Tworzenie instalatora w Visual Basic


(adan2013) #1

Jak wyciągnąć informacje:

-czy program uruchomiono z uprawnieniami administratora

-czy komputer spełnia wymagania systemowe (ram, rom, NET Framework, system, procesor, DirectX)

Jak znaleść ścieżkę do folderu Program Files?


(madoch) #2

System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles)

zapoznaj się z tym przykładem: http://stackoverflow.com/questions/6099 ... hts-vb-net