Trojan rootgg - pomocy <=temat rozwiązany=>


(Paweł) #1

mam wirusa trojana nie moge go usunać ani trybem awaryjnym ani atywirusem ani tak normalnie mówi wtedy za plik jest uzywany.

PROSZE O POMOC


(Mancunian) #2

Po co spakowałeś loga? Wystarczy wklejić na forum. Poza tym nie ten dział.


(Przemek89k) #3

Pewnie. Lepiej nie otwierac tego loga bo jeszcze wira ma :slight_smile:

No faktycznie nie ten dzial , no ale jak gosciu byl zdenerwowany to nie jego wina 8)


(Paweł) #4

ale mozna w tym dziale


(Trebron) #5

Oto jego LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:40:04, on 2005-05-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\Panel sterowania ATI\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID {DA9935BA-22F7-44ee-BD12-BD8B87700BEA}

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Programy\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Programy\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{29617FF7-DD29-492D-A329-EAA3CE7C0374}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{29617FF7-DD29-492D-A329-EAA3CE7C0374}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Skasować (jeśli nie znasz tych procesów

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

I jeszcze kosmetyka

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

(Paweł) #6

tego nie mozna usunąć bo to jestC:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe od neostrady a to na dole to powerDVD


(lazikar) #7

Przenosze>.Bezpieczeństwo


(Musg) #8

a skad wiesz ze masz ,co ci to mowi ,podaj wiecej informacji,lokalizacja,scren,objawy,itd itp

jak nam pomozesz to bedzie łatwiej


(Paweł) #9

to jest scren gdzie ten wirus jest

asdksahkjdhsagdasgda1110pj.th.jpg

Lokalizacja C:\WINDOWS\system32\rootgg.dll

Skanowałem Mks-Vir virus1lr.th.jpg

Jak chce usunąć to pokazuje mi takie coś blad116zf.th.jpg

Podejrzewam ze to jest wirus spiegujący moje gadu-gadu


(pysiu) #10

urzyj programu Killbox.

http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

Mały a dobry. Usuwa pliki normalnie i przez restart kompa.

W okienku wpisujemy ścieżkę dostępu albo klikamy Brosfe for file i sami wskazujemy plik.Następnie wybieramy metodę usuwania: Standard File kiil , Delate on Reboot albo Replece on

1092.jpg

znajdziesz ten plik i program go skasuje przy restarcie


(Musg) #11

pawel czy mozesz mi podpowiedziec?

C:\WINDOWS\system32\ Emot1.exe

jestes w stanie znalesc to u siebie w systemie?

Jesli znajdziesz to podaj screna z lokalizacji :slight_smile:


(Paweł) #12

dfdsfdsfsfd4sj.th.jpg


(Paweł) #13

pysiu tym programem http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php wziąłem znalazłem plik nacisnąłem usuń kazał mi restart zrobić zrobił się i plik nadal był


(Musg) #14

bedzie bo dziadostwo ktore go trzyma jest tu:

C:\WINDOWS\system32\Emot1.exe

lokalizacja:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

" " = "C:\WINDOWS\system32\Emot1.exe"

usuwasz ten klucz-- metode znasz?

start>uruchom>regedit>>szukasz

wczesniej odinstaluj gg(pies z nim)po akcji zainstalujesz ponownie

nastepnie w trybie awaryjnym usuwasz rootgg recznie

bez podlaczenia z internetem

generalnie masz sie pozbyc:

C:\WINDOWS\system32\Emot1.exe

na koncu jesli wszystko bedzie ok zainstalujesz sobie gadulca na nowo


(Paweł) #15

Dzięki chłopaki problem z głowy już tego wirusa niema mażna zamekać