Ubuntu 12.04 - nie można uruchomić systemu


(Chillout) #1

Ostatnio zdarza mi się to notorycznie.

Po włączeniu komputera ukazuje się różowy pulpit i za chwilę czarny ekran z migającą po lewej stronie kreską, po prawej z napisem OK.

I system nie wstaje.

Dopiero po którymś tam razie załapuje.

System aktualizowany na bieżąco, wszystko instalowane z cuo.


(FadeMind) #2

Podaj wyniki poleceń:

lspci -k | grep -i 'vga' -A2

uname -a

Xorg -version

lspci | grep VGA ; glxinfo | grep Open ; lsmod | grep "kms\|drm" ; find /dev -group video ; cat /proc/cmdline ; find /etc/modprobe.d/; cat /etc/modprobe.d/*kms* ; cat /etc/X11/xorg.conf ; glxinfo | grep -i "vendor\|rendering" ; grep LoadModule /var/log/Xorg.0.log ; egrep -i " connected|card detect|primary dev" /var/log/Xorg.0.log ; find /dev -group video

Wykonaj polecenie:

dmesg >> dmesg.log

i zawartość pliku dmesg.log wklej na pastebin.com


(Chillout) #3
jarek@jarek-ubuntu:~$ lspci -k | grep -i 'vga' -A2

01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT216 [GeForce GT 220] (rev a2)

	Subsystem: Giga-byte Technology Device 34d6

	Kernel driver in use: nvidia

jarek@jarek-ubuntu:~$ uname -a

Linux jarek-ubuntu 3.2.0-48-generic-pae #74-Ubuntu SMP Thu Jun 6 20:05:01 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux

jarek@jarek-ubuntu:~$ Xorg -version


X.Org X Server 1.11.3

Release Date: 2011-12-16

X Protocol Version 11, Revision 0

Build Operating System: Linux 2.6.42-37-generic i686 Ubuntu

Current Operating System: Linux jarek-ubuntu 3.2.0-48-generic-pae #74-Ubuntu SMP Thu Jun 6 20:05:01 UTC 2013 i686

Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-48-generic-pae root=UUID=6c8728f8-1b2b-46c7-b21a-bdf236d95075 ro quiet splash vt.handoff=7

Build Date: 11 April 2013 01:04:30PM

xorg-server 2:1.11.4-0ubuntu10.13 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) 

Current version of pixman: 0.24.4

	Before reporting problems, check http://wiki.x.org

	to make sure that you have the latest version.

jarek@jarek-ubuntu:~$ lspci | grep VGA ; glxinfo | grep Open ; lsmod | grep "kms\|drm" ; find /dev -group video ; cat /proc/cmdline ; find /etc/modprobe.d/; cat /etc/modprobe.d/*kms* ; cat /etc/X11/xorg.conf ; glxinfo | grep -i "vendor\|rendering" ; grep LoadModule /var/log/Xorg.0.log ; egrep -i " connected|card detect|primary dev" /var/log/Xorg.0.log ; find /dev -group video

01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT216 [GeForce GT 220] (rev a2)

Program glxinfo nie jest obecnie zainstalowany. Możesz go zainstalować wpisując:

sudo apt-get install mesa-utils

/dev/fb0

BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-48-generic-pae root=UUID=6c8728f8-1b2b-46c7-b21a-bdf236d95075 ro quiet splash vt.handoff=7

/etc/modprobe.d/

/etc/modprobe.d/blacklist-firewire.conf

/etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf

/etc/modprobe.d/blacklist-oss.conf

/etc/modprobe.d/vmwgfx-fbdev.conf

/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf

/etc/modprobe.d/blacklist.conf

/etc/modprobe.d/alsa-base.conf

/etc/modprobe.d/nvidia-current_hybrid.conf

/etc/modprobe.d/dkms.conf

/etc/modprobe.d/blacklist-modem.conf

/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf

/etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf

/etc/modprobe.d/blacklist-watchdog.conf

# modprobe information used for DKMS modules

#

# This is a stub file, should be edited when needed,

# used by default by DKMS.


Section "Device"

	Identifier	"Default Device"

	Option	"NoLogo"	"True"

EndSection


Program glxinfo nie jest obecnie zainstalowany. Możesz go zainstalować wpisując:

sudo apt-get install mesa-utils

[14.407] (II) LoadModule: "extmod"

[14.445] (II) LoadModule: "dbe"

[14.445] (II) LoadModule: "glx"

[14.470] (II) LoadModule: "record"

[14.470] (II) LoadModule: "dri"

[14.470] (II) LoadModule: "dri2"

