Trojan.win32.monderc.gen

Witam mam na kompie tego i wirusa i nie wiem ktore wpisy usunąć aby się go pozbyć. Czy mógłbym prosić o sprawdzenie logów?

ComboFix 09-02-19.01 - Adam 2009-02-21 20:34:32.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.1.1033.18.2046.1509 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: i:\documents and settings\Adam\Desktop\ComboFix.exe

AV: Kaspersky Anti-Virus *On-access scanning disabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\BITS.ini

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\DHTTable.dat

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\ProxyList.ini

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\Torrent\20080910185043.torrent

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\Torrent\20080910185043.torrent.~tmp

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\Torrent\20080910185043.torrent.bits

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\Torrent\20080910185043.torrent.filelist

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\Torrent\20080910185043.torrent.seeds

i:\documents and settings\Adam\Application Data\BITS\UPnP.ini

I:\install.exe

i:\program files\FlashGet Network

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\dbtrans_verbose.log

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\fgoption.ini

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\P2PCfg.ini

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\p2spmgr.ini

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\p4spmgr.ini

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\Profiles\config.dat

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\Profiles\tasks.dat

i:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\transaction.log


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-01-21 do 2009-02-21 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-02-18 22:09 . 2009-02-18 22:09

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:46:57, on 2009-02-21 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512) Boot mode: Normal Running processes: I:\WINDOWS\System32\smss.exe I:\WINDOWS\system32\winlogon.exe I:\WINDOWS\system32\services.exe I:\WINDOWS\system32\lsass.exe I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe I:\WINDOWS\system32\svchost.exe I:\WINDOWS\System32\svchost.exe I:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe I:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe I:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE I:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe I:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe I:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe I:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe I:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe I:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe I:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe I:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe I:\WINDOWS\system32\notepad.exe I:\WINDOWS\explorer.exe I:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe I:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - I:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - I:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - I:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - I:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - I:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM…\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “I:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe” O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] “I:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe” O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “I:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime O4 - HKLM…\Run: [StartCCC] “I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun O4 - HKLM…\Run: [Ad-Watch] I:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “I:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “I:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep” O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’) O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’) O4 - Global Startup: LCS.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = I:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://I:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - I:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - I:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - I:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0C41F997-95AF-4286-AD53-52CFB15851EB}: NameServer = 80.54.146.40 80.54.146.40 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{0C41F997-95AF-4286-AD53-52CFB15851EB}: NameServer = 80.54.146.40 80.54.146.40 O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip…{0C41F997-95AF-4286-AD53-52CFB15851EB}: NameServer = 80.54.146.40 80.54.146.40 O23 - Service: ASKService - Unknown owner - I:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - I:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - I:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe O23 - Service: FAH@I:+DOCUME~1+Adam+LOCALS~1+Temp+Rar$EX04.328+[RAZOR1911][WEB SEED] FAR CRY 2 CRACK - REAL 100% FULLY WORKING+FAH.exe - Unknown owner - I:\WINDOWS\ O23 - Service: FAH@I:+DOCUME~1+Adam+LOCALS~1+Temp+Rar$EX04.657+[RAZOR1911][WEB SEED] FAR CRY 2 CRACK - REAL 100% FULLY WORKING+FAH.exe - Unknown owner - I:\WINDOWS\ O23 - Service: hpdj - Unknown owner - I:\DOCUME~1\Adam\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing) O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - I:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - I:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - I:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe – End of file - 5933 bytes

Witam. Na początek instaluj CCleaner i przeskanuj nim komputer i rejestr, wszystko co znajdzie to usuń.

Odinstaluj też FlashGeta, jeśli chcesz korzystać dalej z p2p to polecam emule. Kaspersky uaktualnij do wersji 8 (2009) i skan komputera.

Już to zrobiłem. A czy w logach wszystko jest ok? Zostały jakieś ślady po tym wirusie?

Wklej do notatnika:

File::

i:\windows\system32\lsdelete.exe


Folder::

i:\program files\AskBarDis


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98}"=-

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

http://wklej.org/id/55849/

start>>uruchom>>>cmd

sc stop ASKService

sc delete ASKService

po każdej linijce enter

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

Zrobiłem wszystko tak jak napisałeś, kaspersky nic nie wykrył więc komputer powinien już być czysty. Dzięki za pomoc.