[Tutorial] Prosty rotator obrazów (GIMP)

W tym tutorialu omówię efekt odkrywania obrazka poprzez znikanie widocznego na początku po kawałku. Po przerobieniu tutoriala powinniśmy otrzymać taki efekt:

animacjaox5.gif

Zaczynamy :slight_smile:

 1. Wybieramy dwa obrazy tej samej wielkości (tutaj 300x300px) i z możliwie niewielką liczbą kolorów (obraz po indeksowaniu może stracić na jakości, jeśli ma dużą liczbę kolorów).

 2. Otwieramy pierwszy obraz (Plik-Otwórz…)

 3. Otwieramy drugi obraz jako warstwę (w oknie pierwszego obrazu Plik-Otwórz jako warstwy…).

4… Ustawiamy warstwy tak, aby obraz, który ma być odkrywany, był na dole.

warstwymz4.png

 1. Aktywujemy warstwę górną (kliknięcie na nią w oknie Warstwy, Kanały, Ścieżki, Cofniecie).

 2. Upewniamy się, czy w menu Widok mamy zaznaczone opcje Wyświetl prowadnice i Przyciągaj do prowadnic.

 3. Ustawiamy prowadnice tak, aby utworzyły one wzór z równych kwadratów (w przykładzie 6 prowadnic poziomych co 60px i 6 pionowych na takich samych wysokościach jak poziome).

prowadnicejj8.png

 1. Wybieramy narzędzie Zaznaczenie prostokątne.

 2. W opcjach narzędzia zaznaczamy Stały , z listy wybieramy Rozmiar.

 3. W polu poniżej wpisujemy tą liczbę, co ile ustawialiśmy prowadnice (w przykładzie 60x60) .

 4. Zaznaczamy dowolny kwadrat (między prowadnicami) i wycinamy go (Edycja-Wytnij).

 5. Powtarzamy krok 11 dla następnego kwadratu, który ma “zniknąć”.

 6. Tworzymy folder na pliki (nazwa dowolna).

 7. Zapisujemy w nowo utworzonym folderze nasz obrazek, pamiętając, aby miał rozszerzenie .xcf. Warto numerować kolejne pliki, aby potem nie pogubić się, gdy trzeba będzie je wszystkie dodawać do jednego obrazu, tak więc niech pierwszy plik ma nazwę 1.xcf, a następne kolejne liczby. Nie należy zamykać obrazu, tylko powtarzać punkty na tym samym pliku, ale zapisywać go jako inny, gdyż można przez to zaoszczędzić mnóstwo czasu (nie trzeba powtarzać po raz kolejny tych samych kroków oraz nie wytniemy dwa razy tego samego kwadratu).

 8. Powtarzamy punkt 11 dla kolejnych dwóch kwadratów, a potem powtarzamy punkt 14. Należy powtarzać oba punkty do momentu, kiedy cały obrazek zostanie odsłonięty.

 9. Powtarzamy punkty 2-15 (drugi punkt robimy tylko raz, kierujemy się zasadą zapisu jak w punkcie 14), z tym, że teraz obrazek, który wcześniej w oknie Warstwy, Kanały, Ścieżki, Cofnięcie był na dole, musi być na górze stosu warstw.

 10. Otwieramy kolejno wszystkie pliki w folderze i w każdym należy połączyc dwie warstwy. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na górną warstwę i wybrać Połącz w dół.

 11. Otwieramy pierwszy zapisanym w utworzonym wcześniej folderze plik i otwieramy jako warstwy wszystkie pozostałe.

 12. Zapisujemy plik jako GIF , pamiętając o tym, aby zaznaczyć Zapisz jako animację.

gifwo8.png

 1. Można jeszcze wyregulować czas trwania klatek, aby trochę dłużej było widać te klatki, w którym obrazki są całe. Po zapisaniu należy jeszcze raz otworzyć animację i w oknie Warstwy, Kanały, Ścieżki, Cofnięcie zmienić czas trwania klatki na samym dole. Aby to zrobić, należy dwukrotnie kliknąć na w/w warstwę i zmienić zapis z Tło (100ms) na Tło (1000ms).

czascs9.png

Tak samo zmieniamy czas klatki, w której widać w całości drugi obrazek.

czas2uo9.png

Nie zmieniamy czasu ostatniej klatki, gdyż wtedy zbyt długo widoczny będzie pierwszy obrazek, a lepiej jest, gdy widać je równomiernie. Oczywiście zapisujemy zmiany (Plik-Zapisz).

Życzę miłej pracy :slight_smile:

Temat został dodany do listy tutoriali umieszczonej w temacie Poradnik Grafika Komputerowego i zgodnie z zasadami określonymi w TYM temacie zostaje zamknięty a “posty komentujące” usunięte.