Trojany...nie moge usunac

Mam nowz komputer, dopiero co postawiony system i 8 trojanow, ktore avast wykrywa ale nie usuwa.Prosze o pomoc!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:19:33, on 24.07.2006

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Programme\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Programme\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Programme\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Programme\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Programme\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Programme\HanseNet\Alice\app\TangoService.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\PROGRA~1\HanseNet\Alice\app\TangoManager.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Irfan\Desktop\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programme\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Programme\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Programme\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] C:\Programme\lg_fwupdate\fwupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TangoManager] C:\PROGRA~1\HanseNet\Alice\app\TANGOM~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Programme\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [SpyBrowser] C:\Programme\SpyBro\SpyBro.exe /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: {AFAB176A-0D25-436A-8555-286F6D7AA388} (CRegFreezeScanModule Object) - http://www.actualresearch.com/de/files/rfscanax.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4810/mcfscan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E25E5531-D867-4576-BEED-D0CAF72170F3}: NameServer = 213.191.74.12 213.191.92.84

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Programme\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Tango Service (TangoService) - Unknown owner - C:\Programme\HanseNet\Alice\app\TangoService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

odinstaluj spy browser w dodaj/usuń, skasuj pogrubiony folder, a wpis hijackiem w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Skasuj również pliki jeśli będą:

Podaj ścieżki dostępu do tego co wykrywa avast.

Wklej loga z silent runners.

dzieki! zrobilam jak mowiles!

oto logi z hijacka

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:38:23, on 24.07.2006

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Dokumente und Einstellungen\Irfan\Desktop\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programme\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Programme\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Programme\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] C:\Programme\lg_fwupdate\fwupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TangoManager] C:\PROGRA~1\HanseNet\Alice\app\TANGOM~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Programme\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [SpyBrowser] C:\Programme\SpyBro\SpyBro.exe /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O16 - DPF: {AFAB176A-0D25-436A-8555-286F6D7AA388} (CRegFreezeScanModule Object) - http://www.actualresearch.com/de/files/rfscanax.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4810/mcfscan.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Programme\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Tango Service (TangoService) - Unknown owner - C:\Programme\HanseNet\Alice\app\TangoService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

to z silent runners

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"Spyware Doctor" = ""C:\Programme\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

"SpyBrowser" = "C:\Programme\SpyBro\SpyBro.exe /autostart" [file not found]

"Skype" = ""C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMAXPnP" = "C:\Programme\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"SoundMAX" = ""C:\Programme\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray" ["Analog Devices, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"RemoteControl" = ""C:\Programme\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"LGODDFU" = "C:\Programme\lg_fwupdate\fwupdate.exe" [null data]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"TangoManager" = "C:\PROGRA~1\HanseNet\Alice\app\TANGOM~1.EXE" ["Efficient Networks Inc."]

"Zone Labs Client" = ""C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"" ["Zone Labs, LLC"]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}\(Default) = "Internet Explorer"

                    \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE" [MS]

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Programme\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "PCTools Site Guard"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll" ["PC Tools"]

{B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "PCTools Browser Monitor"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll" ["PC Tools"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "CPL-Erweiterung für Anzeigeverschiebung"

 -> {HKLM...CLSID} = "CPL-Erweiterung für Anzeigeverschiebung"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Erweiterung für HyperTerminal-Icons"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programme\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Grüne Idylle.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Irfan" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84}\

"ButtonText" = "Spyware Doctor"

"CLSIDExtension" = "{A1EDC4A1-940F-48E0-8DFD-E38F1D501021}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PCTools Browser Monitor"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll" ["PC Tools"]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


ATK Keyboard Service, ATKKeyboardService, "C:\WINDOWS\ATKKBService.exe" ["ASUSTeK COMPUTER INC."]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, "C:\Programme\Spyware Doctor\sdhelp.exe" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

Tango Service, TangoService, "C:\Programme\HanseNet\Alice\app\TangoService.exe" [null data]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 30 seconds, including 10 seconds for message boxes)

a avast mi juz nic nie wykrywa… usunelam sama, a przynajmniej tak mi sie wydaje nastepujace pliki:

24.07.2006 09:47:45 SYSTEM 968 Sign of “Win32:Trojan-gen. {Other}” has been found in “C:\WINDOWS\system32\ukpqqkbt.exe” file.

24.07.2006 11:44:26 SYSTEM 1500 Sign of “Win32:Poebot-D [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\fxlr.exe” file.

24.07.2006 11:44:44 SYSTEM 1500 Sign of “Win32:Rbot-BMI [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\msnbeta.exe[NsPack]” file.

24.07.2006 11:44:56 SYSTEM 1500 Sign of “Win32:Poebot-D [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\zdxqysl.exe” file.

24.07.2006 12:39:37 SYSTEM 272 Sign of “Win32:Poebot-D [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\groqlkor.exe” file.

24.07.2006 12:40:04 SYSTEM 272 Sign of “Win32:Rbot-BMI [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\TFTP3720[NsPack]” file.

24.07.2006 15:21:24 SYSTEM 196 Sign of “Win32:Poebot-I [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\gevrm.exe” file.

24.07.2006 15:22:37 SYSTEM 196 Sign of “Win32:Trojano-3428 [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\zzcatQQ.exe[ASProtect]” file.

24.07.2006 15:24:54 SYSTEM 196 Sign of “Win32:Poebot-D [Trj]” has been found in “C:\WINDOWS\system32\yjhme.exe” file.

bylabym wdzieczna za dalsza pomoc

skasuj hijackiem i ok.

nomi na przyszłość proszę nazywać tematy konkretnie i używać polskiej pisowni

Dziekuje Wam za pomoc! Temat postaram sie okreslac dokladniej, natomiast polskich znakow nie mam, bo mam niemieckiego windowsa…

Pozdrawiam

nomi