Turbo Pascal - co zrobić żeby gwiazdka zniknęła


(Tezarrus) #1

witam! stwarzam bardzo prostą gierkę na zaliczenie, która nazywa się "zjadacz gwiazdek", utknąłem w jednym punkcie, który nie wiem jak rozbić. kod programu zamieszczam poniżej. przechodzę do problemu, mianowicie: chcę żeby po najechaniu na gwiazdkę w polu (gotoxy(20,19)) zniknęła ona (np może palić się na czarno i tak nic nie będzie widać). nie wiem jakiej komendy użyć. liczę na Waszą pomoc.

uses crt;

var x,y:integer;

  znak:char;

  t,u:integer;

  z,a:string;


Procedure ramka;

var z,a:string; t,h:integer;

begin


t:=0;

z:='|';

a:='-';


begin

gotoxy(20,5);


for t:=0 to 40 do


write('-');

gotoxy(61,5);

Write(#191);


end;begin

gotoxy(20,20);

for t:=0 to 40 do

write('-');

end;


h:=5;

begin

for t:=0 to 13 do

begin

h:=h+1;

gotoxy(19,h);

write('|');

gotoxy(19,20);write(#192);

gotoxy(19,5); write(#218);

end;

end;

h:=5;begin

for t:=0 to 14 do

begin

h:=h+1;

gotoxy(61 ,h);

write('|');


gotoxy(61,20);

write(#217);

end;

end;


end;

procedure jeden;

begin

gotoxy(20,18);

write('*');

end;


begin


clrscr;

gotoxy(25,25);

textcolor(red);

writeln('Jezeli skonczyles zabawe nacisnij ESC');


x:=40; y:=15;repeat


textcolor(white);


ramka;


gotoxy(x,y);


write('*');


znak:=readkey;


if znak = #0 then

begin


jeden;


znak:=readkey;


textcolor(black);


gotoxy(x,y);

write('*');


if (znak=#75) and (x>20) then x:=x-1;

if (znak=#77) and (x<60) then x:=x+1;

if (znak=#72) and (y>7) then y:=y-1;

if (znak=#80) and (y<19) then y:=y+1;


gotoxy(2,19);end;


until znak=#27;

end.

(Gina Gina) #2

A masz z dobrego serca ;/ na dwie gwiazdki do zjedzenia, chociażby i tak, choć można i na parę sposobów :wink:

 • parę innych poprawek bo nie lubię siana :PPP

  uses crt; (* Turbo Pascal 7 / Free Pascal compiler *)

  var

  x,y,
  
  xp1,yp1,ap1,
  
  xp2,yp2,ap2 :integer;
  
  znak :char;
  

  procedure writexy(x,y: byte; z: char); { w punkcie x,y wstawia znak z }

  begin

  gotoxy(x,y);
  
  write(z);
  

  end;

  procedure ramka;

  var

  z,a: char;
  
  t : integer;
  

  begin

  a:='-';
  
  z:='|';
  
  
  for t:=20 to 60 do
  
  begin
  
   writexy(t, 5,a);
  
   writexy(t,20,a);
  
  end;
  
  
  for t:=6 to 19 do
  
  begin
  
   writexy(19,t,z);
  
   writexy(61,t,z);
  
  end;
  
  
  gotoxy(19, 5); write(#218);
  
  gotoxy(61, 5); Write(#191);
  
  gotoxy(19,20); write(#192);
  
  gotoxy(61,20); write(#217);
  

  end;

  procedure gwiazdka(x,y: byte);

  begin

  writexy(x,y,'*');
  

  end;

  begin

  clrscr;
  
  gotoxy(25,25);
  
  textcolor(red);
  
  writeln('Jezeli skonczyles zabawe nacisnij ESC');
  
  x :=40; y :=15;
  
  xp1:=20; yp1:=17; ap1:=yellow; { pozycja i atrybut gwiazdki 1 do zjedzenia }
  
  xp2:=30; yp2:=10; ap2:=yellow; { pozycja i atrybut gwiazdki 2 do zjedzenia }
  
  repeat
  
   textcolor(white);
  
   ramka;
  
  
   textcolor(yellow);
  
   if (xp1=x)and(yp1=y) then ap1:=black;
  
   if not(ap1=black) then gwiazdka(xp1,yp1);
  
  
   if (xp2=x)and(yp2=y) then ap2:=black;
  
   if not(ap2=black) then gwiazdka(xp2,yp2);
  
  
   textcolor(white);
  
   writexy(x,y,'*');
  
   gotoxy(60,20);
  
   znak:=readkey;
  
   if znak = #0 then
  
   begin
  
    znak:=readkey;
  
    textcolor(black);
  
    writexy(x,y,'*');
  
    if (znak=#75) and (x>20) then x:=x-1;
  
    if (znak=#77) and (x<60) then x:=x+1;
  
    if (znak=#72) and (y>6) then y:=y-1;
  
    if (znak=#80) and (y<19) then y:=y+1;
  
   end;
  
  until znak=#27;
  

  end.

