Trzykrotny dzwięk przy autostarcie


(system) #1

podczas uruchamiania programów autostartu

słychać potrójny dzwięk systemowego głośnika

wszystkie złącza poczyszczone

proszę o pomoc

może to wina jakiegoś programu w autostarcie

log hijackthis

ten dzwięk piii piii piii króciutkie przerwy całość niecała sekunda


(Umpfh) #2

Zaznacz poniższe i kliknij FIX:

Daj loga z OTL, w dziale bezpieczeństwo masz poradnik jak to zrobić.


(system) #3

sorki że tak długo

prosze log otl

OTL logfile created on: 10-07-21 21:27:54 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.6.1 Folder = C:\Documents and Settings\QL\Pulpit

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 2 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yy-MM-dd


1 023,00 Mb Total Physical Memory | 646,00 Mb Available Physical Memory | 63,00% Memory free

3,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 91,00% Paging File free

Paging file location(s): c:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 37,26 Gb Total Space | 8,93 Gb Free Space | 23,96% Space Free | Partition Type: NTFS

D: Drive not present or media not loaded

Drive E: | 195,44 Gb Total Space | 192,02 Gb Free Space | 98,25% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 149,04 Gb Total Space | 148,79 Gb Free Space | 99,83% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive G: | 270,32 Gb Total Space | 269,91 Gb Free Space | 99,85% Space Free | Partition Type: NTFS

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded


Computer Name: QL-HATSAN1

Current User Name: QL

Logged in as Administrator.


Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Standard


[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]


PRC - [2010-06-28 22:57:18 | 002,837,864 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

PRC - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

PRC - [2010-06-23 10:15:30 | 000,574,464 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

PRC - [2010-03-15 11:26:37 | 001,046,016 | ---- | M] (Alexander Roshal) -- C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

PRC - [2007-06-26 15:58:14 | 002,165,272 | ---- | M] (Palit Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\VDOTool\TBPANEL.exe

PRC - [2004-08-04 00:44:20 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe

PRC - [2003-12-15 21:42:24 | 000,720,896 | ---- | M] () -- C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe[color=#E56717]========== Modules (SafeList) ==========[/color]


MOD - [2010-06-23 10:15:30 | 000,574,464 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

MOD - [2004-08-04 00:42:34 | 001,050,624 | R--- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

MOD - [2004-08-03 23:01:18 | 000,102,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\system32\msscript.ocx[color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]


SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AVTasks2)

SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AVBackup)

SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (ArcaRemoteService)

SRV - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe -- (avast! Web Scanner)

SRV - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe -- (avast! Mail Scanner)

SRV - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]


DRV - [2010-06-28 22:37:52 | 000,046,672 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)

DRV - [2010-06-28 22:37:30 | 000,165,456 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)

DRV - [2010-06-28 22:33:13 | 000,023,376 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys -- (aswRdr)

DRV - [2010-06-28 22:32:45 | 000,100,176 | ---- | M] (ALWIL Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys -- (aswMon2)

DRV - [2010-06-28 22:32:33 | 000,017,744 | ---- | M] (ALWIL Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)

DRV - [2010-06-28 22:32:16 | 000,028,880 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys -- (Aavmker4)

DRV - [2010-05-16 11:53:49 | 000,004,716 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\gdrv.sys -- (gdrv)

DRV - [2010-05-11 16:29:52 | 000,013,192 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\epmntdrv.sys -- (epmntdrv)

DRV - [2010-05-11 16:29:50 | 000,008,456 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\EuGdiDrv.sys -- (EuGdiDrv)

DRV - [2007-07-23 04:34:17 | 006,807,328 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys -- (nv)

DRV - [2007-07-23 04:34:17 | 000,141,246 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NVCAP.SYS -- (nvcap) nVidia WDM Video Capture (universal)

DRV - [2007-07-23 04:34:17 | 000,016,176 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NVXBAR.SYS -- (NVXBAR)

DRV - [2007-03-16 11:11:38 | 000,012,256 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\TBPanel.sys -- (TBPanel)