[14.471] (II) LoadModule: "nvidia"

[14.471] (II) LoadModule: "nouveau"

[14.472] (II) LoadModule: "nv"

[14.472] (II) LoadModule: "vesa"

[14.472] (II) LoadModule: "fbdev"

[14.473] (II) LoadModule: "nvidia"

[14.473] (II) LoadModule: "nouveau"

[14.473] (II) LoadModule: "nv"

[14.474] (II) LoadModule: "vesa"

[14.474] (II) LoadModule: "fbdev"

[14.475] (II) LoadModule: "fb"

[14.475] (II) LoadModule: "wfb"

[14.475] (II) LoadModule: "ramdac"

[14.475] (II) LoadModule: "fbdevhw"

[15.414] (II) LoadModule: "dri2"

[15.435] (II) LoadModule: "evdev"

/dev/fb0

dmesg >> dmesg.log

http://pastebin.com/469VcHzh


(FadeMind) #4
[15.247372] fb0: VESA VGA frame buffer device

[15.262240] init: plymouth-splash main process (1127) terminated with status 1

[15.272576] NVRM: Your system is not currently configured to drive a VGA console

[15.272579] NVRM: on the primary VGA device. The NVIDIA Linux graphics driver

[15.272581] NVRM: requires the use of a text-mode VGA console. Use of other console

[15.272582] NVRM: drivers including, but not limited to, vesafb, may result in

[15.272584] NVRM: corruption and stability problems, and is not supported.

Zainstaluj mesa-utils:

sudo apt-get install mesa-utils -y

i ponownie wykonaj polecenie:

glxinfo | grep Open

Zainstaluj NeteXt’73 i za pomocą kreatora w tym programie zainstaluj sterowniki karty graficznej (wersję 319_319_25):

wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/2552069/ext73/instalator_NeteXt73; bash instalator_NeteXt73

Zaakceptuj wszystkie prośby o hasło roota. Po wszystkim wykonaj polecenie:

sudo nvidia-xconfig

Uruchom ponownie komputer.


(Chillout) #5

O co chodzi z tym wszystkim?

Co się dzieje z systemem?

Kreator nie wyszukuje żadnych sterowników.


(FadeMind) #6

Wykonaj w terminalu:

sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak

sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=""/GRUB_CMDLINE_LINUX="video=vesa:off vga=normal"/' /etc/default/grub;sudo update-grub

Uruchom ponownie komputer.

W sterownikach jest bug opisany tutaj:https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers/+bug/1063969

Zalecam aktualizację sterownika.

W NeteXt’73 masz do wyboru kilka wersji sterowników dla NVIDII dla systemu 64-bit.

Zaznaczenie_005.png


(Chillout) #7

Coś się zmieni jak przesiądę się na 13.04, bo z 12.04 są same problemy?


(FadeMind) #8

Tak. 13.04 ma Xorg w wersji:

X.Org X Server 1.13.3

Release Date: 2013-03-07

X Protocol Version 11, Revision 0

Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic x86_64 Ubuntu

Current Operating System: Linux ASUS-X54C 3.9.8-ext73-f1-24.7-i7-ags-cfs #5 SMP PREEMPT Thu Jun 27 23:56:54 CEST 2013 x86_64

Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.9.8-ext73-f1-24.7-i7-ags-cfs root=UUID=1c3f73e2-3388-445e-a051-f59d1749a23c ro pcie_aspm=force acpi_osi=Linux acpi_enforce_resources=lax i915.i915_enable_rc6=1 i915.i915_enable_fbc=1 i915.lvds_downclock=1 i915.semaphores=1 drm.vblankoffdelay=1 acpi_backlight=vendor quiet splash

Build Date: 17 April 2013 10:43:13PM

xorg-server 2:1.13.3-0ubuntu6 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) 

Current version of pixman: 0.28.2

        Before reporting problems, check http://wiki.x.org

        to make sure that you have the latest version.

Mesę w wersji:

OpenGL version string: 3.0 Mesa 9.1.3

OpenGL shading language version string: 1.30

Początkowo - w kwietniu 13.04 miało błędy w stabilności działania, ale teraz w lipcu jest już dobrze. Niestety 13.04 będzie wspierana do końca tego roku, po za tym Canonical wyda Mir w 13.10, więc wielką niewiadomą jest to jak będzie działał nowy serwer grafiki.

Ja używam Kubuntu, nie testowałem Ubuntu w wersji 13.04.


(Chillout) #9

Ok, to jutro stawiam 13.04. Dzięki za pomoc :slight_smile: