Ubuntu 11.04 - białe okna i problemy z grubem2


(Illegalush) #1

Witam. Dzisiaj rozpoczęłam swoją pracę z polskim remixem Ubuntu 11.04 - "Niebiańska Nimfa". Słyszałam różne opinie o tym systemie, jednak postanowiłam spróbować "na własnej skórze". No i stało się, masa problemów - już na samym początku. Postanowiłam spisać listę wszystkich problemów, gdyż z innych for wiem, że nie tylko ja się z nimi spotkałam, dlatego temat ten może być pomocny dla wielu osób. Standardowa kwestia - owszem, szukałam rozwiązań gdzie indziej, lecz nie znalazłam żadnego, które rozwiązałoby któryś z problemów, bądź nie było jasno opisane, co jest dla początkującego użytkownika, jakim jestem ja, bardzo ważne.

 1. Problem z grubem2, przy uruchamianiu komputera wyświetlany komunikat:

  error: file not found

  grub rescue>

Edit: Naprawione. Przywróciłam grub'a przez LiveCD.

 1. Kolejny problem z grub'em2. Przy uruchamianiu komputera wyświetla się komunikat "Poza zakresem pracy 93kHz/50Hz". Po naciśnięciu klawisza enter, włącza się Ubuntu. Nie mam żadnej możliwości włączenia Windowsa poprzez gruba, który najwyraźniej ma złe ustawienia rozdzielczości (?). Jak je zmienić?

 2. Białe okna... problem, który wlecze się od miesięcy i chyba niewielu udało się go rozwiązać, cóż... żadne z dotychczasowo wymyślonych rozwiązań nie zmieniło nic u mnie. Dokładniej: po otwarciu więcej niż dwóch okien - reszta jest biała. Nie ma żadnej możliwości zmiany tego, dopóki, dopóty nie są otwarte maksymalnie dwa okna.

 3. Po upływie około 10 minut bezczynności na komputerze wyświetla się biały ekran, oczywiście, nie można go w żaden sposób wyłączyć. Po kolejnych 5 minutach monitor sam się wyłącza...

Teraz kilka informacji praktycznych:

 1. Gdzie w Ubuntu 11.04 (z Unity) znajdują się wszystkie opcje administracyjne oraz znane z poprzednich wersji "Preferencje"?

 2. W którym miejscu znajdują się ustawienia efektów? Nie mówię o efektach z compizconfig, a o efektach, które w 10.10 można było włączyć jako dodatkowe klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierając "Zmień tło pulpitu..." oraz otwierając zakładkę "Efekty".

Z góry dziękuję za odpowiedzi i za pomoc w rozwiązaniu przynajmniej jednego z powyższych problemów - jeden mniej i już praca na nowym Ubuntu będzie przyjemniejsza :slight_smile: Proszę o w miarę przejrzyste tłumaczenie.


(roobal) #2

Będzie z Ciebie użytkowniczka Linuksa jak się patrzy :wink:

Rozumiem, że chodzi o Gruba i ekran wyboru systemu? To są ustawienia niekoniecznie złej rozdzielczości, co złe wartości odświeżania. Pokaż wynik polecenia

cat /etc/default/grub

cat /boot/grub/grub.cfg

Nie spotkałem się z problem, więc nie potrafię udzielić odpowiedzi. Ale podejrzewam, że winne mogą być sterowniki do karty graficznej, lub ich brak. Jaką masz kartę?

W wyszukiwarce wpisz gnome-control-center, uruchomi się coś na wzór panelu sterownia :wink:

Z tego co mi wiadomo, Canonical usunął to z 11.04, sam też tego nie mogę znaleźć i prawdopodobnie będziesz musiała doinstalować jednak CompizConfig-Settings-Manager.

Pozdrawiam!


(Illegalush) #3
root@marta-desmond:~# cat /etc/default/grub

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update

# /boot/grub/grub.cfg.

# For full documentation of the options in this file, see:

# info -f grub -n 'Simple configuration'


GRUB_DEFAULT=0

#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

GRUB_TIMEOUT=10

GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

GRUB_CMDLINE_LINUX=""


# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs

# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains

# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)

#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"


# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)

#GRUB_TERMINAL=console


# The resolution used on graphical terminal

# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE

# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'

#GRUB_GFXMODE=640x480


# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux

#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true


# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries

#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"


# Uncomment to get a beep at grub start

#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

root@marta-desmond:~# cat /boot/grub/grub.cfg

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"

if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 insmod vbe

 insmod vga

 insmod video_bochs

 insmod video_cirrus

}


insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos7)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=auto

 load_video

 insmod gfxterm

fi

terminal_output gfxterm

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos7)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

set locale_dir=($root)/boot/grub/locale

set lang=pl_PL

insmod gettext

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos7)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

insmod png

if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then

 set color_normal=light-gray/black

 set color_highlight=white/black

else

 set menu_color_normal=white/black

 set menu_color_highlight=black/light-gray

 if background_color 44,0,30; then

  clear

 fi

fi

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

if [${recordfail} != 1]; then

 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then

  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then

   if [${match} = 0]; then

    set linux_gfx_mode=keep

   else

    set linux_gfx_mode=text

   fi

  else

   set linux_gfx_mode=text

  fi

 else

  set linux_gfx_mode=keep

 fi

else

 set linux_gfx_mode=text

fi

export linux_gfx_mode

if ["$linux_gfx_mode" != "text"]; then load_video; fi

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-10-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	set gfxpayload=$linux_gfx_mode

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(/dev/sda,msdos7)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root=UUID=0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec ro quiet splash vt.handoff=7

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-10-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-10-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	set gfxpayload=$linux_gfx_mode

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(/dev/sda,msdos7)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

	echo	'Loading Linux 2.6.38-10-generic ...'

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root=UUID=0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec ro single 

	echo	'Loading initial ramdisk ...'

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-10-generic

}

submenu "Previous Linux versions" {

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	set gfxpayload=$linux_gfx_mode

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(/dev/sda,msdos7)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec ro quiet splash vt.handoff=7

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic

}

menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

	recordfail

	set gfxpayload=$linux_gfx_mode

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(/dev/sda,msdos7)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

	echo	'Loading Linux 2.6.38-8-generic ...'

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec ro single 

	echo	'Loading initial ramdisk ...'

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic

}

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(/dev/sda,msdos7)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

	insmod part_msdos

	insmod ext2

	set root='(/dev/sda,msdos7)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0a63744a-8668-4b02-b825-dcb1666321ec

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)" --class windows --class os {

	insmod part_msdos

	insmod ntfs

	set root='(/dev/sda,msdos1)'

	search --no-floppy --fs-uuid --set=root C68C66CF8C66BA17

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

O problemie można poczytać między innymi TU. Teraz widzisz, ile osób ma podobne problemy. :stuck_out_tongue:

Moja karta graficzna: GeForce 6100 nForce 400

Dziękuję :slight_smile:

Cóż, i tak miałam to w planie, bo uwielbiam różne dodatkowe efekty (takie małe, kobiece zboczenie ;P)

Dzięki za pomoc :slight_smile:


(LeserGD) #4

Na początek możesz w pliku /etc/default/grub odkomentować (wyciąć #) linię GRUB_GFXMODE=640x480 , potem wydaj polecenie sudo update-grub

Po tym zabiegu komputer prawdopodobnie poradzi sobie z wyświetleniem gruba.

Jak już grub będzie widoczny, wciśnij " c" i wpisz vbeinfo , powinno Ci wyświetlić możliwe rozdzielczości, którąś z nich będziesz mogła wpisać w opcji GRUB_GFXMODE i ponownie sudo update-grub.

Na panelu jest “przycisk” do wyłączania/restartu/itp, tam jest również coś takiego jak Ustawienia systemu.

Ustawień efektów też nie udało mi się znaleźć, reszty przypadłości nie miałem okazji doświadczyć, ale obstawiam tak jak roobal kwestie sterownika do grafy.


(Illegalush) #5

Działa, wielkie dzięki! :slight_smile:

A widzisz,mało spostrzegawcza jestem :stuck_out_tongue:


(roobal) #6

A mi to całkiem wyleciało z głowy, może dlatego, że używam klasycznego Gnome :wink:

Pozdrawiam!