DRV - [2007-03-16 11:11:38 | 000,012,256 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\TBPanel.sys -- (Cardex)

DRV - [2006-11-15 08:34:00 | 004,225,920 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.Sys -- (IntcAzAudAddService) Service for Realtek HD Audio (WDM)

DRV - [2006-08-14 07:09:48 | 000,083,200 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Rtenicxp.sys -- (RTLE8023xp)

DRV - [2005-01-07 18:07:18 | 000,138,752 | ---- | M] (Windows (R) Server 2003 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Hdaudbus.sys -- (HDAudBus)

DRV - [2004-08-03 23:07:56 | 000,059,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys -- (usbaudio) Sterownik audio USB (WDM)

DRV - [2003-11-10 14:11:26 | 000,183,680 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTL8180.sys -- (rtl8180) Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)

DRV - [2003-09-08 10:06:36 | 000,255,360 | R--- | M] (D-Link) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\AIRPLUS.sys -- (AIRPLUS)[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]


IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm


IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
O1 HOSTS File: ([2001-10-26 17:45:16 | 000,000,742 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (AcroIEHlprObj Class) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] C:\WINDOWS\Alcmtr.exe (Realtek Semiconductor Corp.)

O4 - HKLM..\Run: [avast5] C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe (AVAST Software)

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe (Palit Microsystems, Inc.)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\RtlWake.lnk = C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe ()

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)

O18 - Protocol\Handler\vnd.ms.radio {3DA2AA3B-3D96-11D2-9BD2-204C4F4F5020} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O27 - HKLM IFEO\dotnet3.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnet3[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnet3[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx30SP1setup.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx30SP1setup[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx30SP1setup[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35setup.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35setup[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35setup[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3setup.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3setup[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3setup[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-01-03 16:07:56 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [NTFS]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found

O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*

O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*


[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========[/color]


[2010-07-21 21:27:46 | 000,574,464 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

[2010-07-21 14:19:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Yenka

[2010-07-21 14:18:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Yenka

[2010-07-21 14:12:26 | 063,707,600 | ---- | C] (Crocodile Clips Ltd) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\Yenka_3_2_6_Setup elektr.exe

[2010-07-21 09:12:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\NtmsData

[2010-07-20 22:37:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Bridge Builder

[2010-07-14 19:43:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Dane aplikacji\ChomikBox

[2010-07-14 18:36:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\ChomikBox

[2010-07-14 16:36:58 | 000,053,248 | ---- | C] (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) -- C:\WINDOWS\System32\CSVer.dll

[2010-07-14 16:36:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\DRVSTORE

[2010-07-14 16:36:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Intel

[2010-07-14 16:34:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\chipset driv

[2010-07-12 20:52:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\3DSolarSystem3_9

[2010-07-12 18:57:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\The Games Page

[2010-07-10 21:44:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\pss

[2010-07-10 19:27:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\EASEUS

[2010-07-10 18:25:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\ie7updates

[2010-07-10 18:24:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\WBEM

[2010-07-10 18:24:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\pl-pl

[2010-07-10 18:23:20 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\ie7

[2010-07-10 18:23:04 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$

[2010-07-10 18:22:44 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$

[2010-07-10 18:20:14 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\network diagnostic

[2010-07-10 18:16:52 | 000,459,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeeds.dll

[2010-07-10 18:16:51 | 000,052,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeedsbs.dll

[2010-07-10 18:16:50 | 000,268,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iertutil.dll

[2010-07-10 18:16:49 | 002,452,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieapfltr.dat

[2010-07-10 18:16:49 | 001,036,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieframe.dll.mui

[2010-07-10 18:16:49 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieudinit.exe

[2010-07-10 18:16:47 | 000,380,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieapfltr.dll

[2010-07-10 18:16:47 | 000,063,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icardie.dll

[2010-07-10 18:16:46 | 006,067,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieframe.dll

[2010-07-10 18:11:25 | 014,794,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\IE7-WindowsXP-x86-plk.exe

[2010-07-10 16:11:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\RegCleaner

