Ubuntu 16.04 po próbie doinstalowania KDE E: Unmet dependencies


(ra-v) #1

Kiedyś próbowałem doinstalować KDE do Ubuntu z niepowodzeniem, potem dałem sobie spokój.

Teraz przy każdej próbie iinstalacji wyskakuje taki błąd:

E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install'

Uruchamiam więc apt-get -f install:

Reading package lists... Done

Building dependency tree       

Reading state information... Done

Correcting dependencies... Done

The following packages were automatically installed and are no longer required:

  linux-headers-4.4.0-24 linux-headers-4.4.0-24-generic linux-image-4.4.0-24-generic linux-image-extra-4.4.0-24-generic

Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

The following additional packages will be installed:

  kde-config-telepathy-accounts

The following NEW packages will be installed:

  kde-config-telepathy-accounts

0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.

2 not fully installed or removed.

Need to get 0 B/137 kB of archives.

After this operation, 825 kB of additional disk space will be used.

Do you want to continue? [Y/n] 

(Reading database ... 309124 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../kde-config-telepathy-accounts_4%3a15.12.3-0ubuntu1_amd64.deb ...

Unpacking kde-config-telepathy-accounts (4:15.12.3-0ubuntu1) ...

dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/kde-config-telepathy-accounts_4%3a15.12.3-0ubuntu1_amd64.deb (--unpack):

 trying to overwrite '/usr/share/accounts/services/google-im.service', which is also in package account-plugin-google 0.12+16.04.20160126-0ubuntu1

Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu3) ...

Errors were encountered while processing:

 /var/cache/apt/archives/kde-config-telepathy-accounts_4%3a15.12.3-0ubuntu1_amd64.deb

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

sudo dpkg --configure -a zwraca

dpkg: dependency problems prevent configuration of kde-telepathy-minimal:

 kde-telepathy-minimal depends on kde-config-telepathy-accounts (>= 15.04.0); however:

  Package kde-config-telepathy-accounts is not installed.dpkg: error processing package kde-telepathy-minimal (--configure):

 dependency problems - leaving unconfigured

dpkg: dependency problems prevent configuration of kde-telepathy:

 kde-telepathy depends on kde-telepathy-minimal (= 15.04.20ubuntu1); however:

  Package kde-telepathy-minimal is not configured yet.dpkg: error processing package kde-telepathy (--configure):

 dependency problems - leaving unconfigured

Errors were encountered while processing:

 kde-telepathy-minimal

 kde-telepathy

 

 

I praktycznie jestem w kropce. Już nie pamiętam na czym stanęła instalacja KDE, ale na bank coś ona pochrzaniła.

 


(adam9870) #2
sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/kde-config-telepathy-accounts_4%3a15.12.3-0ubuntu1_amd64.deb

sudo apt-get -f install

 


(ra-v) #3

Dzięki, problem rozwiązany.