Trojan-Spy.Gampass nie mogę otworzyć dysków


(Paszczak88) #1

Proszę o pomoc nie dam rady usunąć sam tego wirusa zrobiłem ten raport ComboFixem i co mam robić dalej

ComboFix 09-10-15.01 - pawel 2009-10-15 22:45.1.2 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.1978.1368 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\pawel\Moje dokumenty\Pobieranie\ComboFix.exe

AV: Spyware Doctor with AntiVirus *On-access scanning disabled* (Updated) {D3C23B96-C9DC-477F-8EF1-69AF17A6EFF6}

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\2sm66r.exe

C:\Autorun.inf

c:\docume~1\pawel\USTAWI~1\Temp\cvasds1.dll

c:\documents and settings\pawel\Ustawienia lokalne\Temp\cvasds1.dll

C:\vlvtdflx.exe

D:\2sm66r.exe

D:\Autorun.inf

D:\vlvtdflx.exe

E:\2sm66r.exe

E:\autorun.inf

E:\vlvtdflx.exe


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-09-15 do 2009-10-15 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-10-15 19:51 . 2009-10-15 19:51	--------	d-----w-	c:\windows\system32\wbem\snmp

2009-10-15 19:51 . 2009-10-15 19:51	--------	d-----w-	c:\windows\system32\xircom

2009-10-15 19:51 . 2009-10-15 19:51	--------	d-----w-	c:\program files\microsoft frontpage

2009-10-15 19:40 . 2009-10-15 19:40	0	----a-w-	c:\windows\nsreg.dat

2009-10-15 19:40 . 2009-10-15 19:40	--------	d-----w-	c:\documents and settings\pawel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla

2009-10-15 11:31 . 2008-12-11 06:38	159600	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys

2009-10-15 11:31 . 2009-10-15 11:31	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2009-10-15 11:31 . 2009-04-03 09:18	130936	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys

2009-10-15 11:31 . 2008-12-18 10:16	73840	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys

2009-10-15 11:31 . 2009-10-15 11:31	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\PC Tools

2009-10-15 11:31 . 2008-12-10 09:36	64392	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys

2009-10-15 11:31 . 2009-10-15 11:31	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\PC Tools

2009-10-15 11:31 . 2009-10-15 11:31	--------	d-----w-	c:\program files\Spyware Doctor

2009-10-15 11:31 . 2009-10-15 11:31	--------	d-----w-	c:\documents and settings\pawel\Dane aplikacji\PC Tools

2009-10-15 11:09 . 2009-10-15 11:09	--------	d-----w-	c:\program files\SkanerOnline


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-15 19:56 . 2001-10-26 14:15	49690	----a-w-	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-10-15 19:56 . 2001-10-26 14:15	355724	----a-w-	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-10-15 10:57 . 2009-10-15 10:57	--------	d-----w-	c:\program files\Atheros

2009-10-15 10:56 . 2009-10-15 10:56	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Atheros

2009-10-15 10:54 . 2009-10-15 10:54	--------	d-----w-	c:\documents and settings\pawel\Dane aplikacji\InstallShield

2009-10-15 10:54 . 2009-10-15 10:54	--------	d-----w-	c:\program files\Synaptics

2009-10-15 10:53 . 2009-10-15 10:53	0	---ha-w-	c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_Apfiltr_01005.Wdf

2009-10-15 10:53 . 2009-10-15 10:53	0	---ha-w-	c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf

2009-10-15 10:52 . 2009-10-15 10:52	--------	d-----w-	c:\program files\Apoint2K

2009-10-15 10:51 . 2009-10-15 10:51	--------	d--h--w-	c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-10-15 10:51 . 2009-10-15 10:51	--------	d-----w-	c:\program files\Realtek

2009-10-15 10:51 . 2009-10-15 10:51	315392	----a-w-	c:\windows\HideWin.exe

2009-10-15 10:50 . 2009-10-15 10:50	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-10-15 10:47 . 2009-10-15 10:47	--------	d-----w-	c:\program files\Intel

2009-10-15 10:22 . 2009-10-15 10:22	--------	d-----w-	c:\program files\Usługi online

2009-10-15 10:20 . 2009-10-15 10:20	21856	----a-w-	c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2009-10-15 10:20 . 2009-10-15 10:20	--------	d-----w-	c:\program files\Windows Media Connect 2

.


------- Sigcheck -------


[-] 2008-05-02 . 8E036EEC565910417EA020CE0962AA24 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-07-01 150040]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-07-01 170520]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-07-01 141848]

"AzMixerSel"="c:\program files\Realtek\Audio\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-07-17 53248]

"Apoint"="c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe" [2007-07-21 159744]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-02-22 1032192]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2008-06-20 16872448]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="shell32" [X]

"nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2008-03-01 124928]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=


R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [2009-10-15 130936]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [2009-10-15 348752]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = about:blank

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\pawel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\lf99r4ns.default\

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-10-15 22:48

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 FAT NTAPI


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------


- - - - - - - > 'explorer.exe'(2528)

c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll

c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\windows\SYSTEM32\IGFXSRVC.EXE

c:\windows\system32\wscntfy.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-10-15 22:49 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-15 20:49


Przed: 16 271 556 608 bajtów wolnych

Po: 16 300 670 976 bajtów wolnych


WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect


131

(Asterisk) #2

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własnego posta

w celu zmiany jego tytułu na konkretny oraz opisania problemu .

W przeciwnym razie topic wyląduje w Śmietniku.

Logi wklejasz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org,

a w poście dajesz tylko link


(deFco247) #3

Na infekcję z pendrive się nie stosuje Combofixa, bo nieumyślne jego użycie może spowodować padnięcie systemu.

Start -> Uruchom... -> Combofix /u

Pokaż logi OTL, GMER oraz SREng.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.


(Paszczak88) #4

linki:

OTL:

http://wklej.org/id/176277/

GMER:

http://wklej.org/id/176253/

SREng:

http://wklej.org/id/176269/

próbowałem usunąć tego wirusa awastem, spyware doctor i mks i nic niby się coś usuwało ale po pewnym czasie jakby wracało...

Przez to miałem takie cos jak np klikając na jakiś dysk np "c" to wyskakiwało mi "otwórz za pomocą"

Później przeskanowałem ComboFixem i nie wiem czy coś pomogło na razie nie wykrywa go mi go doctor spyware ale pewnie do czasu...

-- Dodane 16.10.2009 (Pt) 0:03 --

Zrobione to co chciałeś żebym zrobił i co dalej mam z tym fantem zrobić??

Zapomniałem dodać że format wszystkich dysków też nic nie pomógł


(jessica) #5

Tak, ComboFix już usunął tę infekcję.

Kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Logu już tu nie dawaj.

Potem w OTL kliknij na przycisk "CleanUp".

Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":

Zapoznaj się z tym tematem:

>http://helpc.eu/usuwanie-infekcji-pendrive-t34.html

jessi


(Paszczak88) #6

Wielkie dzięki

-- Dodane 16.10.2009 (Pt) 11:28 --

Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":

Tego nie rozumiem mam wejść w dysk c/System Volume Information i usunać z tamtąd wszystko??


(jessica) #7

Ależ nie, sam popatrz, co poprzednio napisałam:

Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":

jessi


(Paszczak88) #8

ale dalej nie wiem jak mam to zrobić...;]


(jessica) #9

No nie wiem, jak inaczej mam Ci wytłumaczyć.

1) Kliknij START

2) kliknij Panel Sterowania

3) dwuklik na SYSTEM

4) kliknij Przywracanie Systemu

5) zaznacz w okienku przy " Wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach"

6) kliknij ZASTOSUJ

7) kliknij OK

8) Kliknij START

9) kliknij Panel Sterowania

10) dwuklik na SYSTEM

11) kliknij Przywracanie Systemu

12) usuń zaznaczenie z okienka przy " Wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach"

13) kliknij ZASTOSUJ

14) kliknij OK

I to wszystko, nic nie kombinuj, wykonuj tylko to, co napisałam.

jessi


(Paszczak88) #10

ok już zrobiłem wielkie dzięki jeszcze raz

temat do usunięcia już wszystko ok