Tworzenie bootowalnej płyty ratunkowej - Windows Xp SP2


(Dimatheus) #1

Zapewne wielu z Wam zdarzyło się kiedyś poważne uszkodzenie systemu (uszkodzenie rejestru,

atak wirusa czy tysiąc innych problemów), w rezultacie którego system Windows nie był w stanie

uruchomić się ani w trybie normalnym, ani w awaryjnym. A na domiar złego okazało się, że na

dysku znajdowały się niezmiernie ważne dane, z których utratą nie potrafiłbyś się pogodzić...

Co zrobić w takich sytuacjach? Rozwiązaniem może być skorzystanie z wcześniej przygotowanej

płytki boot'owalnej ze środowiskiem Windows Xp SP2. Materiał ten opisuje, jak krok po kroku

przygotować taką płytkę. Zapraszam do zapoznania się z materiałem :slight_smile:

I. Przygotowanie płyty ratunkowej

Przygotowanie płyty wymaga instalacyjnej wersji systemu operacyjnego Windows Xp

Professional/Home Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub 2 , albo systemu Windows Server

2003 Web Edition, Standard Edition bądź Enterprise Edition. W przypadku posiadania wersji

systemu Windows Xp Prof/Home bez dodatku Service Pack 1 lub 2, konieczne będzie przeprowadzenie

scalania dodatku z systemem. Opisanie tego procesu zamieszczone jest w części II.

W pozostałych przypadkach można od razu przejść do części III.

II. Scalanie dodatku SP2

 1. Do scalenia dodatku posłużymy się bezpłatnym programem AutoStreamer w wersji 1.0.33

dostępnym na stronie Softpedii,

 1. Kopiujemy całą zawartość płyty instalacyjnej Windows Xp do katalogu na dysku twardym

(np. c:\Win),

 1. Podobnie postępujemy z dodatkiem SP2, który umieszczamy w osobnym folderze (np. c:\SP2),

 2. Instalujemy i uruchamiamy program Autostreamer,

 3. W oknie kreatora zaznaczamy opcję I want to specify my own local Windows share

i klikamy next ,

1.gif

 1. W polu Windows share wskazujemy katalog z plikami skopiowanymi z płyty instalacyjnej

Windows, a w polu Service Pack File katalog z plikiem Service Pack 2. Klikamy next ,

2.gif

 1. W polu Target ISO file podajemy dowolną nazwę wynikowego pliku w standardzie ISO

z obrazem systemu Windows Xp SP2 i klikamy Finish.

3.gif

 1. Po zakończeniu pracy programu - a może trwać to od kilku do kilkudziesięciu minut

 2. we wskazanym folderze pojawi się obraz systemu Windows Xp SP2 gotowy do nagrania

na płytę CD. Dodatkowo zaktualizowane zostały pliki instalacyjne Windows skopiowane

na dysk (w folderze c:\Win).

III. Tworzenie płyty ratunkowej

 1. Do stworzenia płyty ratunkowej posłużymy się darmowym programem Ultimate Boot CD

for Windows w wersji 3.0 dostępnym na stronie producenta ubcd4win,

 1. Instalujemy program (najlepiej w domyślnym katalogu lub katalogu składającym się

maksymalnie z 7 znaków niezawierających spacji lub znaków specjalnych - standard DOS ,

który umożliwi bezproblemową aktualizacje np. programów antywirusowych wchodzących

w skład pakietu),

 1. Po zakończeniu instalacji przechodzimy do katalogu programu i uruchamiany plik

UBCD4WinBuilder.exe , czytamy licencję i klikamy Zgadzam się ,

 1. Po otwarciu okna program zapyta o automatyczne wyszukanie plików instalacyjnych

Windows. Klikamy Nie ,

4.gif

 1. W głównym oknie programu wybieramy ścieżkę z plikami instalacyjnymi Windows oraz

określamy nazwę pliku wyjściowego. UWAGA!!

Service Pack 2 (zgodnie z częścią II), wystarczy wybrać katalog ze zaktualizowanymi plikami

(w naszym przypadku c:\Win). Jeśli dysponujesz Windowsem z SP2 przekopiuj całą zawartość

płyty instalacyjnej Windows Xp do katalogu na dysku twardym (np. c:\Win),

5.gif

 1. W grupie ustawień Media output zaznaczamy pozycję Twórz ISO obraz i ewentualnie

zmieniamy katalog i/lub nazwę pliku ISO,

 1. W przypadku, gdy nie masz zainstalowanego programu do wypalania płyt CD,

możesz skorzystać z wbudowanego w program modułu. Wybieramy opcję Wypal na

CD/DVD , program oraz określony napęd,

6.gif

 1. Przed zakończeniem pracy klikamy na informację dotyczączą plug-in'ów. W większości

konfiguracji nie będzie konieczności wprowadzania żadnych zmian. Jeżeli jednak takie się

pojawią, korzystamy z polecenia Włącz/Wyłącz. Warto też zaktualizować bazę programów

antywirusowych i antyspyware'owych. Możliwość taka istnieje przy programach, które na

końcu pola 'nazwy' posiadają informację . W takim przypadku klikamy

Konfig. i czekamy, aż program zostanie z'up-date'owany. Następnie klikamy Zamknij ,

7.gif

 1. Zwieńczeniem działania jest kliknięcie polecenia Buduj , po którym po raz kolejny wyświetlona

zostanie licencja, a po jej akceptacji program zajmie się budową dysku. Proces ten

może potrwać od kilku do kilkunastu minut, a jego efektem będzie albo obraz ISO w wybranym wcześniej

katalogu lub wypalona płyta - gdy wybraliśmy taką alternatywę.

IV. Korzyści i możliwości

:!: Możliwość uruchomienia uszkodzonego systemu Windows bezpośrednio z płyty i bez

ingerowania w strukturę dysku twardego,

:!: Pełna obsługa danych na dysku twardym w systemach FATXX oraz NTFS,

:!: Wbudowane narzędzia antywirusowe i anty-spyware'owe, między innymi: AV7,

Avast!Virus Cleaner, Ad-aware, Hijack This, CWShredder,

:!: Obsługa sieci oraz wbudowane alternatywne przeglądarki internetowe,

:!: Narzędzia do kompresowania, odzyskiwania i wypalania danych na CD,

:!: Zestaw narzędzi do testowania hardware'u,

:!: Wiele innych.

Serdecznie polecam

Dimatheus