Trojan:(

:frowning: Trojan Win32:Agent_ABW POMOCY!! MAM ANTY AVASTA a trojan siedzi w kwarantannie co mam robic??

  1. Opisuj dokładniej swe problemy. Podałeś nazwę pewnego trojana i na tym koniec. Osoba chcąca pomóc mając tak “szczegółowe” informacje naprawdę nie jest w stanie wiele poradzić, co tak naprawdę szkodzi Tobie, nie innym.

  2. Podejrzewam, że zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające poinformowało Cię o wykryciu wymienionego trojana. Proszę więc podaj dokładną ścieżkę do wykrywanego zainfekowanego pliku.

  3. Wykonaj i wklej komplet logów (HijackThis + ComboFix). Opis wykonania wspomnianych logów znajduje się w tym temacie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:44:02, on 2007-10-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\antyvirus\aswUpdSv.exe

D:\antyvirus\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\antyvirus\ashDisp.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\antyvirus\ashMaiSv.exe

D:\antyvirus\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\ESTsoft\ALZip\ALZip.exe

C:\Documents and Settings\BANIO\Ustawienia lokalne\Temp_AZTMP0_\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\pierdolki\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O4 - HKLM…\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ATICCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM…\Run: [DaemonTools_WhenUSave_Installer] C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe

O4 - HKLM…\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [avast!] “D:\antyvirus\ashDisp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ares] “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Oprogramowanie Kodak EasyShare.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\antyvirus\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\antyvirus\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\antyvirus\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\antyvirus\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Złączono Posta : 01.10.2007 (Pon) 22:58

nie wiem czy dobrze to zrobiłem:(

Folder zaznaczony na czerwono usuń ręcznie z dysku w trybie awaryjnym natomiast wpis HijackThis.

Po wykonaniu ww. czynności wykonaj i wklej log z ComboFix. Link do tematu, w którym zostało przedstawione, w jaki sposób wykonać wspomniany log podałem już w swoim poprzednim poście. Wejdź więc od tego tematu ponownie, przewiń stronę do dołu i zerknij.

:? nie rozumiem za bardzo no ale spróbuje cos zrobic:(

Złączono Posta : 01.10.2007 (Pon) 23:11

moze wyda sie to głupie ale nie mam zielonego pojecia jak usunac recznie folder w trybie awaryjnym:( tryb awaryjny prosze o instrukcje

kolego musisz zresetować kompa i nacisnąć F8 wtedy wybrać tryb awaryjny. Później wejdź do tego folderu i usuń to co ci tam kazali

thx:)

Daj log z ComboFix

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222