[Ubuntu 16.04][Last File Manager] - wielkość plików w MB


(Otak) #1

Czy i jak można ustawić aby w Last File Manager (lfm) wielkośc plików była wyświetlana w MB?