Tworzenie linków do plików na serwerze - PHP


(Stalker) #1

Witam,

Mam pytanie: jak zrobić aby po wrzuceniu przez formularz pliku na serwer FTP, skrypt sam robił link do niego, tak jak to jest np. na Imageshack?

Pozdrawiam,

Stalker


(rozwalkompa) #2

Na przykład tak:

Do pobrania:
  • <? $dir = "./pliki"; { // nazwa katalogu w którym są pliki if (is_dir($dir)) { // sprawdzamy czy jest to katalog if ($dh = opendir($dir)) { // jeśli tak to otwieramy go while (($file = readdir($dh)) !== false) { // jeśli przeczytamy mamy plik if(($file!='.') && ($file!='..')) { echo "
  • $file"; // wyświetlamy wynik } } closedir($dh); // zamykamy ścieżkę } } ?>