[2010-07-10 15:38:19 | 000,038,848 | ---- | C] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\avastSS.scr

[2010-07-04 07:26:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\SpeedUpMyPC

[2010-07-04 07:26:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Przyspiesz_Komputer

[2010-07-04 07:10:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\en-US

[2010-07-04 07:10:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Reference Assemblies

[2010-07-04 07:08:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\assembly

[2010-07-04 07:07:49 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

[2010-07-04 07:02:58 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\AHCache

[2010-07-04 07:02:27 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$MSI31Uninstall_KB893803v2$

[1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp ->]


[color=#E56717]========== Files - Modified Within 30 Days ==========[/color]


[2010-07-21 21:29:01 | 000,000,558 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\DFC.INI

[2010-07-21 20:47:33 | 000,568,792 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\OTL(dobreprogramy.pl).zip

[2010-07-21 20:28:52 | 000,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT

[2010-07-21 20:27:49 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2010-07-21 17:46:50 | 002,883,584 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\NTUSER.DAT

[2010-07-21 17:46:37 | 003,737,174 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\IconCache.db

[2010-07-21 14:19:23 | 000,001,605 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Yenka.lnk

[2010-07-21 14:12:28 | 063,707,600 | ---- | M] (Crocodile Clips Ltd) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\Yenka_3_2_6_Setup elektr.exe

[2010-07-21 13:59:20 | 000,000,615 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\win.ini

[2010-07-21 13:51:15 | 000,285,645 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\crocodile clips.rar

[2010-07-20 22:36:17 | 000,124,764 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\bbdemo bud most.exe

[2010-07-20 09:56:47 | 000,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl

[2010-07-14 19:43:34 | 000,012,328 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

[2010-07-14 18:48:09 | 000,000,832 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\ChomikBox.lnk

[2010-07-14 18:36:12 | 000,274,944 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ChomikBoxSetup.exe

[2010-07-14 16:34:14 | 002,105,012 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\motherboard_driver_chipset_intel 2.exe

[2010-07-12 20:52:56 | 000,000,765 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\3D Solar System 3.9.lnk

[2010-07-11 08:58:32 | 003,738,393 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ComboFix.exe

[2010-07-11 08:36:16 | 000,094,272 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT

[2010-07-11 08:01:22 | 000,000,370 | -H-- | M] () -- C:\boot.ini

[2010-07-11 08:01:22 | 000,000,227 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system.ini

[2010-07-10 19:28:00 | 000,001,063 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\EASEUS Partition Master 6.0.1 Home Edition.lnk

[2010-07-10 18:11:25 | 014,794,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\IE7-WindowsXP-x86-plk.exe

[2010-07-10 17:22:46 | 011,727,968 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\epartition master.zip

[2010-07-10 16:34:09 | 000,318,369 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\HiJackThis.zip

[2010-07-10 16:11:10 | 000,000,647 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\RegCleaner.lnk

[2010-07-10 16:08:21 | 000,553,687 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\RegCleaner(dobreprogramy.pl).exe

[2010-07-10 15:38:47 | 000,000,343 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\2 boot.ini

[2010-07-10 15:38:20 | 000,002,645 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\CONFIG.NT

[2010-07-04 07:10:48 | 000,920,074 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI

[2010-07-04 07:10:48 | 000,444,354 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh015.dat

[2010-07-04 07:10:48 | 000,390,230 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat

[2010-07-04 07:10:48 | 000,060,816 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc015.dat

[2010-07-04 07:10:48 | 000,049,334 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat

[2010-06-28 22:57:33 | 000,038,848 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\avastSS.scr

[2010-06-28 22:57:12 | 000,165,032 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\WINDOWS\System32\aswBoot.exe

[2010-06-28 22:37:52 | 000,046,672 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswTdi.sys

[2010-06-28 22:37:30 | 000,165,456 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys

[2010-06-28 22:33:13 | 000,023,376 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys

[2010-06-28 22:32:45 | 000,100,176 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon2.sys

[2010-06-28 22:32:42 | 000,094,544 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon.sys

