Trojan.bho


(Konradbialek) #1

Bardzo proszę o pomoc, nigdzie nie mogę znależć sposobu na tego wirusa.

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:03:11, on 2004-12-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\English Translator 3\ET.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\ue32.exe

C:\Documents and Settings\Konrad\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {CADEDA9F-399A-4A6A-A16E-E05EB56422D4} - C:\WINDOWS\System32\aaojpca.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{86E0E5FB-18A3-4E34-B27B-AE495EEAB4C6}: NameServer = 212.182.88.61,212.182.88.63,194.204.159.1


(Dragonlnx) #2

przeskanuj antyszpiegiem PestPatrol

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

PestPatrolINFO: (konfig. opis)

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry72774

zajnstaluj i zrób skan tymi narzedziami

  1. HiJackThis

http://www.thatcomputerguy.us/downloads-cat4.html

  1. CWShredder

http://www.majorgeeks.com/download4086.html

  1. Ad-Aware

http://www.majorgeeks.com/download.php?det=506

  1. Spy Sweeper 2.6.1

http://www.majorgeeks.com/download.php?det=3263

Zastanawia mnie:


(Konradbialek) #3

Zanim napisałem na forum przeskanowałem mks-em i pokazał mi trojana.bho zlokalizownego C:\Windows\Ibbho.dll

ale nie mogłem go wywalić, teraz skanuje zgodnie z zaleceniem PestPatrolem.


(Dragonlnx) #4

Używasz jakiegoś Serach Relevancy ? Znasz zostawiasz nie kasujesz:

Zastanawia mnie to :


(Adarek) #5

Tu sie nie ma co zastanawiać.

Start -> uruchom ->

regsvr32 \u C:\WINDOWS\System32\ tu wpisujesz nazwe pliku

  • i klikasz

Wpisujesz oczywiście aaojpca.dll

W szukaj wpisujesz tego dll-a. Zaznaczasz aby szukał w ukrytych.

Jak znajdzie usuwasz.

Ewentualnie działasz programem:

Security Task Manager


(Dragonlnx) #6

Zrób te wszystkie skany itp. i jeszcze raz daj log :wink:

Zobaczymy czy nic się nierozmnożyło :stuck_out_tongue:


(Konradbialek) #7

Zgodnie z zaleceniami wywaliłem to:

2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\SEARCH~1.DLL

bo sam nie wiem co to jest :o

Znalazłem tego dll-a aaojpca.dll i wywaliłem go, potem potraktowałem go też Security Task Manager i usunołem go - mam nadzieję, że bezpowrotnie.

PestPatrolem usunąłem wszystkie śmieci, chyba dzięki temu usunąłem mks-em inne adware i trojana.bho, którego wcześniej nie mogłem wyrzucić.

Mam nadzieję, że to już wszystko. Przesyłam log do sprawdzenia, czy nie ma jeszcze czegoś podejrzanego?

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:48:24, on 2004-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Konrad\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{86E0E5FB-18A3-4E34-B27B-AE495EEAB4C6}: NameServer = 212.182.88.61,212.182.88.63,194.204.159.1

Nie którymi programami już sprawdziłem, ale jeszcze nie wszystkimi zalecanymi.


(Adarek) #8

Log wygląda na czysty. Możesz wywalić jeszcze zbędne programy na starcie. Zawsze możesz je ręcznie włączać.

W uruchom wpisz msconfig .Na zakładce uruchamianie odhacz

Gadu-Gadu , nwiz , Messenger .

W logu nie widzę javy więc chyba jak wejdziesz na czaty to się pojawi stosowny komunikat.

Z Autostart usuń>Microsoft Office. Też tu zbędny.

:smiley:


(Konradbialek) #9

Wielkie dzięki za pomoc, cieszę się że trafiłem na tą stronkę.

Pozdrowiam gorąco :smiley: