Trojan.downloader.zlob.bbk i adware.eshoper.am - jak usunąć?


(Hassek) #1

Witam wszystkich.

Antywir wykrył mi trojan.downloader.zlob.bbk i adware.eshoper.am. Poza tym co jakis czas mam problemy z uruchomieniem we właściwy sposób kompa. Wydaje mi się że winą jest wirus.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:02:34, on 2009-11-21

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\AsGHost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\PSDrt.exe

C:\Program Files\Infineon\Security Platform Software\SpTna.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ASUS Security Protect Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\ItIEAddIn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] "C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IFXSPMGT] C:\Windows\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\ASUSSE~1\ASUSSE~1\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-5/myWebFaceInitialSetup1.0.1.2.cab

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9e7a89f5bb3cf) (gupdate1c9e7a89f5bb3cf) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\Windows\system32\ifxspmgt.exe

O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\Windows\System32\IFXTCS.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Personal Secure Drive Service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\Windows\system32\IfxPsdSv.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: AMD Safely Remove Disk Drive (SafeRemove) - AMD - C:\Program Files\AMD\Safely Remove Disk\SafeRemoveService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 8886 bytes

]http://www.wklejto.pl/47907


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Zasady wklejania logów:

zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html


(krzysiekx) #3


(Hassek) #4

Witam. Mała poprawka odnośnie mojego problemu. poniżej zamieszczam jeszcze raz logi z podanych powyżej programów oraz obraz z menedżera zadań. Po wstępnej analizie są w sumie 3 procesy podejrzane opisane w necie jako wirusy: csrsss.exe oraz isass.exe. Proszę o ich analizę i pomoc w usunięciu problemu.

Silent runners:

http://www.wklejto.pl/48078

OTL:

http://www.wklejto.pl/48080

SRE:

http://www.wklejto.pl/48081

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.


(deFco247) #5

Wpisu csrsss.exe nie widzę, ale za to jest csrss.exe , który jest krytycznym procesem systemu Windows.

lsass.exe też jest krytycznym procesem i obydwu nie można tykać.

Uruchom SREng -> System Repair -> zakładka Browser Addons -> odszukaj i usuń:

Poza tym w logach czysto.

W OTL kliknij CleanUp.


(Hassek) #6

sorry, za dużo mi się kliknęło tych "s". Oczywiście miało być csrss.exe. Zrobiłem jak napisałeś. Teraz to się zobaczy. Jeśli będę miał nadal jakieś problemy to się odezwę. Tymczasem dzięki za pomoc.

Pozdrawiam

-- Dodane 25.11.2009 (Śr) 23:05 --

Witam ponownie. Niestety problemow z kompem ciag dalszy. Objawy: 1. Pasek stanu podczas ładowania systemu dziwnie nagle przyspieszyl. 2. Zuzycie procesora na poziomie nawet do 100% - nigdy wczesniej tak nie mialem. 3. Widac wszystkie pliki ktore do tej pory byly ukryte. 4. Wszystko strasznie muli. Jak juz sie syrtem zaladuje to mam nieczynnego avasta i nie moge go uruchomic. 5. Wlacza sie wygaszacz gdzie logo win smiga po calym ekranie. Zrobilem juz nawet przywrocenie systemu z dysku recovery. Pasek ladowania win leci jak szalony. Pomozcie!