[Turbopascal] Pola Figur, Kalkulator (paramet Wew I Zewn)

Witam. Muszę napisać program, który będzie obliczał pole 2 figur i wykonywał dwa działania matematyczne jak kalkulator. Pola mają mieć parametr zewnątrz, a “kalkulator” (tj. mnozenie i suma) wewnątrz.

program pierwszy;

uses crt;

var suma, mnozenie, kwadrat, odp: integer;

var trojkat: real;

var a, b, h, g, e: integer;

function pkwadratu:integer;

 begin

 kwadrat:=g*g;

 pkwadrat:=kwadrat;

 end;

function pktrojkata:integer;

 begin

 trojkat:=a*h/2;

 pktrojkat:=trojkat;

 end;

begin

clrscr;

writeln ('1-suma, 2-mnozenie, 3-pole trojkata, 4-pole kwadratu');

readln (odp);

case odp of


1: Begin

 writeln ('podaj a');

 readln (a);

 suma:=a+b;

 writeln ('podaj wynik', suma);

 end;


2: Begin

 writeln ('Oblicz mnozenie');

 writeln ('podaj a');

 readln (a);

 writeln ('podaj b');

 readln (b);

 mnozenie:=a*b;

 writeln ('podaj wynik', mnozenie);

 end;


3: Begin

 writeln ('podaj a');

 readln (a);

 writeln ('podaj h);

 readln (h);

 writeln ('pole trojkata wynosi', pktrojkat);

 end;


4: Begin

 writeln ('podaj g');

 readln (g);

 writeln ('pole kwadrtu wynosi', pkwadrat);

 readln

 end;

end;

end.

Naskrobałem coś takiego, ogólnie przepadło mi 10h z programowania bo leżałem w szpitalu.

masz bardzo dużo literówek w swoim programie, nie wszystkie zmienne deklarujesz tzn np chodzi mi o zmienną trojkat którą wykorzystujesz w swoim programie ale jej nie deklarujesz. Następnym błędem jest u Ciebie ta oto linia kody

trojkat:=a*h/2;

Ponieważ znak / oznacza dzielenie rzeczywiste czyli wynik nie jest liczbą całkowitą. najlepiej do zmiennej trojkat przypisać tym real.