.

( a w tym linku tylko z jedną gwiazdką :wink: http://wklej.org/id/b2123e6531)


(Tezarrus) #3

Tak wygląda mój projekt końcowy. mam niestety kilka problemów z którymi nie mogę sobie poradzić. mianowicie nie działa mi zapętlenie z ESC nie wiem dlaczego i jeżeli w piszę 2 muszę 2 razy enter naciskać a samo nie chce wyjść (właściwie powinno się raz enter nacisnąć i koniec programu)


(Gina Gina) #4

Wszystko jest OK , oprócz ostatniego readln - jest zbędne :spoko:

plik:

http://up.wklej.org/download.php?id=510 … ed5b7075bb


(Tezarrus) #5

dzięki! haha pisałem ten program 6 godzin i nie zauważyłem podstawowego błędu. dzięki wszystkim za pomoc!


(Gina Gina) #6

No to jeszcze na czysto i z pewnymi praktycznymi zmianami :roll: (lepsze jest wrogiem …) :lol:

uses crt;

const

 ar: array[1..14,1..2]of byte = { pozycje gwiazdek}

          ((20,17),(21,19),(45,10),(40,17),(30,15),(26,11),(40,12),

          (25,16),(25,19),(29, 8),(33,13),(47,12),(29,10),(47,15));

var

 x,y :byte;

 znak :char;


procedure writexy(x,y: byte; z: char); { w punkcie x,y wstawia znak z }

begin

 gotoxy(x,y);

 write(z);

end;


procedure ramka;

var

 z,a: char;

 t : integer;

begin

 a:='-';

 z:='|';


 for t:=20 to 60 do

 begin

  writexy(t, 5,a);

  writexy(t,20,a);

 end;


 for t:=6 to 19 do

 begin

  writexy(19,t,z);

  writexy(61,t,z);

 end;


 gotoxy(19, 5); write(#218);

 gotoxy(61, 5); Write(#191);

 gotoxy(19,20); write(#192);

 gotoxy(61,20); write(#217);

end;


procedure dwa;

var

 i: byte;

begin

 clrscr;

 gotoxy(25,25);

 textcolor(red);

 writeln('Jezeli skonczyles zabawe nacisnij ESC');


 textcolor(white);

 ramka;


 textcolor(yellow);

 for i:=Low(ar) to High(ar) do

   writexy(ar[i,1],ar[i,2],'*');


 x:=40; y:=15;

 repeat;

  textcolor(white);

  writexy(x,y,'*');

  gotoxy(x,y);

  znak:=readkey;

  if znak = #0 then

  begin

   znak:=readkey;

   textcolor(black);

   writexy(x,y,'*');

   if (znak=#75) and (x>20) then x:=x-1;

   if (znak=#77) and (x<60) then x:=x+1;

   if (znak=#72) and (y> 6) then y:=y-1;

   if (znak=#80) and (y<19) then y:=y+1;

  end;

 until znak=#27;

end;


procedure druga_strona;

var

 i:byte;

begin

 clrscr;

 gotoxy(11,2);

 textcolor(14);

 writeln('T w o i m z a d a n i e m b e d z i e');

 writeln;

 gotoxy(11,3);

 textcolor(15);

 writeln('Doprowadzenie do znikniecia wszystkich gwiazdek');

 writeln;

 textcolor(2);

 gotoxy(11,4);

 writeln('Z a p o m o c a s t r z a l e k');

 writeln;

 textcolor(3);

 gotoxy(11,5);

 writeln('Kierujesz biala gwiazdka');

 writeln;

 writeln;

 writeln;

 writeln;

 writeln;

 writeln;

 textcolor(4);

 writeln('Jezeli dalej nacisnij 1 a potem ');

 writeln;

 textcolor(5);

 writeln('Jezeli chcesz skonczyc nacisnij 2, a potem ');

 readln(i);

 if i=1 then dwa;

end;


procedure menu;

var

 i:byte;

begin

 clrscr;

 gotoxy(14,3);

 textcolor(red+white);

 writeln('W I T A M W M O J E J P I E R W S Z E J G I E R C E ');

 writeln;

 gotoxy(29,4);

 writeln('W P A S C A L I K U');

 writeln;

 textcolor(white);

 gotoxy(10,20);

 textcolor(green);

 writeln('Aby przejsc dalej nacisnij 1, a potem ');

 gotoxy(11,21);

 writeln('Aby wyjsc 2, a potem ');

 readln(i);

 if i=1 then druga_strona;

end;


begin

 menu;

end.