Trojan Generic - kontrola po usunięciu szkodnika


(cenart) #1

Dobry wieczór....Mam wielką prośbę: zrobiłem skan o-line skanerem TrendMicro który znalazł i usunął "TROJ_GENERIC.Z".Można by rzeknąć że świetnie ale mam pewne wątpliwości i jako osoba dokładna szukam potwierdzenia.Poza tym ostatnio coś powodowało że mój F-secure zawieszał się,dawał errory w dzienniku i 2 razy musiałem go przeistalowywać.Mam nadzieję że administratorzy wybaczą mi i kompetentne osoby wypowiedzą się na temat moich logów:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:34:13, on 2007-03-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspc.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Documents and Settings\Czarek\Moje dokumenty\Szczepionki\hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: Kontrola rodzicielska... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Kontrola rodzicielska... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspcmsie.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\fslsp.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/english/ka ... nicode.cab

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} -

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resourc ... oscan8.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 4354443906

O16 - DPF: {B1826A9F-4AA0-4510-BA77-9013E74E4B9B} - http://www.trendmicro.com/spyware-scan/as4web.cab

O16 - DPF: {E36C5562-C4E0-4220-BCB2-1C671E3A5916} -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{94535537-7185-4919-90A8-F32CC73AFC30}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Z góry dziekuję za ocenę i pozdrawiam!


(adam9870) #2

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Usuń wpis HJT.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to ten wpis również usuń.


(cenart) #3

Witaj adam9870...Bardzo Ci dziekuję za zainteresowanie moją sprawą....ale do rzeczy.Wykonałem poleconego fixa+restart, skasowałem F2 z HJT, natomiast jeśli chodzi o wpis z HJT O6 - HKCU...czyli o restrykcję to nie przypominam sobie abym ja ustawiał jakąś restrykcję....szczerze mówiąc nie bardzo Cię rozumiem w tej kwestii tak więc bardzo bym Cię prosił o słówko objaśnienia.Co prawda mam tu jakieś skojarzenie z którąś z opcji z F-Secura typu kontrola systemu...ale chyba błądzę.Oczywiście skasowałem ten wpis HJT tak jak poleciłeś.

Jeśli wymagasz podania nowych logów po tych zabiegach to oczywiście je zrobię.

Pozdrawiam!