Trojan Win32:Harnig-OT [Trj] ...co zrobić aby sie go pozbyc?


(Misha K) #1

witam. wlasnie przylgnal do mojego komputera jakis trojan... i nie bardzo wiem co z nim zrobic aby go nie bylo... dlatego zwracam sie do ekspertow :wink: bylbym wdzieczny za pomoc w rozwiklaniu sprawy. ponizej wklejam log z hijack'a:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:12:18, on 2008-03-14

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\wnslogan.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\System32\winmed.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\ATnotes\ATnotes.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Michu\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.824\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: GNX Rolex - {31BE1B95-DE72-41F3-A6AD-3E38648CA2D8} - C:\WINDOWS\drnpfdxrgq.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: etlrlws - {BEBA880D-1A1B-4A56-8E9F-1D488AA6CE80} - C:\WINDOWS\etlrlws.dll

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [antiviirus] C:\Program Files\antiviirus.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinMed] winmed.exe

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ATnotes.exe] C:\Program Files\ATnotes\ATnotes.exe

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI699F~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI699F~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{11203885-7AA4-4E93-8539-41D5DD49BF99}: NameServer = 150.254.5.4,150.254.5.11

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{11203885-7AA4-4E93-8539-41D5DD49BF99}: NameServer = 150.254.5.4,150.254.5.11

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{11203885-7AA4-4E93-8539-41D5DD49BF99}: NameServer = 150.254.5.4,150.254.5.11

O20 - Winlogon Notify: WLCtrl32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WLCtrl32.dll

O21 - SSODL: PrxCD - {88a1741c-6c70-4a3b-a35a-9097136d5f1c} - C:\WINDOWS\Installer{88a1741c-6c70-4a3b-a35a-9097136d5f1c}\PrxCD.dll

O21 - SSODL: zip - {dc516ce0-4a93-491b-9ee7-ede4ab770198} - C:\WINDOWS\Installer{dc516ce0-4a93-491b-9ee7-ede4ab770198}\zip.dll

O21 - SSODL: bokpkov - {63334B26-9398-4706-8AB6-C42942C31A5C} - (no file)

O21 - SSODL: altvxvm - {FCA66498-8043-42AB-9698-F53C9BF643D4} - C:\WINDOWS\altvxvm.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Googles Onlines Search Services - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wnslogan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe