Ubieganie się o zasiłek (upośledzenie umysłowe)

Witam,

Kiedy uczęszczałem do szkoły zdiagnozowano u mnie w miejscowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Teraz, kiedy jestem osobą dorosłą czy mam możliwość ubiegania się o zasiłek/świadczenie z tego tytułu? Do jakich instytucji musiał bym się o to ubiegać?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaliczenie do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim nie daje uprawnień do świadczeń pieniężnych…

Rozumiem, serfując po internecie trafiłem na jedno forum, w którym było opisane że osobom z upośledzeniem w stopniu lekkim przysługuje 225 zł, więc sam nie wiem…

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , właściwy dla miejsca zamieszkania… i stanie się jasność.

Dziękuję

Porozmawiaj z odpowiednią instytucją i tyle.
PS nie daj się zaszufladkować, dodatkowo zastanów kilka razy (nie wiem, nie znam się), czy odnowienie tematu w jakiś sposób nie zamknie Ci jakiś drzwi przed nosem (praca itd.) - na forum nie sprawiasz osoby z problemami :wink:

I tak zrobię - jeśli by można było to bardzo by mi było miło i przyjemniej coś takiego dostawać oprócz comiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Zastanawiam się dlaczego miało by mi to zamknąć drzwi? Przecież nie zaniósł bym tego dokumentu do pracy, no chyba że by tego wymagali i musiał by w tym dokumencie znajdować się podpis owego pracodawcy? Wiesz, nie mam bladego pojęcia. Z góry bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem oraz za ciepłe słowa dotyczące mojej osoby :slight_smile:

Tylko gdybam, nie znam się - no ale idąc do pracy (etat) jesteś kierowany do lekarza medycyny pracy. Tam poza badaniem należy podać choroby przewlekłe - myślę, że upośledzenie też wypada podać. Nie wiem jak to jest, czy to może mieć jakiś wpływ na pracę - ale warto się dowiedzieć, czy dla np. 250zł / miesiąc zawsze warto pobierać ten zasiłek.
Daj proszę później znać, jak to się rozwinęło/czego się dowiedziałeś.

Po 5 sekundach szukania, ta "magiczna " kwota miała odniesienie wyłącznie do corocznych Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 1. Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. –„Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego
  programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”;
 2. formy i zakres pomocy;
 3. tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
  § 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
 4. słabowidzącym,
 5. niesłyszącym,
 6. słabosłyszącym,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 10. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 11. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
  w pkt 1–7

Gdybanie odkładamy, aż autor tematu “pozna się” z opinią Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ZUS, PCPR u Ciebie w mieście