Trojan był i ...nadal jest

Witam

złapałem wczoraj trojana secure32.html, postapiłem zgodnie z zalecanymi na forum radami ale dziś mimo że strona startowa wróciła to jednak sa problemy z połaczeniem z siecią. Niektóre strony wogóle się nie pojawiają chyba że bede klikał połącz ze 30 raz wtedy zaskoczy.

oto log z Hj

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:56:28, on 2007-01-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDA\System32\smss.exe

C:\WINDA\system32\csrss.exe

C:\WINDA\system32\winlogon.exe

C:\WINDA\system32\services.exe

C:\WINDA\system32\lsass.exe

C:\WINDA\system32\svchost.exe

C:\WINDA\system32\svchost.exe

C:\WINDA\System32\svchost.exe

C:\WINDA\System32\svchost.exe

C:\WINDA\System32\svchost.exe

C:\WINDA\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDA\system32\msasvc.exe

C:\Antywir\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDA\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDA\System32\alg.exe

C:\WINDA\Explorer.EXE

C:\WINDA\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDA\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Antywir\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

C:\WINDA\system32\ipsubpkb.exe

C:\WINDA\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDA\system32\sdmvdlxe.exe

C:\Antywir\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Antywir\Anti-Trojan-55\Anti-Trojan.exe

C:\Documents and Settings\bartosch\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www,pajacyk.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Antywir\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDA\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDA\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM…\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM…\Run: [AT-Watch] C:\Antywir\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [mlibsysmc] ipsubpkb.exe

O4 - HKLM…\Run: [Anti-Trojan-Watch] C:\Antywir\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [mlibsysmc] ipsubpkb.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDA\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] “C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe” --confdir=home

O4 - HKCU…\Run: [jmlcv4m] C:\WINDA\system32\sdmvdlxe.exe

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Antywir\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDA\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Antywir\Spyware Doctor\sdhelp.exe

z góry dziekuje

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDA\system32\msasvc.exe

C:\WINDA\system32\ipsubpkb.exe

C:\WINDA\system32\sdmvdlxe.exe

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, a dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Spyware Doctor jest programem wątpliwej reputacji dlatego proponuję go usunąć. Sposób usunięcia jest podany tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 332#791332