[2010-06-28 22:32:33 | 000,017,744 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswFsBlk.sys

[2010-06-28 22:32:16 | 000,028,880 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aavmker4.sys

[2010-06-27 16:49:54 | 001,774,720 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\BootMan.exe

[2010-06-23 10:15:30 | 000,574,464 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

[1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp ->]


[color=#E56717]========== Files Created - No Company Name ==========[/color]


[2010-07-21 20:47:26 | 000,568,792 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\OTL(dobreprogramy.pl).zip

[2010-07-21 14:19:23 | 000,001,605 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Yenka.lnk

[2010-07-21 13:51:08 | 000,285,645 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\crocodile clips.rar

[2010-07-20 22:36:15 | 000,124,764 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\bbdemo bud most.exe

[2010-07-14 18:48:08 | 000,000,832 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\ChomikBox.lnk

[2010-07-14 18:36:12 | 000,274,944 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ChomikBoxSetup.exe

[2010-07-14 16:34:14 | 002,105,012 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\motherboard_driver_chipset_intel 2.exe

[2010-07-12 20:52:56 | 000,000,765 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\3D Solar System 3.9.lnk

[2010-07-11 08:58:32 | 003,738,393 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ComboFix.exe

[2010-07-10 19:28:00 | 000,001,063 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\EASEUS Partition Master 6.0.1 Home Edition.lnk

[2010-07-10 19:27:57 | 001,774,720 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\BootMan.exe

[2010-07-10 19:27:57 | 000,086,408 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\setupempdrv03.exe

[2010-07-10 19:27:57 | 000,014,848 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\EuEpmGdi.dll

[2010-07-10 19:27:57 | 000,013,192 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\epmntdrv.sys

[2010-07-10 19:27:57 | 000,008,456 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\EuGdiDrv.sys

[2010-07-10 17:52:20 | 000,000,370 | -H-- | C] () -- C:\boot.ini

[2010-07-10 17:22:46 | 011,727,968 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\epartition master.zip

[2010-07-10 16:34:04 | 000,318,369 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\HiJackThis.zip

[2010-07-10 16:11:10 | 000,000,647 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\RegCleaner.lnk

[2010-07-10 16:08:15 | 000,553,687 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\RegCleaner(dobreprogramy.pl).exe

[2010-07-10 15:38:47 | 000,000,343 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\2 boot.ini

[2010-07-10 15:37:49 | 000,000,374 | RHS- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\Kopia boot.ini

[2010-07-04 07:10:39 | 000,744,080 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FontCache3.0.0.0.dat

[2010-06-20 10:01:44 | 000,000,419 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\MAXLINK.INI

[2010-05-16 12:55:54 | 000,043,520 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CmdLineExt03.dll

[2009-01-04 03:13:33 | 000,164,352 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\unrar.dll

[2009-01-04 03:13:31 | 003,596,288 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qt-dx331.dll

[2009-01-04 03:13:31 | 000,755,027 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidcore.dll

[2009-01-04 03:13:31 | 000,159,839 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidvfw.dll

[2009-01-04 03:13:30 | 000,007,680 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ff_vfw.dll

[2009-01-04 03:13:30 | 000,000,547 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ff_vfw.dll.manifest

[2009-01-03 17:33:52 | 000,114,688 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\WakeResDll.dll

[2009-01-03 17:33:52 | 000,110,592 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\EnumDevLib.dll

[2009-01-03 17:04:00 | 000,000,558 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\DFC.INI

[2007-07-23 04:34:17 | 001,703,936 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwdmcpl.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 001,474,560 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nview.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 001,019,904 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwimg.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 000,466,944 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 000,286,720 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvnt4cpl.dll

[2004-07-17 11:36:38 | 000,027,440 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\secdrv.sys

< End of report >

(Umpfh) #4

Wirusów nie masz, uruchom OTL i kliknij CleanUP. Nie masz możliwości nagrać tego dźwięku i nam tutaj wrzucić?


