Turbo Pascal [Tablica dwuwymiarowa] POMOC

uses crt;

var

 a:array [1..8,1..8] of integer;

 i,j:integer;

begin

clrscr;

 for i:=1 to 8 do

 for j:=1 to 8 do


 if (i<5) then


  if j<5 then a[i,j]:=1

  else a[i,j]:=2

 else

  if j<5 then a[i,j]:=3

  else a[i,j]:=4;


 writeln ('Wywietlanie tablicy');

 writeln;

 for i:=1 to 8 do

 begin

  for j:=1 to 8 do

  begin

  write (a[i,j]:3);

  delay (150);

  end;

  writeln;

  end;

  readkey;

end.

Program działa.

Wyświetla coś takiego:

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4

Chodzi mi tu o wytłumaczeniu krok po kroku jak on działa.

Z góry dziękuje !!

Napisz konkretnie czego nie rozumiesz. Jeżeli nic nie rozumiesz to przeczytaj pierwszych parę stron z pierwszego lepszego kursu pascala, których w google jest pełno

w kursie są podstawy a ja potrzebuje konkretów jurto pisze z tego poprawę i muszę zaczaić jak taki program działa ??

Tutaj bardziej czytelnie:

http://wklej.org/id/277527/

W podanym przez ciebie programie są tylko podstawy z podstaw, w każdym kursie na pierwszych kilku stronach znajdziesz wszystko co potrzebujesz do zrozumienia tego co w tym programiku napisano. Napisanie ci jak działa ten konkretny programik nie pomoże ci w zaliczeniu o ile wciąż nie będziesz rozumieć podstaw z podstaw.