Tworzenie wykresu funkcji kwadratowej w Excelu

Witam

Jak utworzyć wykres funkcji kwadratowej w Excelu typu: y=ax^2+bx+c ?

załóżmy że ‘a’ jest zapisane w komórce A1, ‘b’ w B1, ‘c’ w C1

w wolnym obszarze tworzysz kolumnę x-ów (np. od D3): w D3 wpisujesz najmniejszy x (np. -1), a komórkę niżej (D4) x o jednostkę większy (np. -0,9)

zaznaczasz D3:D4 i za kwadracik w prawym dolnym rogu ciągniesz w dół aż w chmurce pojawi się największy oczekiwany x.

w polu E3 piszesz

=A$1*D3^2+B$1*D3+C$1

i rozciągasz w dół jak w kolumnie D (tym razem z zaznaczoną pojedynczą komórką)

Zaznaczasz obszar danych w kolumnach D i E, po czym (w Excelu 2007) ze wstążki Wstawianie wybierasz wykres punktowy (w starszych wersjach powinno to być gdzieś w menu wstaw>wykres)

ok dzięki :slight_smile: