Turbo pascal - zapisywanie wygenerowanego tekstu

Cześć. Napisałem mały program (pomocny przy wstawianiu pewnego kodu do html). Program generuje jakiś tam tekst. I jak teraz zapisać ten tekst który on wygenerował? Prawem przyciskiem się nie da, CTRL+C też nie idzie, więc jak to zrobić?

Tutaj kod programy

USES CRT;

VAR

kura,bocian,nietoperz:longint;


BEGIN

clrscr;

kura:=0;

writeln('ilosc fotek w katalogu i enter');

read(bocian);

writeln('nazwa katalogu');

read(nietoperz);

clrscr;

REPEAT

kura:=kura+1;

writeln('

photos/’,nietoperz,’/’,kura,’.jpg ',kura,'.jpg

Można zapisywać tekst do pliku tekstowego.

var TF:text;

begin

   assing(TF,plik.txt); {przypisujesz nazwę pliku do zmiennej}

   rewrite(TF); {tworzysz/otwierasz do zapisu plik}

   write(TF,'jakis tekst'); {wpisujesz do niego jakiś tekst}

   close(TF); {zamykasz plik}

end.

Jak to wykorzystać w tym moim kodzie?

Przecież masz wszystko opisane :stuck_out_tongue:

write(TF,‘jakis tekst’)

Za ten ‘jakis tekst’ ma byc wstawiony kod programu czy jak? : /

Dodane 28.11.2010 (N) 0:29

Już dałem rade. Uznajcie temat za zamknięty : )

Dla potomności ;]

TF to w tym przypadku ścieżka pliku przypisana do zmiennej TF. Za jakiś tekst podstawiamy zmienną z danymi, które chcemy zapisać do pliku.