Tworzenie plików .bat - jak?

Czy umie mi ktoś opisać, jak stworzyć mi “coś” robiący plik .bat ?

Przykładowo, aby wciskając “X” usuwał folder “Nowe” znajdujący się w “D:\Other\PES\Ogólne”.

Przykład:

@echo

pause

tutaj polecenie i atrybut, czyli ERASE D:\Other\PES\Ogólne\Nowe

Polecenia:

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu, wpisz HELP nazwa_polecenia

ASSOC Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.

AT Planuje wykonanie poleceń i programów.

ATTRIB Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.

BREAK Wyłącza lub włącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.

CACLS Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.

CALL Wywołuje jeden program wsadowy z innego.

CD Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.

CHCP Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.

CHDIR Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.

CHKDSK Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.

CHKNTFS Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.

CLS Czyści ekran.

CMD Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.

COLOR Ustawia domyślny kolor tła i pierwszego planu konsoli.

COMP Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.

COMPACT Wyświetla i pozwala na modyfikację listy plików. skompresowanych na

     partycji NTFS.

CONVERT Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie można konwertować

     bieżącego dysku.

COPY Kopiuje jeden lub wiele plików w inne miejsce.

DATE Wyświetla lub ustawia datę.

DEL Usuwa jeden lub wiele plików.

DIR Wyświetla listę plików i podkatalogów katalogu.

DISKCOMP Porównuje zawartość dwóch dyskietek.

DISKCOPY Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą.

DOSKEY Edytuje wiersze poleceń, przywraca polecenia Windows i tworzy makra.

ECHO Wyświetla komunikaty lub wyłącza i włącza echo poleceń.

ENDLOCAL Kończy lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.

ERASE Usuwa jeden lub wiele plików.

EXIT Kończy działanie programu CMD.EXE (interpretera poleceń).

FC Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między

     nimi.

FIND Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.

FINDSTR Wyszukuje ciągi znaków w plikach.

FOR Uruchamia podane polecenie dla każdego pliku z zestawu plików.

FORMAT Formatuje dysk do użytku w systemie Windows.

FTYPE Wyświetla i modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń

     plików.

GOTO Przekazuje sterowanie interpretera poleceń systemu Windows do wiersza

     o podanej etykiecie w pliku wsadowym.

GRAFTABL Włącza wyświetlanie przez system Windows znaków rozszerzonych w

     trybie graficznym.

HELP Podaje informacje o poleceniach systemu Windows.

IF Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.

LABEL Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę(etykiety) woluminu dysku.

MD Tworzy katalog.

MKDIR Tworzy katalog.

MODE Konfiguruje urządzenia systemowe.

MORE Wyświetla informacje ekran po ekranie.

MOVE Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.

PATH Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych.

PAUSE Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.

POPD Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.

PRINT Drukuje plik tekstowy.

PROMPT Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows.

PUSHD Zapisuje bieżący katalog, a następnie zamienia go.

RD Usuwa katalog.

RECOVER Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

REM Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS.

REN Zmienia nazwę pliku lub plików.

RENAME Zmienia nazwę pliku lub plików.

REPLACE Zamienia pliki.

RMDIR Usuwa katalog.

SET Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows.

SETLOCAL Rozpoczyna lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.

SHIFT Zmienia pozycje parametrów w pliku wsadowym.

SORT Sortuje wprowadzone dane.

START Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

SUBST Przypisuje ścieżce literę dysku.

TIME Wyświetla lub ustawia czas systemowy.

TITLE Ustawia tytuł okna dla sesji CMD.EXE.

TREE Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.

TYPE Wyświetla zawartość pliku tekstowego.

VER Wyświetla wersję systemu Windows.

VERIFY Instruuje system Windows, aby sprawdzał poprawność zapisu plików na

     dysku.

VOL Wyświetla etykietę oraz numer seryjny dysku.

XCOPY Kopiuje pliki i katalogi.

Już więcej wiem, Michael Parker , ale mam do Ciebie jeszcze kilka pytań…

@echo

pause

tutaj polecenie i atrybut, czyli ERASE D:\Other\PES\Ogólne\Nowe
 1. Można to napisać w notatniku, potem po prostu zapisać z rozszerzeniem .bat ?

 2. Każde polecenia ma się zaczynać od @echo i pause ?

 3. Jaki atrybut mam wpisać ? Co to ?

 4. Mógłbyś dać przykład z dwoma polecaniami naraz… Np.: To co wyżej i wyświetlenie wersji Windowsa ?

 1. Tak.

 2. @ powoduje, że polecenie nie wyświetla się na ekranie (jeśli ma tak być dla każdego polecenia to można dać na początku pliku “@echo off” zamiast @ przy każdym poleceniu), echo TEKST wypisuje tekst na ekran, a pause zatrzymuje wykonywanie pliku do wciśnięcia klawisza.

 3. Polecenie to erase, a atrybut to D:\Other\PES\Ogólne\Nowe, czyli akurat w tym przypadku ścieżka do pliku, który ma być skasowany.

ERASE D:\Other\PES\Ogólne\Nowe

ver

czyli każde polecenie w nowej linii.

 1. Tak.

 2. Nie. “@echo” ma być tylko na początku. Pause powoduje zatrzymanie wykonywania poleceń. Tutaj chodzi o to, że po naciśnięciu dowolnego klawisza (np. X) wykonują się dalsze polecenia.

 3. Jeżeli wpiszesz samo ERASE, plik odpowie Ci błędem “Składnia polecenie jest niepoprawna”.

@echo

pause

ERASE D:\Other\PES\Ogólne\Nowe

ver

pause

EDIT: Mój błąd w kodzie. Poprawiono.

Pause tutaj powoduje “zatrzymanie” tekstu na ekranie.

Dzięki wszystkim,

Przydałyby mi się linki do artykułów na ten temat - zna ktoś ?

Czy da się ustawić, jaki przycisk trzeba wcisnąć, aby wykonać polecenie ?

Jak i gdzie można wpisać komentarz typu “Program Krizomana” ?

TITLE Program Krizomana

lub

echo Program Krizomana

Działanie obu kodów jest inne.

Dzięki, bardzo mi pomagasz…

A znasz odpowiedź na

?

:start

set /p wybor="Wcisnij klawisz"

if '%wybor%'=='X' goto polecenie_x

if '%wybor%'=='Y' goto polecenie_y

if '%wybor%'=='K' goto koniec

:polecenie_x

...

goto start

:polecenie_y

...

goto start

:koniec

Zamiast kropek wpisz Twoje komendy.

Dzięki…

Skąd to znacie ?

Może polecicie mi jakiś artykuł w internecie lub na forum ?

Większość informacji znajdziesz w pomocy do poleceń. Wystarczy wpisać POLECENIE /?. Tutaj jest opisane całkiem dobrze tworzenie plików wsadowych, niestety po angielsku. Tu i tu są artykuły po polsku.

Dobre Google służy zawsze pomocą, nawet w tłumaczeniu :wink:

http://translate.google.pl/translate?hl … l=en&tl=pl