Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk!


(Gulls) #1

Przeskanowałem komputer KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0 i znalazł mi trojana


RAPORT KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0

niedziela, 21 grudzień 2008

System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (build 2600)

Wersja Kaspersky Online Scanner: 7.0.26.12

Data ostatniej aktualizacji bazy danych: Sunday, December 21, 2008 06:26:33

Liczba wpisów: 1494607


Ustawienia skanowania:

Typ bazy danych użytej do skanowania: rozszerzona

Skanuj archiwa: tak

Skanuj pocztowe bazy danych: tak

Obszar skanowania - Mój komputer:

A:\

C:\

D:\

E:\

F:\

G:\

H:\

Statystyki skanowania:

Przeskanowanych plików: 107727

Nazwa zagrożenia: 1

Zainfekowanych obiektów: 7

Podejrzanych obiektów: 0

Czas skanowania: 02:53:11

Nazwa pliku / Nazwa zagrożenia / Liczba zagrożeń

C:\Documents and Settings\MM\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\n0905pnm.default\Mail\pop3.poczta.onet.pl\Sent Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

F:\Moje dokumenty\Mariusz\kopie bezpieczestwa\Poczta\Thunderbird 2.0.0.17 (pl) - 2008-10-23.pcv Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

F:\Moje dokumenty\Mariusz\kopie bezpieczestwa\Poczta\Thunderbird 2.0.0.17 (pl) - 2008-11-20.pcv Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df2.pcv Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df3.pcv Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df4.pcv Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df5.pcv Zainfekowany: Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.awk 1

Wybrany obszar został przeskanowany.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:13:34, on 2008-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\osk.exe

C:\WINDOWS\system32\MSSWCHX.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [P17Helper] Rundll32 SPIRun.dll,RunDLLEntry

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/house ... hcImpl.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 4930967106

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 6163878707

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{90C073AA-C356-415B-89E3-71090526DD31}: NameServer = 80.240.162.70 80.240.162.114

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 7117 bytes

Jeśli usunę zainfekowane pliki to wystarczy czy coś jeszcze zostanie po nim ???

HijackThis muszę usunąć któryś wpis ???


(huber2t) #2

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\Documents and Settings\MM\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\n0905pnm.default\Mail\pop3.poczta.onet.pl\Sent 

F:\Moje dokumenty\Mariusz\kopie bezpieczestwa\Poczta\Thunderbird 2.0.0.17 (pl) - 2008-10-23.pcv Z

F:\Moje dokumenty\Mariusz\kopie bezpieczestwa\Poczta\Thunderbird 2.0.0.17 (pl) - 2008-11-20.pcv 

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df2.pcv

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df3.pcv

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df4.pcv

F:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-920026266-1801674531-500\Df5.pcv

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Gulls) #3

http://wklej.org/id/30443/


(huber2t) #4

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja


(Gulls) #5

WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC =D> =D> =D>