Ubuntu 12.04 nie wykrywa nośników usb


(adriano765) #1

Po ściągnięciu i instalacji najnowszej wersji ubuntu kiedy podłączam pendrive nie wykrywa go na bocznym panelu ubuntu we wcześniejszej wersji 11.10 nie było z tym problemów. Proszę o pomoc


(nintyfan) #2

Po podłączeniu pendrive pokaż wynik:

lsusb

(adriano765) #3

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 001 Device 002: ID 14cd:6116 Super Top M6116 SATA Bridge

Bus 001 Device 003: ID 0951:1653 Kingston Technology


(nintyfan) #4

Widać, że system wykrywa pendrive. Spróbuj go zamontować poprzez mount.


(adriano765) #5

mount: nie znaleziono /dev/sdc1 w /etc/fstab ani /etc/mtab


(nintyfan) #6
mkdir /mnt/pendrive

mount /dev/sdc1 /mnt/pendrive

ls /mnt/pendrive

umount /mnt/pendrive

rmdir /mnt/pendrive

(adriano765) #7

dalej nie wykrywa tylko w terminalu


(nintyfan) #8

W oknie Nautilusa ten sam problem?

Wprowadź w terminalu

dbus-monitor > logi-dbusa

Podłącz pendrive, odczekaj z pięć sekund, wciśnij CTRL+C w terminalu i wyślij zawartość pliczku logi-dbusa na te forum.


(adriano765) #9

Kiedy wpisuje ten kod z mojego konta wyskakuje brak dostępu a jak z roota to nic się nie dzieje


(nintyfan) #10

Wprowadź w terminalu:

dbus-monitor > ~/logi-dbusa

Podłącz pendrive, odczekaj z pięć sekund, wciśnij CTRL+C w terminalu i wyślij zawartość pliczku logi-dbusa z katalogu domowego na te forum.

Nie ma się nic pojawić, bo wyjście przekierowujemy do pliku.


(adriano765) #11

Nie wyrzuca mi żadnego logu


(nintyfan) #12
ps x -All | grep dbus

(adriano765) #13

5 S 102 819 1 0 80 0 - 1021 poll_s ? 0:00 dbus-daemon --system --fork --activation=upstart

1 S 1000 1347 1310 0 80 0 - 1015 poll_s ? 0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session gnome-session --session=ubuntu

1 S 1000 1350 1 0 80 0 - 980 poll_s ? 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session gnome-session --session=ubuntu

1 S 1000 1351 1 0 80 0 - 1493 poll_s ? 0:00 //bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session

0 S 0 2203 2171 0 80 0 - 1403 pipe_w pts/0 0:00 grep --color=auto dbus