[Turbo Pascal] Funkcja licząca średnią

Witam,

piszę funkcje która ma za zadanie policzenie średniej arytmetycznej z 5 liczb.

function licz(uczen: array of TDane):double;

begin

suma:=0;

 for a:=1 to 5 do

 begin

  for licznik:=1 to 5 do

  begin

  suma:=suma+uczen[a].ocena[licznik];

  end;

 if wynik
 end;

 result:=wynik/5;

end;

Dane wejściowe:

uczen[1]

ocena[1] = 1

ocena[2] = 1

ocena[5] = 1

uczen[2]

ocena[1] = 2

ocena[2] = 2

ocena[5] = 2

itd. do uczen[5]

Niestety powyższa funkcja nie liczy średniej - wyrzuca wartość 20.20000 - (przy wywołaniu licz(uczen[1…5]):1:5).

Zamotałem się w pętlach czy jak?

Zdecyduj się: to ma być średnia z 5 liczb, czy 25?

Jak powyżej (liczysz średnią ze wszystkich 5 uczniów i 5 ocen), poza tym nie zainicjowałeś zmiennej wynik , a używasz jej potem w instrukcji if.

Dzięki serdeczne za wskazówki, problem rozwiązany :wink: