Ubuntu 10.10 nie łączy z siecią

Witam. Zainstalowałem ubuntu 10.10 i mam następujący problem. Mam kartę linksys wusb54gc (czyli potrzeba stery rt73) i nie mogę połączyć się z siecią. Klikam na ikonkę sieci na pasku wybieram sieć “stanek” i próbuje się łaczyć ale sie nie udaje. Wczoraj udało się jakoś połączyć, ale po wyłączeniu i włączeniu komputera już nie łączy. Tutaj zrzuty ekranu:

http://img15.imageshack.us/i/zrzutekranuxb.png/

http://img832.imageshack.us/i/zrzutekranu1r.png/

http://img213.imageshack.us/i/zrzutekranu2u.png/

Dodane 15.01.2011 (So) 10:50

Podaje jeszcze wyniki poleceń:

stanek@stanek:~$ uname -a

Linux stanek 2.6.35-24-generic #42-Ubuntu SMP Thu Dec 2 01:41:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux

stanek@stanek:~$ ifconfig -a

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 6c:f0:49:0e:e3:48 

     inet addr:192.168.1.103 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: fe80::6ef0:49ff:fe0e:e348/64 Scope:Link

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1

     RX packets:92533 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:73301 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:117446160 (117.4 MB) TX bytes:10238230 (10.2 MB)

     Interrupt:43 Base address:0xa000 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:392 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:34184 (34.1 KB) TX bytes:34184 (34.1 KB)


wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:29:e4:0f:86 

     inet6 addr: fe80::221:29ff:fee4:f86/64 Scope:Link

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:2540 (2.5 KB) TX bytes:7608 (7.6 KB)

stanek@stanek:~$ iwconfig

lo no wireless extensions.


eth0 no wireless extensions.


wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any 

     Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated  

     Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:20 dBm Sensitivity=-121 dBm 

     RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B  

     Power Management:off

     Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0

     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

stanek@stanek:~$ lsusb

Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 004 Device 002: ID 09da:054f A4 Tech Co., Ltd 

Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 002: ID 13b1:0020 Linksys WUSB54GC v1 802.11g Adapter [Ralink RT73]

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

stanek@stanek:~$ modinfo rt73usb

filename: /lib/modules/2.6.35-24-generic/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt73usb.ko

license: GPL

firmware: rt73.bin

description: Ralink RT73 USB Wireless LAN driver.

version: 2.3.0

author: http://rt2x00.serialmonkey.com

srcversion: 5EC8C2F56AC67A8A511C7D1

alias: usb:v0586p3415d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0CDEp001Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v7167p3840d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v2019pAB50d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v2019pAB01d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0471p200Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v6933p5001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0769p31F3d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DF6p9712d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DF6p90ACd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DF6p002Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DF6p0027d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DF6p0024d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1740p7100d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v04E8p4471d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v18E8p6238d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v18E8p6229d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v18E8p6196d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v148Fp2671d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v148Fp2573d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v04BBp093Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1B75p7318d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DB0pA874d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DB0pA861d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DB0p6874d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DB0p6877d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0DB0p4600d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v13B1p0028d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v13B1p0023d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v13B1p0020d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v06F8pE020d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v06F8pE010d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v06F8pE002d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1472p0009d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1044p800Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1044p8008d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v15A9p0004d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1740p3701d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v7392p7618d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v7392p7318d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07D1p3C07d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07D1p3C06d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07D1p3C04d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07D1p3C03d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07AAp002Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v14B2p3C22d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1371p9032d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1371p9022d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v178Dp02BEd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0411p0119d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0411p0116d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0411p00F4d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0411p00D9d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0411p00D8d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v08DDp0120d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1631pC019d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v050Dp905Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v050Dp905Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v050Dp705Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v050Dp7050d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0B05p1724d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0B05p1723d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v1690p0722d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v18C5p0002d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v0EB0p9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v148Fp9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v14B2p3C10d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07B8pB21Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07B8pB21Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07B8pB21Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07B8pB21Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

alias: usb:v07B8pB21Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*

depends: rt2x00lib,rt2x00usb,crc-itu-t

vermagic: 2.6.35-24-generic SMP mod_unload modversions 686 

parm: nohwcrypt:Disable hardware encryption. (bool)

Dodane 15.01.2011 (So) 10:53 – I jeszcze mam taki problem że nie wiem jak skofigurować sieć z windowsem 7 który łączy się kablem z routerem do którego ja próbuję się połączyć – Dodane 15.01.2011 (So) 11:52 – Jeśli to pomoże to dorzucę jeszcze takie polecenia:

stanek@stanek:~$ ndiswrapper -l

rt73 : driver installed

	device (13B1:0020) present (alternate driver: rt73usb)

stanek@stanek:~$ cat /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

Jeśli twoja sieć nie korzysta z IPv6, to w ustawieniach IPv6 zmień Automatyczne (DHCP) na Zignoruj, być może tu występuje konflikt.

Pozdrawiam!

Zmienilem i dziala :slight_smile: Heh ty to masz łeb :smiley:

Dodane 16.01.2011 (N) 10:27

Teraz mam kolejny problem :oops: :oops: Uruchomiłem ponownie komputer i nie mam internetu. Gdy klikam na ikonkę network managera pisze “NetworkManager nie jest uruchomiony…”. Jak go włączyć?