(system) #5

telefonem nagrałem

jest w amr ale kompem na telefonie

za chiny ludowe nie mogę znależć

notatki głosowe

przenosiłem gdzie się da i nic

ten dzwięk ton wysoki piii piii piii króciutkie przerwy całość niecała sekunda

OTL logfile created on: 10-07-21 22:41:52 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.6.1 Folder = C:\Documents and Settings\QL\Pulpit

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 2 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yy-MM-dd


1 023,00 Mb Total Physical Memory | 707,00 Mb Available Physical Memory | 69,00% Memory free

3,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 91,00% Paging File free

Paging file location(s): c:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 37,26 Gb Total Space | 8,92 Gb Free Space | 23,93% Space Free | Partition Type: NTFS

D: Drive not present or media not loaded

Drive E: | 195,44 Gb Total Space | 192,02 Gb Free Space | 98,25% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 149,04 Gb Total Space | 148,79 Gb Free Space | 99,83% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive G: | 270,32 Gb Total Space | 269,91 Gb Free Space | 99,85% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive H: | 1,82 Gb Total Space | 1,71 Gb Free Space | 94,25% Space Free | Partition Type: FAT

I: Drive not present or media not loaded


Computer Name: QL-HATSAN1

Current User Name: QL

Logged in as Administrator.


Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Standard


[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]


PRC - [2010-06-28 22:57:18 | 002,837,864 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

PRC - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

PRC - [2010-06-23 10:15:30 | 000,574,464 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

PRC - [2007-06-26 15:58:14 | 002,165,272 | ---- | M] (Palit Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\VDOTool\TBPANEL.exe

PRC - [2004-08-04 00:44:20 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe

PRC - [2003-12-15 21:42:24 | 000,720,896 | ---- | M] () -- C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe[color=#E56717]========== Modules (SafeList) ==========[/color]


MOD - [2010-06-23 10:15:30 | 000,574,464 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

MOD - [2004-08-04 00:42:34 | 001,050,624 | R--- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

MOD - [2004-08-03 23:01:18 | 000,102,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\system32\msscript.ocx[color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]


SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AVTasks2)

SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AVBackup)

SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (ArcaRemoteService)

SRV - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe -- (avast! Web Scanner)

SRV - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe -- (avast! Mail Scanner)

SRV - [2010-06-28 22:57:15 | 000,040,384 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]


DRV - [2010-06-28 22:37:52 | 000,046,672 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)

DRV - [2010-06-28 22:37:30 | 000,165,456 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)

DRV - [2010-06-28 22:33:13 | 000,023,376 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys -- (aswRdr)

DRV - [2010-06-28 22:32:45 | 000,100,176 | ---- | M] (ALWIL Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys -- (aswMon2)

DRV - [2010-06-28 22:32:33 | 000,017,744 | ---- | M] (ALWIL Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)

DRV - [2010-06-28 22:32:16 | 000,028,880 | ---- | M] (ALWIL Software) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys -- (Aavmker4)

DRV - [2010-05-16 11:53:49 | 000,004,716 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\gdrv.sys -- (gdrv)

DRV - [2010-05-11 16:29:52 | 000,013,192 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\epmntdrv.sys -- (epmntdrv)

DRV - [2010-05-11 16:29:50 | 000,008,456 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\EuGdiDrv.sys -- (EuGdiDrv)

DRV - [2007-07-23 04:34:17 | 006,807,328 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys -- (nv)

DRV - [2007-07-23 04:34:17 | 000,141,246 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NVCAP.SYS -- (nvcap) nVidia WDM Video Capture (universal)

DRV - [2007-07-23 04:34:17 | 000,016,176 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NVXBAR.SYS -- (NVXBAR)

DRV - [2007-03-16 11:11:38 | 000,012,256 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\TBPanel.sys -- (TBPanel)

DRV - [2007-03-16 11:11:38 | 000,012,256 | ---- | M] (Windows (R) 2000 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\TBPanel.sys -- (Cardex)

DRV - [2006-11-15 08:34:00 | 004,225,920 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.Sys -- (IntcAzAudAddService) Service for Realtek HD Audio (WDM)

DRV - [2006-08-14 07:09:48 | 000,083,200 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Rtenicxp.sys -- (RTLE8023xp)

DRV - [2005-01-07 18:07:18 | 000,138,752 | ---- | M] (Windows (R) Server 2003 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Hdaudbus.sys -- (HDAudBus)

DRV - [2004-08-03 23:07:56 | 000,059,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys -- (usbaudio) Sterownik audio USB (WDM)

DRV - [2003-11-10 14:11:26 | 000,183,680 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTL8180.sys -- (rtl8180) Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)

DRV - [2003-09-08 10:06:36 | 000,255,360 | R--- | M] (D-Link) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\AIRPLUS.sys -- (AIRPLUS)[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]


IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm


IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
O1 HOSTS File: ([2001-10-26 17:45:16 | 000,000,742 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (AcroIEHlprObj Class) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] C:\WINDOWS\Alcmtr.exe (Realtek Semiconductor Corp.)

O4 - HKLM..\Run: [avast5] C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe (AVAST Software)

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe (Palit Microsystems, Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.DLL (NVIDIA Corporation)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\RtlWake.lnk = C:\Program Files\REALTEK Semiconductor Corp\REALTEK RTL8180 Wireless LAN Driver and Utility\RtlWake.exe ()

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)

O18 - Protocol\Handler\vnd.ms.radio {3DA2AA3B-3D96-11D2-9BD2-204C4F4F5020} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O27 - HKLM IFEO\dotnet3.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnet3[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnet3[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx30SP1setup.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx30SP1setup[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx30SP1setup[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35setup.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35setup[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx35setup[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3setup.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3setup[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\dotnetfx3setup[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP1_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx20SP2_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx30SP1_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_ia64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_ia64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_ia64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x86.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x86[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx35_x86[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx64.exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx64[1].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O27 - HKLM IFEO\NetFx64[2].exe: Debugger - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\DotNetFxInstallBlock.exe (Microsoft Corporation)

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-01-03 16:07:56 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [NTFS]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found

O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*

O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*


[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========[/color]


[2010-07-21 22:41:35 | 000,574,464 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

[2010-07-21 14:19:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Yenka

[2010-07-21 14:18:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Yenka

[2010-07-21 14:12:26 | 063,707,600 | ---- | C] (Crocodile Clips Ltd) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\Yenka_3_2_6_Setup elektr.exe

[2010-07-21 09:12:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\NtmsData

[2010-07-20 22:37:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Bridge Builder

[2010-07-14 19:43:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Dane aplikacji\ChomikBox

[2010-07-14 18:36:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\ChomikBox

[2010-07-14 16:36:58 | 000,053,248 | ---- | C] (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) -- C:\WINDOWS\System32\CSVer.dll

[2010-07-14 16:36:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\DRVSTORE

[2010-07-14 16:36:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Intel

[2010-07-14 16:34:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\chipset driv

[2010-07-12 20:52:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\3DSolarSystem3_9

[2010-07-12 18:57:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\The Games Page

[2010-07-10 21:44:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\pss

[2010-07-10 19:27:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\EASEUS

[2010-07-10 18:25:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\ie7updates

[2010-07-10 18:24:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\WBEM

[2010-07-10 18:24:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\pl-pl

[2010-07-10 18:23:20 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\ie7

[2010-07-10 18:23:04 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$

[2010-07-10 18:22:44 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$

[2010-07-10 18:20:14 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\network diagnostic

[2010-07-10 18:16:52 | 000,459,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeeds.dll

[2010-07-10 18:16:51 | 000,052,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeedsbs.dll

[2010-07-10 18:16:50 | 000,268,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iertutil.dll

[2010-07-10 18:16:49 | 002,452,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieapfltr.dat

[2010-07-10 18:16:49 | 001,036,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieframe.dll.mui

[2010-07-10 18:16:49 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieudinit.exe

[2010-07-10 18:16:47 | 000,380,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieapfltr.dll

[2010-07-10 18:16:47 | 000,063,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icardie.dll

[2010-07-10 18:16:46 | 006,067,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieframe.dll

