Tworzenie instalatora: Zmiany w rejestrze


(adan2013) #1

Tworzę instalator w Visual Basic-u. Wiem już jaki klucz w rejestrze odpowiada za dodanie pozycji do listy "odinstaluj programy".

Jakie jeszcze klucze muszę wziąć pod uwagę tworząc instalator z prawdziwego zdarzenia?