Trojan.GenericKD.5232364


(cena6) #1

Witam , prosze o sprawdzenie logów Bitdefender wykrył wirusa Trojan.GenericKD.5232364 i application.bundler.AHM

FRST
https://www.wklej.to/C538K

Addition
https://www.wklej.to/akRKh

Shortcut
https://www.wklej.to/vjIJZ


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

HKLM-x32\...\Run: [] => [X] HKU\S-1-5-21-1246586343-2618288015-836787143-1001\...\Run: [Xvid] => powershell.exe -nologo -WindowStyle hidden -Noninteractive -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files (x86)\Xvid\CheckUpdate.ps1" GroupPolicy: Ograniczenia <======= UWAGA HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = S3 AmUStor; \SystemRoot\system32\drivers\AmUStor.SYS [X] EmptyTemp:
Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.
Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(cena6) #3

Ok dziękuję za pomoc , podaje logi

FRST

https://www.wklej.to/LDnAs


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST
Czyszczenie folderów Przywracania systemu


(cena6) #5

OK C FRST i pkt przywracania usunięte , dziękuję za pomoc.