[2010-07-10 18:11:25 | 014,794,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\IE7-WindowsXP-x86-plk.exe

[2010-07-10 16:11:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\RegCleaner

[2010-07-10 15:38:19 | 000,038,848 | ---- | C] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\avastSS.scr

[2010-07-04 07:26:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\SpeedUpMyPC

[2010-07-04 07:26:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Przyspiesz_Komputer

[2010-07-04 07:10:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\en-US

[2010-07-04 07:10:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Reference Assemblies

[2010-07-04 07:08:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\assembly

[2010-07-04 07:07:49 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

[2010-07-04 07:02:58 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\AHCache

[2010-07-04 07:02:27 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\$MSI31Uninstall_KB893803v2$

[1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp ->]


[color=#E56717]========== Files - Modified Within 30 Days ==========[/color]


[2010-07-21 22:40:36 | 000,000,558 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\DFC.INI

[2010-07-21 22:15:23 | 000,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT

[2010-07-21 22:14:17 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2010-07-21 22:14:06 | 000,094,272 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT

[2010-07-21 22:13:17 | 002,883,584 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\NTUSER.DAT

[2010-07-21 22:13:04 | 000,000,000 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\IconCache.db

[2010-07-21 20:47:33 | 000,568,792 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\OTL(dobreprogramy.pl).zip

[2010-07-21 14:19:23 | 000,001,605 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Yenka.lnk

[2010-07-21 14:12:28 | 063,707,600 | ---- | M] (Crocodile Clips Ltd) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\Yenka_3_2_6_Setup elektr.exe

[2010-07-21 13:59:20 | 000,000,615 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\win.ini

[2010-07-21 13:51:15 | 000,285,645 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\crocodile clips.rar

[2010-07-20 22:36:17 | 000,124,764 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\bbdemo bud most.exe

[2010-07-20 09:56:47 | 000,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl

[2010-07-14 19:43:34 | 000,012,328 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

[2010-07-14 18:48:09 | 000,000,832 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\ChomikBox.lnk

[2010-07-14 18:36:12 | 000,274,944 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ChomikBoxSetup.exe

[2010-07-14 16:34:14 | 002,105,012 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\motherboard_driver_chipset_intel 2.exe

[2010-07-12 20:52:56 | 000,000,765 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\3D Solar System 3.9.lnk

[2010-07-11 08:58:32 | 003,738,393 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ComboFix.exe

[2010-07-11 08:01:22 | 000,000,370 | -H-- | M] () -- C:\boot.ini

[2010-07-11 08:01:22 | 000,000,227 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system.ini

[2010-07-10 19:28:00 | 000,001,063 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\EASEUS Partition Master 6.0.1 Home Edition.lnk

[2010-07-10 18:11:25 | 014,794,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\IE7-WindowsXP-x86-plk.exe

[2010-07-10 17:22:46 | 011,727,968 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\epartition master.zip

[2010-07-10 16:34:09 | 000,318,369 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\HiJackThis.zip

[2010-07-10 16:11:10 | 000,000,647 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\RegCleaner.lnk

[2010-07-10 16:08:21 | 000,553,687 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\RegCleaner(dobreprogramy.pl).exe

[2010-07-10 15:38:47 | 000,000,343 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\2 boot.ini

[2010-07-10 15:38:20 | 000,002,645 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\CONFIG.NT

[2010-07-04 07:10:48 | 000,920,074 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI

[2010-07-04 07:10:48 | 000,444,354 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh015.dat

[2010-07-04 07:10:48 | 000,390,230 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat

[2010-07-04 07:10:48 | 000,060,816 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc015.dat

[2010-07-04 07:10:48 | 000,049,334 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat

[2010-06-28 22:57:33 | 000,038,848 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\avastSS.scr

[2010-06-28 22:57:12 | 000,165,032 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\WINDOWS\System32\aswBoot.exe

[2010-06-28 22:37:52 | 000,046,672 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswTdi.sys

[2010-06-28 22:37:30 | 000,165,456 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys

[2010-06-28 22:33:13 | 000,023,376 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys

