Turbo Pascal-Pomoc


(Jaremi89) #1

Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w napisaniu programu? Myślę, że nei jest on zbyt skomplikowany dla starych wyjadaczy, a ja sam jakoś nie ogarniam jeszcze turbo pascala.


Dana jest liczba naturalna k (0<=k<=100) oraz ciąg k liczb całkowitych. Napisz program, który wyznaczy sumę liczb dodatnich i ujemnych tego ciągu oraz ilość zer w tym ciągu.

  1. Wczytaj liczbę nieujemną k będącą ilością liczb ciągu

  2. Jeśli k=0 wypisz komunikat o braku liczb i zakończ

  3. Przyjmij, że podany przez użytkownika zbiór liczb nie zawiera liczb dodatnich, ujemnych oraz zer: SumaD:=0, SumaU:=0, IloscZer:=0

  4. Powtórz k razy:

o Wczytaj kolejną liczbę ciągu Liczba

o Jeśli dodatnia zwiększ zmienną SumaD o wczytaną liczbę i zakończ ten blok

o Jeśli ujemna zwiększ zmienną SumaU o wczytaną liczbę i zakończ ten blok

o Skoro doszliśmy aż tutaj, to wczytana liczba nie jest ani dodatnia, ani ujemna, czyli jest równa zero - zwiększ o 1 zmienną IloscZer

  1. Zwróć (wypisz) wyniki: wartości zmiennych SumaD, SumaU, IloscZer.

Zadanie 2

Utwórz algorytm, który dla danej liczby naturalnej k (k<=1000) wyznaczy sumę liczb ze zbioru 1..1000 podzielnych przez k.

  1. Wczytaj liczbę nieujemną k, jeśli większa niż 1000 zakończ

  2. Przyjmij, że w zbiorze {1, 2, ..., 1000} nie ma liczb podzielnych przez k przypisując wartość zero zmiennej Suma: Suma:=0

  3. Dla wszystkich możliwych wartości I od 1 do 1000 sprawdź, czy liczba I jest podzielna przez k ((i mod k) =0) , jeśli tak, to uwzględnij ją zwiększając wartość zmiennej Suma o liczbę I: Suma:=Suma+I (bądź zapis Inc(Suma, I))

Jeśli I=0 krok ten zostanie pominięty

  1. Zwróć (wypisz) wynik: wartość zmiennej Suma

Po prostu chciałbym miec podglad na to jak wyglada struktura takiego programu i komendy żeby zrobic notatki.

Za pomoc będe bardzo wdzięczny :wink:

Pozdrawiam forumowiczow


([alex]) #2

Przecież masz rozpisane krok po kroku, przeczytaj jakikolwiek kurs paskala i po 10 minutach już dasz rady.


(Bela Daniel) #3

dokładnie jak wyżej.

Napisanie programu za ciebie nie spowoduje że magicznym sposobem się tego nauczysz :stuck_out_tongue:

kursy paskala:

http://www.pascal.eu.org/index2.htm

http://pascal.vj.e.pl/


(Jaremi89) #4

dzieki za strony napewno sie przydadzą :wink:

Pozdrawiam