Tylko kontrola , sprawdzenie loga HJ

Proszę sprawdzić poniższy log nic na komputerze podejrzanego sie nie dzieje tylko gdy wpisuje niekiedy adres strony to mnie przerzuca na http://www.megaclick.com/i tu dalej adres

Logo Hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:57, on 2007-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

D:\programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\Smieci\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PowerBar] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe" /AtBootTime

O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3C38DEE8-BE1A-4DEC-B232-2C78706CC7EA} (GUpdate Class) - http://ps.itv.mop.com/update/update/GUpdate-1.0.0.10-signed.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{429B97B2-A613-4A72-898E-A37B2FD90172}: NameServer = 85.255.115.34 85.255.112.112

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{429B97B2-A613-4A72-898E-A37B2FD90172}: NameServer = 85.255.115.34 85.255.112.112

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\ThemeManager\fastload.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - d:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Zastosować w trybie awaryjnym narzędzie FixwareOut

w hijacku zafixuj:

Daj raport z Fixwareout. Daj log z combofix, hijackthis. (Temat przyklejony)

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Wolf777

Proszę zapoznać się z podanym tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Oprócz Rootkita, którego usuwanie zalecił Ci @arekmalek , masz ten w/w wpis, świadczący o infekcji, którą usuwa się przy pomocy SmitfraudFixa. Ponieważ nie widzę w logu pozostałych wpisów tej infekcji, więc wnioskuję, że używałeś już SmitfraudFixa do usunięcia tej infekcji.

Nie wiem tylko, dlaczego SmitfraudFix nie usunął także w/w wpisu.

W każdym razie ten wpis sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz (V) >> Fix checked.

jessi

Daj log z ComboFix