Trojan StartPage.Gen

Proszę o poradę.

Ostatnio bardzo często program Spyware Doctor wykrywa u mnie trojana StartPage.Gen.

Niby go usuwa ale po jakimś czasie znowu go znajduje. Nie wiem co robić?

Tu jest log z HijackThis. Po skanowaniu i usunięciu trojana Spyware Docktorem:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:02:22, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spontania4IM\spontania4IM.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NetTransport.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {01E69986-A054-4C52-ABE8-EF63DF1C5211} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R300 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R300 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R300"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 4.0\THGuard.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo R300 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R300 Series" /M "Stylus Photo R300" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Spontania Monitor.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spontania4IM\spontania4IM.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/d108/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (CwlscInstall Object) - https://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscbase2213.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132332190000

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3B29FFB1-9768-48AE-B598-16B83038B26A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3B29FFB1-9768-48AE-B598-16B83038B26A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3B29FFB1-9768-48AE-B598-16B83038B26A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

O23 - Service: KLBLMain - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

usun wpis hijackiem

Spyware Doctor nie ma do niego zaufania lepszy Ewido http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 16762.html tylko musiałbyś ściagnąc update :wink:

Dziękuję za pomoc ale chyba to nic nie dało.

Po usunięciu wpisów hijackiem i restarcie komputera Spyware Doctor znowu go wykrył. Konkretnie są to wpisy w rejestrze.

Ewido nie wykrywa nic.

Mówię że Spyware doctor to śmieć !!

Tu jest log:

QUOTE"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“EPSON Stylus Photo R300 Series” = “C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P30 “EPSON Stylus Photo R300 Series” /M “Stylus Photo R300” /EF “HKCU”” [“SEIKO EPSON CORPORATION”]

“Spyware Doctor” = ““C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q” [“PCTools”]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”]

“KAV50” = ““C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe” -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0” [“Kaspersky Lab”]

“RemoteControl” = ““C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”” [“Cyberlink Corp.”]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“EPSON Stylus Photo R300 Series” = "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P30 “EPSON Stylus Photo R300 Series” /O6 “USB001” /M “Stylus Photo R300"” [“SEIKO EPSON CORPORATION”]

“SunJavaUpdateSched” = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“gcasServ” = ““C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”” [MS]

“SoundMan” = “SOUNDMAN.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

“Zone Labs Client” = “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe” [“Zone Labs, LLC”]

“THGuard” = ““C:\Program Files\TrojanHunter 4.0\THGuard.exe”” [“Mischel Internet Security”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = “AcroIEHlprObj Class” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB}(Default) = “PCTools Site Guard” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll” [null data]

{B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC}(Default) = “PCTools Browser Monitor” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll” [“GuideWorks Pty. Ltd.”]

{C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932}(Default) = “NTIECatcher Class” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll” [“Xi”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL” [MS]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll” [MS]

“{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}” = “Portable Media Devices”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll” [MS]

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}” = “Portable Media Devices Menu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll” [MS]

“{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}” = “AlcoholShellEx”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll” [“Alcohol Soft Development Team”]

“{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}” = “ZipGenius Shell Extension”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

“{2E5AC2E0-406D-11D4-86B3-FA5861508E25}” = “ZipGenius Zip InfoTip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\zgtips.dll” [“M.Dev Software”]

“{310A0C95-EA11-42AE-A8E4-53E69E650310}” = “ZipGenius Drop handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\DROPHA~1.DLL” [“M.Dev Software”]

“{FE8D01BF-610A-4261-9C6E-32D65A42C907}” = “ZipGenius DnD Extract handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\ZGDRAG~1.DLL” [“M.Dev Software”]

“{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}” = “TrojanHunter Menu Shell Extension”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\TROJAN~1.0\contmenu.dll” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! “{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}” = “Microsoft AntiSpyware Service Hook”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\shellextension.dll” [MS]

INFECTION WARNING! “{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}” = “ewido shell guard”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ewido\security suite\shellhook.dll” ["TODO: "]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = “{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL” [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido(Default) = “{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ewido\security suite\context.dll” [“ewido networks”]

Kaspersky Anti-Virus(Default) = “{DD230880-495A-11D1-B064-008048EC2FC5}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\ShellEx.dll” [“Kaspersky Lab”]

TrojanHunter(Default) = “{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\TROJAN~1.0\contmenu.dll” [null data]

ZipGenius 6(Default) = “{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido(Default) = “{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ewido\security suite\context.dll” [“ewido networks”]

TrojanHunter(Default) = “{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\TROJAN~1.0\contmenu.dll” [null data]

ZipGenius 6(Default) = “{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus(Default) = “{DD230880-495A-11D1-B064-008048EC2FC5}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\ShellEx.dll” [“Kaspersky Lab”]

TrojanHunter(Default) = “{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\TROJAN~1.0\contmenu.dll” [null data]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Arek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\sstext3d.scr” [MS]

Startup items in “Arek” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“Adobe Reader Speed Launch” -> shortcut to: “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe” [“Adobe Systems Incorporated”]

“Spontania Monitor” -> shortcut to: “C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spontania4IM\spontania4IM.exe” [null data]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84}\

“ButtonText” = “Spyware Doctor”

“CLSIDExtension” = “{A1EDC4A1-940F-48E0-8DFD-E38F1D501021}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll” [“GuideWorks Pty. Ltd.”]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

“ButtonText” = “Badanie”

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

ewido security suite control, ewido security suite control, “C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe” [“ewido networks”]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, “C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe” [“ewido networks”]

KLBLMain, KLBLMain, ““C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe” -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000” [“Kaspersky Lab”]

Machine Debug Manager, MDM, ““C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE”” [MS]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, “C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service” [“Zone Labs, LLC”]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

EPSON V6 2KMonitor\Driver = “EBPMON24.DLL” [“SEIKO EPSON CORPORATION”]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = “mdimon.dll” [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer “No” at the first message box.

---------- (total run time: 38 seconds, including 18 seconds for message boxes)QUOTE

Jest czysto w dodaj\usuń odinstaluj Spyware Doctor i potem folder recznie usuń

Ale jakie to lokalizacje daj screena albo klucze przepisz z ciekawości???

Najśmieszniejsze jest to , że te wpisy nie pojawiają się od razu po uruchomieniu kompa.

Teraz pojawiły mi się dopiero po godzinie.

Bez względu na to czy używam internetu czy nie.

No to zobacz http://hq.mcafeeasap.com/dispVirus.asp?virus_k=131122 na dole masz instrukcje usuwania

Dzięki za wszystko. W końcu chyba usunąłem tym programem: “Bps Spyware i Adware Remoover”.

Trojana na razie nie ma, ale Panda Active Scan znajduje w rejestrze jakiś “Cram Toolbar” , pisze , że nieusuwalny?

:slight_smile: