Trojan.Win32.Rootkit.l


(Dyluj) #1

Witam mam Win W2K i niestety trojana (Trojan.Win32.Rootkit.l) ... próbowałem usunąć już KillBox`em z awaryjnego i nic :frowning: ...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:34:52, on 2005-09-09

Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINNT\System32\CTHELPER.EXE

C:\WINNT\PowerS.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINNT\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Czysciciele\iISystem Wiper\SystemWiper.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\WinCMD\WINCMD32.EXE

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Czysciciele\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\CZYSCI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINNT\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINNT\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [iIWiper] C:\Czysciciele\iISystem Wiper\SystemWiper.exe m

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\System32\Shdocvw.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:osuch.mht!http://85.255.113.4/dl/adv611/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{18537808-4BFC-44D4-98E2-B972B816A19E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{18537808-4BFC-44D4-98E2-B972B816A19E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

O23 - Service: Windows Task Manager Service (tskman) - Unknown owner - C:\WINNT\task.exe

będę wdzięczny za pomoc ... Dyluj


(Gutek) #2

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Windows Task Manager Service a plik usuń w trybie awaryjnym ręcznie :stuck_out_tongue:


(fiesta) #3

Wydzielono z innego wątku.


(Dyluj) #4

... wszystkiego i póki co nic :frowning: ... task usunięty ... RootKit powraca ... cały czas wykrywany pozostaje :frowning: ... nie stety pozostaje :frowning: ... powoli zaczynam się poddawać ... komp niby działa bez problemu, ale świadomość że posiadam trojana już mnie nerwuje ... ... słyszałem że MicrosoftAntiSpyware mógłby pomóc, ale wiem że często po takiej "pomocy" trza stawiać system ... help me! proszę ...


(Bizmarkie) #5

wrzuć loga z Silent Runners

http://www.silentrunners.org/

może Ci Gutek sprawdzi bo ja sie nie znam :?


(Dyluj) #6

... tylko dotrę do domu to zrobię loga i wyśle Tobie-Wam (dzięki), póki co muszę w pracy pracować ... pozdrawiam ...

Złączono Posta : 19.09.2005 (Pon) 1:58

...i pozwalam sobie dołączyć loga

"Silent Runners.vbs", revision 40.1, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 2000

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"iIWiper" = "C:\Czysciciele\iISystem Wiper\SystemWiper.exe m" ["iISoftware"]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Synchronization Manager" = "mobsync.exe /logon" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"iKeyWorks" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"WheelMouse" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"WINDVDPatch" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"UpdReg" = "C:\WINNT\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."]

"Jet Detection" = ""C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"" [empty string]

"CTStartup" = "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run" ["Creative Technology Ltd."]

"NeroCheck" = "C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"PowerS" = "C:\WINNT\PowerS.exe" ["prolink"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"RealTray" = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER" ["RealNetworks, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe" [null data]

"AVSCHED32" = "C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE /min" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

"AVGCtrl" = ""C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

"TrojanScanner" = "C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" ["Simply Super Software"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\CTStartup {++}

"CTStartup" = ""C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /play" ["Creative Technology Ltd."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\CZYSCI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" [null data]

{5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB}(Default) = "PCTools Site Guard" [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll" ["PC Tools"]

{B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC}(Default) = "PCTools Browser Monitor" [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll" ["GuideWorks Pty. Ltd."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINNT\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINNT\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINNT\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

AntiVir/Win(Default) = "{a7cda720-84ee-11d0-b5c0-00001b3ca278}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\AVPersonal\AVShlExt.DLL" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AntiVir/Win(Default) = "{a7cda720-84ee-11d0-b5c0-00001b3ca278}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\AVPersonal\AVShlExt.DLL" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINNT\Web\Wallpaper\Raj.jpg"

Startup items in "Jacek" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma Loader.exe" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\rnr20.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\msafd.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{FE54FA40-D68C-11D2-98FA-00C0F0318AFE}\ = "Real.com" [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINNT\System32\Shdocvw.dll" [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINNT\System32\msjava.dll" [MS]

{2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84}\

"ButtonText" = "Spyware Doctor"

"CLSIDExtension" = "{A1EDC4A1-940F-48E0-8DFD-E38F1D501021}"

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll" ["GuideWorks Pty. Ltd."]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"

{CD67F990-D8E9-11D2-98FE-00C0F0318AFE}\

"ButtonText" = "Real.com"

Miscellaneous IE Hijack Points


C:\WINNT\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

Added lines (compared with English-language version):

Missing lines (compared with English-language version):

line

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


AntiVir Service, AntiVirService, ""C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE"" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

AntiVir Update, AVWUpSrv, ""C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE"" ["H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany"]

Kerio Personal Firewall, PersFw, ""C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe"" ["Kerio Technologies"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

System zdarzeń COM+, EventSystem, "C:\WINNT\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINNT\System32\es.dll" [null data]}

Windows Task Manager Service, tskman, ""C:\WINNT\task.exe"" [null data]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 47 seconds, including 6 seconds for message boxes)

znalazłem szczepionkęna G Data, ale nie pomogła, widze że nadal mam tego "paskude" ... pomożecie? pozdrawiam :slight_smile: Dyluj

Złączono Posta : 19.09.2005 (Pon) 10:43

... dziękuje za chęć pomocy ... jakoś udało mi się :slight_smile: ... w awaryjnym wywaliłem Task.exe, plus jeszcze dwa dziwne *.sys`y przeszukałem rejestry i z łapki ciołęm ... póki co straciłem trojana i mnie nie nęka ... mam jednak pytanie - co proponujecie "na wszelki wypadek" czy naprawdę odpuścić sobie przeglądanie stron w IE? - pozdrawiam i dziękuję :slight_smile: Dyluj