Trojan.w32.looksky i logi z HijackThis

Nie więcej niż godzinę temu dostałem komunikat, iż mój komputer zaatakował wymieniony w temacie wirus i dostaję różne wiadomości, np"spyware alert" o treści:

Trojan.W32.Looksky detected on your machine. This virus is distributed via the Internet through e-mail and Active-X objects. The worm has it's own SMTP engine which means it gathers e-mail from your local computer and re-distributes stealing passwords and personal data. This process should be removed from your system.


Type: Virus

System Affected: Windows 2000, NT, ME, XP, Vista

Security Risk(0-5):5

Recomendations: Click Yes to remove it from your PC immediately

Otwierają mi się strony internetowe z programami antywirusowymi etc. Przeskanowałem dyski antywirusem i nie znalazł żadnych zakażonych plików. a teraz logi z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:01:15, on 2007-09-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navw32.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Burn4Free Toolbar Helper - {60BF5EE3-0105-4858-AD98-17C19F86B042} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.3.0.0\Burn4Free_Toolbar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {F4CF814F-970F-405D-A42C-0CE06EB97373} - C:\WINDOWS\mxduo.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O3 - Toolbar: Burn4Free Toolbar - {55FAF0F2-44D4-425F-B5F5-6B275B621EAB} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.3.0.0\Burn4Free_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\\ddwmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: wmphost - {156F923D-9CD9-41F1-8D82-C419650D36F5} - C:\WINDOWS\wmphost.dll

O21 - SSODL: wmpdev - {AA7B201B-67F5-42F2-91DB-3B2FF688160E} - C:\WINDOWS\wmpdev.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Usługa Norton Protection Center (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

Jeszcze jedno, mój pulpit zmienił się na czerwony z reklamą (your privacy is in danger… etc.) i gdy na niego najeżdżam i klikam włącza mi się strona z programem antywirusowym, jak zmienić tło pulpitu, bo nie da rady tego zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit, bo jest “linkiem” do tej strony.

Pomocy

Te w/w wpisy (drobne śmieci) sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

To jest główne źródło Twoich problemów.

Ściągnij SmitfraudFix.

Użyj go z opcji 2 czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Jeśli po jego użyciu te wpisy nie znikną samoczynnie, to sfiksuj je w Hijacku.

Potem daj tu:

  1. raport z C:\SmitfraudFix.txt

  2. log z Hijacka

  3. możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi

Wszystko poszło gładko, tylko zatrzymałem się na:

Użyj go z opcji 2 czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Tak też zrobiłem i zamieszczam screena z tej operacji.

http://www.bcoms.net/upload/images/bcom … 152071.jpg

Co teraz zrobić z tym ? anulować i yes ?

Poza tym widzę już jako takie efekty, bo nie mam czerwonego pulpitu, choć nadal nie powrócił do pierwotnego stanu, a jest cały biały (powraca do pierwotnego stanu, podczas pracy programu - widoczne na screenie). I nie wyskakują mi komunikaty z zagrożeniem wirusowym i stronami antywirusowymi.

Ale jednak wolę już do końca tę sprawę załatwić.

Niestety, strona na której umieściłeś obrazek, w ogóle nie działa, więc nie wiem, co jest na tym obrazku.

W takim razie spróbujemy inaczej:

Uruchom _OTMoveIt.

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Potem sfiksuj w Hijacku te podane wcześniej wpisy “021”.

Potem daj tu log z Hijacka oraz log z ComboFixa. - patrz: poprzedni mój post.

jessi

Co do poprzedniego obrazka może teraz się uda:

2001610840198411072_th.jpg

Jeżeli nie widzisz obrazka to jest tam:

ścieżka pliku i pod nim:

Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.

Pod tym jest napisane:

Registry Cleaning

Do you want to clean the registry ?

Wyskoczyło mi jeszcze okno:

Oczyszczanie dysku

Program Oczyszczanie dysku sprawdza, ile miejsca na dysku (C:) może zostać zwolnione. To może potrwać kilka minut.

A teraz spróbowałem zrobić to co napisałaś i wyskoczyło mi:[2001846504986383850_th.jpgjeżeli nie widzisz obrazka to:

File/Folder C:\WINDOWS\wmphost.dll not found

File/Folder C:\WINDOWS\wmpdev.dll not found

i wyskoczył komunikat

Cannot create file C:\_OTMoveIt\MovedFiles\09012007_111409.log

](http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001846504986383850)

Użyj jeszcze raz SmitfraudFix w trybie awaryjnym z opcją 2.

To było pytanie “czy czyścić rejestr” odpowiadasz tak y.

Daj logi o które prosiła @jessica

log z HijackThis

http://wklej.org/id/cf53843f3f

log z rapportu, który mi wyskoczył po zatwierdzeniu wyczyszczenia rejestru z SmitfraudFix:

http://wklej.org/id/fb6d43f436

teraz pulpit jest niebieski, czyli taki jaki jest domyślny kolor, można normalnie wejść w zmianę pulpitu wygaszacza etc. ale jak zmieniam na jakieś inne tło to się nie pokazuję, nie zmienia się.

Sądząc po raporcie SmitfraudFixa oraz logu Hijacka - wszystko jest OK.

Ja zajmuję się wyłącznie wykrywaniem “wirusów”, więc w sprawie pulpitu Ci oczywiście nie pomogę, ale może tu ktoś inny zechce Ci w tym pomóc, dlatego proponuję dać tu jeszcze log z Sillent Runner.

Na dole jego logu powinno być widoczne, w którym kluczu rejestru nastąpiły nieprawidłowe zmiany.

Naprawa tych kluczy powinna załatwić sprawę pulpitu.

jessi

Zrestartowałem kompa i gra gitara :slight_smile:

Dziękuję ślicznie za poświęcony czas i pomoc :cmok1: