Triple Boot

Mam problem po zainstalowaniu Manjaro. Wszystko szło zgodnie z planem do momentu instalacji Manjaro, po której to nie startuje mi OpenSUSE. Mam je w liście do wyboru w grub’ie, ale nie startuje, bo:

 

błąd: nie znaleziono pliku "/boot/vmlinuz-4.1.13-5-default".
błąd: najpierw należy wczytać jądro.

Początkowo miałem problem z wykryciem OpenSUSE, ale po zamontowaniu partycji i os-prober ładnie go wykryło.

Tablica partycji:

Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sda1 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 73398271 73191424 34,9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 73398272 909090815 835692544 398,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 909090816 976773119 67682304 32,3G 5 Rozszerzona
/dev/sda5 973404160 976773119 3368960 1,6G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 941248512 973393919 32145408 15,3G 83 Linux (openSUSE)
/dev/sda7 909092864 941246463 32153600 15,3G 83 Linux (Manjaro)

Plik grub.cfg

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [-s $prefix/grubenv]; then
 load_env
fi
if ["${next_entry}"] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="${saved_entry}"
fi

if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if ["${prev_saved_entry}"]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [-z "${boot_once}"]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if [x$feature_all_video_module = xy]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black

if [x$feature_default_font_path = xy] ; then
  font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7'
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=pl_PL
 insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7'
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
fi
insmod png
background_image -m stretch /usr/share/grub/background.png
if [x$feature_timeout_style = xy] ; then
 set timeout_style=menu
 set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
 set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127' {
	savedefault
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd0,msdos7'
	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
	fi
	echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.3.3-3-MANJARO x64...'
	linux	/boot/vmlinuz-4.3-x86_64 root=UUID=f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127 rw quiet splash resume=UUID=e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50
	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
	initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.3-x86_64.img
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127' {
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.3.3-3-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.3.3-3-MANJARO x64-advanced-f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos7'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.3.3-3-MANJARO x64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.3-x86_64 root=UUID=f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127 rw quiet splash resume=UUID=e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.3-x86_64.img
	}
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.3.3-3-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.3.3-3-MANJARO x64-fallback-f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos7'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.3.3-3-MANJARO x64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.3-x86_64 root=UUID=f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127 rw quiet splash resume=UUID=e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.3-x86_64-fallback.img
	}
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.15-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.15-1-MANJARO x64-advanced-f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos7'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.1.15-1-MANJARO x64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.1-x86_64 root=UUID=f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127 rw quiet splash resume=UUID=e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.1-x86_64.img
	}
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.15-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.15-1-MANJARO x64-fallback-f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		set root='hd0,msdos7'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.1.15-1-MANJARO x64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.1-x86_64 root=UUID=f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127 rw quiet splash resume=UUID=e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.1-x86_64-fallback.img
	}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 10 (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-A85028BD502893DA' {
	savedefault
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='hd0,msdos1'
	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 A85028BD502893DA
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root A85028BD502893DA
	fi
	parttool ${root} hidden-
	drivemap -s (hd0) ${root}
	chainloader +1
}
menuentry 'openSUSE 42.1 (x86_64) (na /dev/sda6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821' {
	savedefault
	insmod part_msdos
	insmod btrfs
	set root='hd0,msdos6'
	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821
	fi
	linux /boot/vmlinuz-4.1.13-5-default root=UUID=678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821 ${extra_cmdline} isofrom=/dev/disk/by-label/UUI:/openSUSE-Leap-42.1-NET-x86_64.iso isofrom_device=/dev/disk/by-label/UUI isofrom_system=/openSUSE-Leap-42.1-NET-x86_64.iso loader=syslinux video=1366x768 resume=/dev/disk/by-uuid/e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50 splash=silent quiet showopts
	initrd /boot/initrd-4.1.13-5-default
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu openSUSE 42.1 (x86_64) (na /dev/sda6)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821' {
	menuentry 'openSUSE Leap 42.1 (na /dev/sda6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-4.1.13-5-default--678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821' {
		savedefault
		insmod part_msdos
		insmod btrfs
		set root='hd0,msdos6'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821
		fi
		linux /boot/vmlinuz-4.1.13-5-default root=UUID=678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821 ${extra_cmdline} isofrom=/dev/disk/by-label/UUI:/openSUSE-Leap-42.1-NET-x86_64.iso isofrom_device=/dev/disk/by-label/UUI isofrom_system=/openSUSE-Leap-42.1-NET-x86_64.iso loader=syslinux video=1366x768 resume=/dev/disk/by-uuid/e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50 splash=silent quiet showopts
		initrd /boot/initrd-4.1.13-5-default
	}
	menuentry 'openSUSE Leap 42.1, za pomocą systemu Linux 4.1.13-5-default (na /dev/sda6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-4.1.13-5-default--678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821' {
		savedefault
		insmod part_msdos
		insmod btrfs
		set root='hd0,msdos6'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821
		fi
		linux /boot/vmlinuz-4.1.13-5-default root=UUID=678d23c9-e830-4390-b8ce-5260ad9af821 ${extra_cmdline} isofrom=/dev/disk/by-label/UUI:/openSUSE-Leap-42.1-NET-x86_64.iso isofrom_device=/dev/disk/by-label/UUI isofrom_system=/openSUSE-Leap-42.1-NET-x86_64.iso loader=syslinux video=1366x768 resume=/dev/disk/by-uuid/e96816f2-41ad-4cef-b4b5-766a270f2e50 splash=silent quiet showopts
		initrd /boot/initrd-4.1.13-5-default
	}
}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if ["${grub_platform}" == "pc"]; then
  menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
    search --fs-uuid --no-floppy --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 f6cd4989-67eb-46ba-8eea-13bf28c9c127
    linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin 
  }
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###