Tworzenie folderów pętlą for [*.bat]


(Obuchowski Mateusz) #1

Mam problem a mianowicie chcę napisać plik bat, który w każdym podfolderze katalogu NIP stworzy dwa foldery. Przypuszczam, że trzeba coś pokombinować z for /R ale nie wiem jak to zapisać.

Proszę o pomoc...


(Tomek Matz) #2

Czy te dwa foldery mają być utworzone tylko w podfolderach folderu NIP, czy też także w podfolderach tych podfolderów folderu NIP? Dla pierwszego przypadku rozwiązanie będzie wyglądać następująco:

@ECHO OFF

FOR /F "tokens=*" %%i IN ('DIR "." /A:D /B') DO (

	MD "%%i\folder1"

	MD "%%i\folder2"

)

(Obuchowski Mateusz) #3

Tak o to tylko chodziło. Dzięki za pomoc :slight_smile: