot sector info: Syslinux looks at sector 5484458 of /dev/sdb1 for its 

            second stage. SYSLINUX is installed in the directory. 

            According to the info in the boot sector, sdb1 starts 

            at sector 0. But according to the info from fdisk, 

            sdb1 starts at sector 2048.

  Operating System: 

  Boot files: /syslinux.cfg /ldlinux.sys


============================ Drive/Partition Info: =============================


Drive: sda _____________________________________________________________________


Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457, w sumie sektorów: 312581808

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sda1 2,048 102,402,047 102,400,000 83 Linux

/dev/sda2 102,402,048 240,902,143 138,500,096 7 NTFS / exFAT / HPFS

/dev/sda3 302,342,144 312,580,095 10,237,952 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda4 240,902,144 302,342,143 61,440,000 83 LinuxDrive: sdb _____________________________________________________________________


Disk /dev/sdb: 15.7 GB, 15707668480 bytes

głowic: 256, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 1902, w sumie sektorów: 30679040

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sdb1 * 2,048 30,679,039 30,676,992 c W95 FAT32 (LBA)"blkid" output: ________________________________________________________________


Device UUID TYPE LABEL


/dev/sda1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ext4    

/dev/sda2 18EC7334EC730AF0 ntfs    

/dev/sda3 7f89e6d1-d468-4182-bc2a-f4c73c9669c0 swap    

/dev/sda4 07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2 ext4    

/dev/sdb1 0260-1BEB vfat PHONE CARD

/dev/sr0 iso9660 Kali Live

/dev/sr1 iso9660 PLAY ONLINE


================================ Mount points: =================================


Device Mount_Point Type Options


/dev/sda1 / ext4 (rw,errors=remount-ro)

/dev/sdb1 /media/nikodem/PHONE CARD vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================


--------------------------------------------------------------------------------

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"


if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then

 menuentry_id_option="--id"

else

 menuentry_id_option=""

fi


export menuentry_id_option


if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 if [x$feature_all_video_module = xy]; then

  insmod all_video

 else

  insmod efi_gop

  insmod efi_uga

  insmod ieee1275_fb

  insmod vbe

  insmod vga

  insmod video_bochs

  insmod video_cirrus

 fi

}


if [x$feature_default_font_path = xy] ; then

  font=unicode

else

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='hd0,msdos1'

if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

else

 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

fi

  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"

fi


if loadfont $font ; then

 set gfxmode=auto

 load_video

 insmod gfxterm

 set locale_dir=$prefix/locale

 set lang=pl_PL

 insmod gettext

fi

terminal_output gfxterm

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

function gfxmode {

	set gfxpayload="${1}"

	if ["${1}" = "keep"]; then

		set vt_handoff=vt.handoff=7

	else

		set vt_handoff=

	fi

}

if ["${recordfail}" != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

recordfail

	load_video

	gfxmode $linux_gfx_mode

	insmod gzio

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

	initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

}

submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.11.0-13-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.0-13-generic-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.11.0-13-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.11.0-13-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.0-13-generic-recovery-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.11.0-13-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.11.0-13-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro recovery nomodeset 

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.11.0-13-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.8.0-19-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-advanced-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		gfxmode $linux_gfx_mode

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.8.0-19-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro quiet splash $vt_handoff

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.8.0-19-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.8.0-19-generic-recovery-daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d' {

	recordfail

		load_video

		insmod gzio

		insmod part_msdos

		insmod ext2

		set root='hd0,msdos1'

		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		else

		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

		fi

		echo	'Loading Linux 3.8.0-19-generic ...'

		linux	/boot/vmlinuz-3.8.0-19-generic root=UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d ro recovery nomodeset 

		echo	'Loading initial ramdisk ...'

		initrd	/boot/initrd.img-3.8.0-19-generic

	}

}


### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry 'Memory test (memtest86+)' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='hd0,msdos1'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d

	fi

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-18EC7334EC730AF0' {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='hd0,msdos2'

	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 18EC7334EC730AF0

	else

	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 18EC7334EC730AF0

	fi

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then

 source ${config_directory}/custom.cfg

elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

--------------------------------------------------------------------------------


=============================== sda1/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

# / was on /dev/sda1 during installation

UUID=daa99221-e897-46b0-8e0c-6ac58e6dde9d / ext4 errors=remount-ro 0 1

# swap was on /dev/sda3 during installation

UUID=5ec96610-f3ff-4a7e-ad01-b4dbe50244c1 none swap sw 0 0

/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

--------------------------------------------------------------------------------


====================== sda1/boot/extlinux/extlinux.conf: =======================


--------------------------------------------------------------------------------

## /boot/extlinux/extlinux.conf

##

## IMPORTANT WARNING

##

## The configuration of this file is generated automatically.

## Do not edit this file manually, use: extlinux-updatedefault l0

prompt 1

timeout 50


include themes/debian/theme.cfg

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)================= sda1: Location of files loaded by Syslinux: ==================


      GiB - GB File Fragment(s)============== sda1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============


 boot/extlinux/chain.c32 : COM32R module (v4.xx)


=============================== sda4/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

# / was on /dev/sda4 during installation

UUID=07c10dce-39c5-4480-beea-723b2b0a72b2 / ext4 errors=remount-ro 0 1

# swap was on /dev/sda3 during installation

UUID=7f89e6d1-d468-4182-bc2a-f4c73c9669c0 none swap sw 0 0

/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sda4: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)============================== sdb1/syslinux.cfg: ==============================


--------------------------------------------------------------------------------

default menu.c32

prompt 0

menu title UNetbootin

timeout 100


label unetbootindefault

menu label Default

kernel /ubnkern

append initrd=/ubninit boot=live noconfig=sudo username=root hostname=kali


label ubnentry0

menu label ^Back..

kernel /ubnkern

append initrd=/ubninit 


label ubnentry1

menu label Live (^forensic mode)

kernel /ubnkern

append initrd=/live/initrd.img boot=live noconfig=sudo username=root hostname=kali noswap noautomount


label ubnentry2

menu label Install with ^speech synthesis

kernel /ubnkern

append initrd=/install/initrd.gz video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 speakup.synth=soft -- quiet


label ubnentry3

menu label ^Hardware Detection Tool (HDT)

kernel /ubnkern

append initrd=/ubninit 


--------------------------------------------------------------------------------


================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================


      GiB - GB File Fragment(s)============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============


 menu.c32 : COM32R module (v4.xx)


=============================== StdErr Messages: ===============================


cat: /tmp/BootInfo-AnE1Wv3Y/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu

cat: /tmp/BootInfo-AnE1Wv3Y/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu

cat: /tmp/BootInfo-AnE1Wv3Y/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu

cat: /tmp/BootInfo-AnE1Wv3Y/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Dodam że sdb1 to pendrive.

Uruchom Ubuntu i z jego poziomu wykonaj:

sudo update-grub

Potem pokaż wynik:

cat /boot/grub/grub.cfg

Po pierwszym poleceniu powinno być wszystko ok, o ile Kali linux został prawidłowo zainstalowany, bo jako tako wykrywany jest:

Działa, dzięki wielkie :wink: