Tworzenie bootowalnej płyty ratunkowej - Windows Xp SP2

Zapewne wielu z Wam zdarzyło się kiedyś poważne uszkodzenie systemu (uszkodzenie rejestru,

atak wirusa czy tysiąc innych problemów), w rezultacie którego system Windows nie był w stanie

uruchomić się ani w trybie normalnym, ani w awaryjnym. A na domiar złego okazało się, że na

dysku znajdowały się niezmiernie ważne dane, z których utratą nie potrafiłbyś się pogodzić…

Co zrobić w takich sytuacjach? Rozwiązaniem może być skorzystanie z wcześniej przygotowanej

płytki boot’owalnej ze środowiskiem Windows Xp SP2. Materiał ten opisuje, jak krok po kroku

przygotować taką płytkę. Zapraszam do zapoznania się z materiałem :slight_smile:

I. Przygotowanie płyty ratunkowej

Przygotowanie płyty wymaga instalacyjnej wersji systemu operacyjnego Windows Xp

Professional/Home Edition z dodatkiem Service Pack 1 lub 2 , albo systemu Windows Server

2003 Web Edition, Standard Edition bądź Enterprise Edition. W przypadku posiadania wersji

systemu Windows Xp Prof/Home bez dodatku Service Pack 1 lub 2, konieczne będzie przeprowadzenie

scalania dodatku z systemem. Opisanie tego procesu zamieszczone jest w części II.

W pozostałych przypadkach można od razu przejść do części III.

II. Scalanie dodatku SP2

 1. Do scalenia dodatku posłużymy się bezpłatnym programem AutoStreamer w wersji 1.0.33

dostępnym na stronie Softpedii,

 1. Kopiujemy całą zawartość płyty instalacyjnej Windows Xp do katalogu na dysku twardym

(np. c:\Win),

 1. Podobnie postępujemy z dodatkiem SP2, który umieszczamy w osobnym folderze (np. c:\SP2),

 2. Instalujemy i uruchamiamy program Autostreamer,

 3. W oknie kreatora zaznaczamy opcję I want to specify my own local Windows share

i klikamy next ,

1.gif

 1. W polu Windows share wskazujemy katalog z plikami skopiowanymi z płyty instalacyjnej

Windows, a w polu Service Pack File katalog z plikiem Service Pack 2. Klikamy next ,

2.gif

 1. W polu Target ISO file podajemy dowolną nazwę wynikowego pliku w standardzie ISO

z obrazem systemu Windows Xp SP2 i klikamy Finish.

3.gif

 1. Po zakończeniu pracy programu - a może trwać to od kilku do kilkudziesięciu minut
 • we wskazanym folderze pojawi się obraz systemu Windows Xp SP2 gotowy do nagrania

na płytę CD. Dodatkowo zaktualizowane zostały pliki instalacyjne Windows skopiowane

na dysk (w folderze c:\Win).

III. Tworzenie płyty ratunkowej

 1. Do stworzenia płyty ratunkowej posłużymy się darmowym programem Ultimate Boot CD

for Windows w wersji 3.0 dostępnym na stronie producenta ubcd4win,

 1. Instalujemy program (najlepiej w domyślnym katalogu lub katalogu składającym się

maksymalnie z 7 znaków niezawierających spacji lub znaków specjalnych - standard DOS ,

który umożliwi bezproblemową aktualizacje np. programów antywirusowych wchodzących

w skład pakietu),

 1. Po zakończeniu instalacji przechodzimy do katalogu programu i uruchamiany plik

UBCD4WinBuilder.exe , czytamy licencję i klikamy Zgadzam się ,

 1. Po otwarciu okna program zapyta o automatyczne wyszukanie plików instalacyjnych

Windows. Klikamy Nie ,

4.gif

 1. W głównym oknie programu wybieramy ścieżkę z plikami instalacyjnymi Windows oraz

określamy nazwę pliku wyjściowego. UWAGA!!

Service Pack 2 (zgodnie z częścią II), wystarczy wybrać katalog ze zaktualizowanymi plikami

(w naszym przypadku c:\Win). Jeśli dysponujesz Windowsem z SP2 przekopiuj całą zawartość

płyty instalacyjnej Windows Xp do katalogu na dysku twardym (np. c:\Win),

5.gif

 1. W grupie ustawień Media output zaznaczamy pozycję Twórz ISO obraz i ewentualnie

zmieniamy katalog i/lub nazwę pliku ISO,

 1. W przypadku, gdy nie masz zainstalowanego programu do wypalania płyt CD,

możesz skorzystać z wbudowanego w program modułu. Wybieramy opcję Wypal na

CD/DVD , program oraz określony napęd,

6.gif

 1. Przed zakończeniem pracy klikamy na informację dotyczączą plug-in’ów. W większości

konfiguracji nie będzie konieczności wprowadzania żadnych zmian. Jeżeli jednak takie się

pojawią, korzystamy z polecenia Włącz/Wyłącz. Warto też zaktualizować bazę programów

antywirusowych i antyspyware’owych. Możliwość taka istnieje przy programach, które na

końcu pola ‘nazwy’ posiadają informację . W takim przypadku klikamy

Konfig. i czekamy, aż program zostanie z’up-date’owany. Następnie klikamy Zamknij ,

7.gif

 1. Zwieńczeniem działania jest kliknięcie polecenia Buduj , po którym po raz kolejny wyświetlona

zostanie licencja, a po jej akceptacji program zajmie się budową dysku. Proces ten

może potrwać od kilku do kilkunastu minut, a jego efektem będzie albo obraz ISO w wybranym wcześniej

katalogu lub wypalona płyta - gdy wybraliśmy taką alternatywę.

IV. Korzyści i możliwości

:!: Możliwość uruchomienia uszkodzonego systemu Windows bezpośrednio z płyty i bez

ingerowania w strukturę dysku twardego,

:!: Pełna obsługa danych na dysku twardym w systemach FATXX oraz NTFS,

:!: Wbudowane narzędzia antywirusowe i anty-spyware’owe, między innymi: AV7,

Avast!Virus Cleaner, Ad-aware, Hijack This, CWShredder,

:!: Obsługa sieci oraz wbudowane alternatywne przeglądarki internetowe,

:!: Narzędzia do kompresowania, odzyskiwania i wypalania danych na CD,

:!: Zestaw narzędzi do testowania hardware’u,

:!: Wiele innych.

Serdecznie polecam

Dimatheus