[2010-06-28 22:32:45 | 000,100,176 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon2.sys

[2010-06-28 22:32:42 | 000,094,544 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon.sys

[2010-06-28 22:32:33 | 000,017,744 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswFsBlk.sys

[2010-06-28 22:32:16 | 000,028,880 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aavmker4.sys

[2010-06-27 16:49:54 | 001,774,720 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\BootMan.exe

[2010-06-23 10:15:30 | 000,574,464 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\OTL.exe

[1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp ->]


[color=#E56717]========== Files Created - No Company Name ==========[/color]


[2010-07-21 20:47:26 | 000,568,792 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\OTL(dobreprogramy.pl).zip

[2010-07-21 14:19:23 | 000,001,605 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Yenka.lnk

[2010-07-21 13:51:08 | 000,285,645 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\crocodile clips.rar

[2010-07-20 22:36:15 | 000,124,764 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\bbdemo bud most.exe

[2010-07-14 18:48:08 | 000,000,832 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\ChomikBox.lnk

[2010-07-14 18:36:12 | 000,274,944 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ChomikBoxSetup.exe

[2010-07-14 16:34:14 | 002,105,012 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\motherboard_driver_chipset_intel 2.exe

[2010-07-12 20:52:56 | 000,000,765 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\3D Solar System 3.9.lnk

[2010-07-11 08:58:32 | 003,738,393 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\ComboFix.exe

[2010-07-10 19:28:00 | 000,001,063 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\EASEUS Partition Master 6.0.1 Home Edition.lnk

[2010-07-10 19:27:57 | 001,774,720 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\BootMan.exe

[2010-07-10 19:27:57 | 000,086,408 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\setupempdrv03.exe

[2010-07-10 19:27:57 | 000,014,848 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\EuEpmGdi.dll

[2010-07-10 19:27:57 | 000,013,192 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\epmntdrv.sys

[2010-07-10 19:27:57 | 000,008,456 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\EuGdiDrv.sys

[2010-07-10 17:52:20 | 000,000,370 | -H-- | C] () -- C:\boot.ini

[2010-07-10 17:22:46 | 011,727,968 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\epartition master.zip

[2010-07-10 16:34:04 | 000,318,369 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\HiJackThis.zip

[2010-07-10 16:11:10 | 000,000,647 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\RegCleaner.lnk

[2010-07-10 16:08:15 | 000,553,687 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Moje dokumenty\RegCleaner(dobreprogramy.pl).exe

[2010-07-10 15:38:47 | 000,000,343 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\2 boot.ini

[2010-07-10 15:37:49 | 000,000,374 | RHS- | C] () -- C:\Documents and Settings\QL\Pulpit\Kopia boot.ini

[2010-07-04 07:10:39 | 000,744,080 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\FontCache3.0.0.0.dat

[2010-06-20 10:01:44 | 000,000,419 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\MAXLINK.INI

[2010-05-16 12:55:54 | 000,043,520 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CmdLineExt03.dll

[2009-01-04 03:13:33 | 000,164,352 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\unrar.dll

[2009-01-04 03:13:31 | 003,596,288 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qt-dx331.dll

[2009-01-04 03:13:31 | 000,755,027 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidcore.dll

[2009-01-04 03:13:31 | 000,159,839 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidvfw.dll

[2009-01-04 03:13:30 | 000,007,680 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ff_vfw.dll

[2009-01-04 03:13:30 | 000,000,547 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ff_vfw.dll.manifest

[2009-01-03 17:33:52 | 000,114,688 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\WakeResDll.dll

[2009-01-03 17:33:52 | 000,110,592 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\EnumDevLib.dll

[2009-01-03 17:04:00 | 000,000,558 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\DFC.INI

[2007-07-23 04:34:17 | 001,703,936 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwdmcpl.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 001,474,560 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nview.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 001,019,904 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwimg.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 000,466,944 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll

[2007-07-23 04:34:17 | 000,286,720 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvnt4cpl.dll

[2004-07-17 11:36:38 | 000,027,440 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\secdrv.sys

< End of report >