Trojan?


(Gutek) #1

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silenta