Tworzenie dysków rozruchowych instalatora systemu Win 2000


(pysiu) #1

JAK: Tworzenie dysków rozruchowych instalatora systemu Windows 2000

Dotyczy

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

Tworzenie dysków rozruchowych

Rozwiązywanie problemów

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak utworzyć zestaw dysków rozruchowych.

powrót do początku

Tworzenie dysków rozruchowych

Aby utworzyć zestaw dysków rozruchowych instalatora systemu Windows 2000, należy uruchomić narzędzie Makeboot.exe w folderze Bootdisk na dysku CD Windows 2000:

Włóż dysk CD z systemem Microsoft Windows 2000 do stacji dysków CD-ROM.

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

W polu Otwórz wpisz dysk :\bootdisk\makeboot a:, gdzie dysk jest literą stacji dysków CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

UWAGI

Do utworzenia dysków rozruchowych instalatora nie trzeba uruchamiać systemu Windows 2000. Katalog o nazwie \Bootdisk znajduje się w katalogu głównym instalacyjnego dysku CD systemu Windows 2000. W tym katalogu znajdują się dwa programy narzędziowe umożliwiające wygenerowanie 4 dyskietek rozruchowych instalatora. Pracując w systemie Windows 9x należy użyć 32-bitowej wersji tego narzędzia o nazwie makebt32.exe. Pracując w systemie DOS lub po uruchomieniu systemu z dyskietki rozruchowej systemu Windows 98, która udostępnia stację dysków CD-ROM, można użyć wersji 16-bitowej o nazwie makeboot.exe.

Dysków utworzonych z dysku CD systemu Windows 2000 Professional nie można używać w systemie Windows 2000 Server i na odwrót.

Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu komputera z dysku CD lub dyskietek należy najpierw spróbować uruchomić go w trybie awaryjnym.

Po uruchomieniu niesprawnego komputera z dyskietek można użyć Konsoli odzyskiwania lub Awaryjnego dysku naprawczego (jeśli został przygotowany wcześniej).

powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Polecenia winnt /ox i winnt32 /ox używane do tworzenia dysków rozruchowych instalatora w systemie Microsoft Windows NT 4.0 i jego wcześniejszych wersjach nie działają w systemie Windows 2000. W systemie Windows 2000 polecenie winnt32 /ox wywołuje Pomoc z dodatkowymi informacjami o programie Winnt32.exe.

powrót do początku

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional