TRUE CRIME: NEW YORK- problem z aresztowaniem

jak w temacie:

jak mam kogoś aresztować? domyślnie chwytanie mam pod ‘+’ ale nie zawsze zakładam wtedy kajdanki…

help!