Trojany w moim systemie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:56:29, on 2007-02-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

D:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\czyszczenie\KillBox.exe

D:\WINDOWS\$NtUninstallKB6532058$\kavss.exe

D:\czyszczenie\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [System] D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] D:\WINDOWS\system32\adirss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] D:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SystemTools] D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - Startup: AQQ.lnk = D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: www.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O21 - SSODL: CDRecorder029 - {A3BC5E20-0235-1ABF-9CE1-00AA00512029} - D:\WINDOWS\system32\lhht32.dll

O21 - SSODL: APGVidkEev - {2C76E942-86DC-43E8-E609-DC245FD17773} - D:\WINDOWS\system32\xmwt.dll

O21 - SSODL: DCOM Server 60787 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B60787} - D:\WINDOWS\system32\flqyi.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

Co wywalić i w jaki sposób?

Za odpowiedzi z góry dziekuję :*

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

D:\WINDOWS\system32\adirss.exe

D:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

D:\WINDOWS\system32\lhht32.dll

D:\WINDOWS\system32\xmwt.dll

D:\WINDOWS\system32\flqyi.dll

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Usuń wpisy HJT.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:56:29, on 2007-02-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

D:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\czyszczenie\KillBox.exe

D:\WINDOWS\$NtUninstallKB6532058$\kavss.exe

D:\czyszczenie\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [System] D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] D:\WINDOWS\system32\adirss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] D:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SystemTools] D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - Startup: AQQ.lnk = D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: www.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O21 - SSODL: CDRecorder029 - {A3BC5E20-0235-1ABF-9CE1-00AA00512029} - D:\WINDOWS\system32\lhht32.dll

O21 - SSODL: APGVidkEev - {2C76E942-86DC-43E8-E609-DC245FD17773} - D:\WINDOWS\system32\xmwt.dll

O21 - SSODL: DCOM Server 60787 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B60787} - D:\WINDOWS\system32\flqyi.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"shell" = "(empty string)" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SunJavaUpdateSched" = ""D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"SsiEfr.e" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> winsys2freg\DLLName = "D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll" [null data]

<> WRNotifier\DLLName = "WRLogonNTF.dll" [file not found]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoLogoff" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{User Configuration|Administrative Templates|System|Logon/Logoff|

Disable Logoff}


"NoRecentDocsMenu" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{unrecognized setting}


"NoRecentDocsHistory" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{unrecognized setting}


"NoRecentDocsNetHood" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{unrecognized setting}


"NoSMMyDocs" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove Documents menu from Start Menu}


"NoSMMyPictures" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove My Pictures icon from Start Menu}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\zwierze\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "zwierze" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\zwierze\Menu Start\Programy\Autostart

"AQQ" -> shortcut to: "D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 220 seconds, including 18 seconds for message boxes)

coś nei widze pliku c:\rapport.txt :confused:

ale chyba wszystko jest juz ok.

Wszystko zostało. Przeczytaj moją instrukcję jeszcze raz i spróbuj ją wykonać.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej kolejno ścieżki:

D:\WINDOWS\system32\kernels1118.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

D:\WINDOWS\system32\adirss.exe

D:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

D:\WINDOWS\system32\lhht32.dll

D:\WINDOWS\system32\xmwt.dll

D:\WINDOWS\system32\flqyi.dll

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart (klikasz Tak).

Uruchamiasz HijackThis => klikasz Do a system scan only => pokaże się lista wpisów => stawiasz ptaszek przy wpisach:

=> klikasz Fix checked i potwierdzasz usunięcie.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt.

Proszę zmienić tytuł swojego tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:26:56, on 2007-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\czyszczenie\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: AQQ.lnk = D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: www.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

SilentRunners

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"shell" = "(empty string)" [file not found]

"eMuleAutoStart" = "D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart" ["http://www.emule-project.net"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"SsiEfr.e" [file not found]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoLogoff" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{User Configuration|Administrative Templates|System|Logon/Logoff|

Disable Logoff}


"NoRecentDocsMenu" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{unrecognized setting}


"NoRecentDocsHistory" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{unrecognized setting}


"NoRecentDocsNetHood" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{unrecognized setting}


"NoSMMyDocs" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove Documents menu from Start Menu}


"NoSMMyPictures" = (REG_BINARY) hex:01 00 00 00

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove My Pictures icon from Start Menu}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "zwierze" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\zwierze\Menu Start\Programy\Autostart

"AQQ" -> shortcut to: "D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 298 seconds, including 18 seconds for message boxes)

rapport.txt

SmitFraudFix v2.138


Scan done at 10:56:54,89, 2007-02-06

Run from D:\czyszczenie\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B60787}"="DCOM Server 60787"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


D:\WINDOWS\system32\taskdir.exe Deleted

D:\WINDOWS\system32\zlbw.dll Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B60787}"="DCOM Server 60787"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]

A mógłbyś mi wytłumaczyć za co odpowiada wpis w rejestrze który poprosiłeś abym dodała?