TRUE CRIME: NEW YORK- problem z aresztowaniem


(RyleC) #1

jak w temacie:

jak mam kogoś aresztować? domyślnie chwytanie mam pod '+' ale nie zawsze zakładam wtedy kajdanki...

help!