UAC i COMODO- problem przy starcie systemu

UAC w Viście blokuje mi przy starcie systemu uruchamianie zapory Comodo. Muszę za każdym razem zezwalać na jej uruchamianie. Czy wiecie może jak rozwiązać ten problem nie wyłączając UAC?

W tym celu należy przejść do właściwości pliku, który nie ma być monitorowany (prawy->Właściwości) -> zakładka Zaawansowane -> zaznaczyć pole Uruchom jako Administrator :slight_smile:

Mam tak ustawione i dalej nic :frowning: