[Tutorial Photoshop] Powiększanie zdjęcia

Na forum często pojawiają się pytania o możliwość zwiększenia rozmiarów zdjęcia bez utraty jego jakości . Od razu uprzedzam, że cudów (w odniesieniu do tego zabiegu :wink: ) nie ma. Zawsze jakaś strata jakości jest. Jednak “przyciśnięty” osobistą potrzebą zwiększenia rozmiarów zdjęcia dotarłem do sztuczki stosowanej przy wykorzystaniu programu Photoshop.

Zabieg ten umożliwia nawet znaczące zwiększenie rozmiarów zdjęcia bez jego rozmycia czy wręcz “rozpikselowania” widocznego gołym okiem. W moim przypadku zwiększyłem rozmiar zdjęcia z 12,7 cm x 17,78 cm na 45,72 cm x 60,96 cm i efekt był naprawdę zaskakująco dobry. Tak więc wszystkim zainteresowanym polecam tę metodę.

Otwieramy plik ze zdjęciem, które chcemy powiększyć.

1. Z menu Image wybieramy polecenie Image Size

W oknie, które się otworzy upewniamy się, że jest zaznaczona ( a jeśli nie, to oczywiście “zaptaszamy” ją) opcja Constrain Propotions oraz Resample Image (metodą Bicubic).

2. Następnie ( bardzo ważne ) w obszarze Document Size zmieniamy jednostkę wielkości z cali, pikseli lub centymetrów na procenty.

3. W polu Width wpisujemy wartość 110 (wartość w polu Height zmieni się automatycznie). Ważne jest aby nie zwiększać jednorazowo rozmiarów zdjęcia o więcej niż wskazane tutaj 10%. Pozostałe elementy tego okna pozostawiamy bez zmian.

4. Klikamy przycisk OK i nasze zdjęcie zostaje powiększone o 10%.

Aby osiągnąć oczekiwane przez nas rozmiary zdjęcia powtarzamy wielokrotnie opisane wyżej kroki.

Możliwe jest “zautomatyzowanie” tego procesu przez zapisanie Zadania (Action) wykonującego tę procedurę i przypisanie mu konkretnego klawisza. Przy takim rozwiązaniu pozostanie nam tylko kilkukrotne (lub kilkunastokrotne :wink: ) naciśnięcie tego klawisza.

Oczywiście efekt końcowy jest tym lepszy im większą rozdzielczość miało zdjęcie “wyjściowe” ( w moim przypadku było to 300 ppi)