[tutorial photoshop] Animowany, błyszczący napis

Teraz nauczymy się robić taki efekt:

efekt.gif

Jest on prosty do uzyskania.

Krok 1 Piszemy tekst, który ma błyszczeć. Tekst ma być na nowej warstwie.

poczatek.jpg

Krok 2 Naciskamy Ctrl+Shift+N co utworzy nam nową warstwę. Na tej nowej warstwie tworzymy ukośny, biały gradient. Ma on być odbity (Reflected) jak na rysunku:

gradient.jpg

Krok 3 Jeśli jesteśmy na warstwie z gradientem, upewniamy się, że warstwa niżej to warstwa z napisem. Jeśli tak jest, naciskamy Alt+G co spowoduje wyświetlanie gradienta tylko w obrębie poniższej warstwy (na liście warstw powinna się pojawić strzałeczka).

alt-g.jpg

Krok 4

Teraz przesuwamy gradient w bok tak, aby nie nachodził na napis.

przesuniety.jpg

Krok 5 Teraz musimy przejść do Image Ready. W tym celu na liście przyborów klikamy przycisk na samym dole.

przejscie-do-ir.jpg

Krok 6

Teraz, gdy jesteśmy w Image Ready, należy skopiować klatkę. W tym celu w oknie Animation klikamy przycisk przedstawiający kartkę z zagiętym rogiem (na lewo od śmietnika).

animation.jpg

Krok 7 Teraz należy znów przesunąć warstwę z gradientem, ale tym razem na drugi koniec napisu.

przesuniety-ir.jpg

Krok 8 W oknie animation klikamy na takie 2 strzałeczki w prawym górnym rogu i wybieramy “Tween”.

tween.jpg

W nowo otwartym oknie wpisujemy ilość klatek (im mniejsza, tym szybciej będzie przemieszczał się odbłysk).

Krok 9 Teraz wystarczy zapisać grafikę jako gif i gotowe!

efekt.gif

Czekam na komentarze