Trojan-GameThief.Win32.Magania


(system) #1

Czesc Witam,

Czytalam troche o poprzednich przypadkach tego Trojana, ale zielona calkiem jestem, a wrzucanie systemu to teraz niedobry pomysl. Moj braciszek nabroil cos w komputerze i uciekl na studia, zrobialm skan Kasperskim i 'O Boze...', przeklejam wszystko z Hijack - dodam tylko ze z widocznych oznak Winfast sie kompletnie zacial, niby jest w systemie ale taki numb i zamiast liter/liczb ma hieroglify jakies, mozecie pomoc? Dzieki bardzo za wszystkie sugestie:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:50:51, on 2009-10-19

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINXP\System32\smss.exe

C:\WINXP\system32\winlogon.exe

C:\WINXP\system32\services.exe

C:\WINXP\system32\lsass.exe

C:\WINXP\system32\svchost.exe

C:\WINXP\System32\svchost.exe

C:\WINXP\system32\spoolsv.exe

C:\WINXP\Explorer.EXE

C:\WINXP\AhnRpta.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe

C:\WINXP\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe

C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microtek\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINXP\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINXP\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtblfs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\DocSet\Ania\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINXP\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINXP\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINXP\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinFastDTV] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [cdoosoft] C:\DocSet\Ania\Temp\herss.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Microtek Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\Microtek\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINXP\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: &Wirtualna klawiatura - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: &Sprawdzanie adresów - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINXP\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINXP\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - https://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/55.14/uploader2.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/ ... leId=27986

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINXP\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


(jessica) #2

Nie sądzę, by miało to jakikolwiek związek z infekcją.

jessi


(Katalonczyk97) #3

to chyba infekcja z pena??


(system) #4

OK, to ma sens: http://wklejto.pl/47831

Co do Winfast - myślę ze Kaspersky usunął z systemu jakaś istotna część odpowiedzialna za działanie programu, Winfast się zaciął dopiero po leczeniu Kasperskiego (antywirus informuje ze Winfast działa jak keylogger, dlatego go blokuje).

Dzięki


(jessica) #5

@ Decos20

Nie , SALITY to inna infekcja. To infekcja pendrivowa.

@ dzwieran

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Uwaga: Po wklejeniu do Notatnika usuń *gwiazdki z tekstu!

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi


(system) #6

http://www.wklejto.pl/47837

Sama robiłam dwukrotnie restart, komputer się zawiesił

Ania


(jessica) #7

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi


(system) #8

OK, oto i on:

http://www.wklejto.pl/47843

Ania


(jessica) #9

Czysto.

Użyj >Panda Vaccine To trochę zabezpieczy przed reinfekcją.

jessi


(system) #10

Bosko ... :slight_smile: Dziękuję ogromnie :slight_smile: A mogę wiedzieć skąd taka infekcja?

Komputery to absolutnie nie moja działka, jestem pod wrażeniem.

Co do Winfast od- i za-instaluję ponownie, czy masz może inną radę?

Pozdrawiam

Ania


(jessica) #11

To infekcja z pendrive.

jessi


(system) #12

OK, dziękuję